Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Obec Hrušovany
Hrušovany
488 102 € 87 087 € 94 075 € 206 883 € 28 € 55 456 € 2 221 € 36 008 €
Domov dôchodcov
Streda nad Bodrogom
821 711 € 120 474 € 22 780 € 439 075 € 3 960 € 1 083 € 234 338 €
Materská škola, Clementisove Sady 902/3, Galanta
Galanta
361 483 € 36 183 € 20 282 € 284 591 € 500 € 1 147 € 978 € 17 802 €
Obec Kalná Roztoka
Kalná Roztoka
251 243 € 28 247 € 42 218 € 75 934 € 0 € 18 693 € 1 378 € 84 772 €
Základná škola Józsefa Károlyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Károlyi József Alapiskola, Vlčany 1547 - Farkasd
Vlčany
633 162 € 61 668 € 17 281 € 544 270 € 459 € 903 € 8 160 €
Základná škola s materskou školou, Zábiedovo 68
Zábiedovo
401 232 € 55 526 € 10 551 € 317 260 € 468 € 1 959 € 538 € 14 561 €
Obec Veľký Slivník
Veľký Slivník
257 912 € 38 219 € 26 545 € 162 000 € 245 € 24 993 € 3 400 € 0 €
Obec Mošurov
Mošurov
74 713 € 9 748 € 16 614 € 29 544 € 351 € 12 234 € 903 € 850 €
Obec Ohradzany
Ohradzany
401 756 € 51 401 € 63 341 € 150 514 € 39 € 44 048 € 1 156 € 82 425 €
Obec Okružná
Okružná
432 462 € 49 841 € 32 219 € 281 608 € 0 € 64 258 € 4 029 € 0 €
Základná škola - Alapiskola, Hlavná 1, Drahňov
Drahňov
1 160 361 € 46 202 € 41 971 € 1 069 316 € 0 € 0 € 269 € 2 157 €
Obec Podhorie
Podhorie
500 580 € 55 183 € 87 975 € 268 864 € 185 € 50 437 € 3 470 € 8 890 €
Základná škola, Školská 790, Východná
Východná
771 065 € 84 427 € 22 106 € 606 593 € 0 € 25 738 € 46 € 17 044 €
Obec Štefanovce
Štefanovce
84 150 € 8 562 € 10 540 € 37 124 € 51 € 25 850 € 237 € 945 €
Obec Šarišská Poruba
Šarišská Poruba
637 875 € 69 196 € 68 902 € 418 123 € 2 464 € 49 230 € 3 270 € 4 770 €
Obec Súlovce
Súlovce
360 350 € 51 334 € 76 703 € 149 781 € 0 € 67 343 € 13 162 € 700 €
Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského, Slavošovce 125
Slavošovce
1 292 505 € 146 144 € 25 780 € 1 086 947 € 3 102 € 989 € 19 692 €
Základná škola s materskou školou, Vlčany 1547
Vlčany
1 273 106 € 212 884 € 59 090 € 883 453 € 1 080 € 35 929 € 945 € 77 218 €
Základná škola s materskou školou, Vydrany 613
Vydrany
104 151 € 4 089 € 10 907 € 88 922 € 233 €
Obec Novoť
Novoť
2 378 887 € 306 447 € 651 483 € 425 325 € 3 451 € 297 259 € 2 036 € 642 878 €