Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Letná 12, Komárno
Komárno
1 047 999 € 38 376 € 19 897 € 882 529 € 240 € 11 317 € 726 € 78 990 €
Špeciálna základná škola, Štúrova 573, Šaštín - Stráže
Šaštín-Stráže
426 702 € 21 128 € 18 722 € 381 438 € 3 114 € 7 € 518 €
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
zrušenáTrnava
395 659 € 18 030 € 22 749 € 354 879 € 0 €
Základná škola Mihálya Helmeczyho s vyučovacím jazykom maďarským - Helmeczy Mihály Alapiskola, Hunyadiho 1256/16, Kráľovský Chlmec - Királyhelme
Kráľovský Chlmec
1 305 958 € 145 986 € 23 938 € 955 396 € 1 602 € 107 787 € 2 205 € 13 079 €
Základná škola, Kysucká 14, Senec
Senec
811 022 € 74 665 € 39 146 € 536 189 € 0 € 114 661 € 1 037 € 20 865 €
Materská škola - Óvoda, Nová doba 922/11, Galanta
Galanta
217 483 € 19 301 € 43 436 € 146 783 € 264 € 512 € 7 188 €
Základná škola Mojzesovo-Černík, Mojzesovo 505
Mojzesovo
654 445 € 42 024 € 55 044 € 501 002 € 0 € 45 002 € 790 € 5 080 €
Domov dôchodcov v Kližskej Nemej
Klížska Nemá
1 281 268 € 193 263 € 63 779 € 632 799 € 24 € 41 239 € 1 753 € 337 259 €
Základná umelecká škola, Lipové nám. 294/26, Modrý Kameň
Modrý Kameň
274 808 € 2 514 € 3 194 € 247 416 € 85 € 499 € 447 € 20 643 €
Obec Opava
Opava
79 548 € 6 363 € 14 978 € 22 848 € 0 € 32 805 € 2 512 € 40 €
Základná škola, Karloveská 61, Bratislava
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
1 502 874 € 176 360 € 21 966 € 1 217 283 € 3 500 € 1 050 € 2 007 € 77 815 €
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
Veľký Krtíš
812 858 € 80 439 € 24 716 € 668 840 € 2 317 € 24 491 € 11 € 12 045 €
Základná umelecká škola, Kostolná 10, Valaliky-Všechsvätých
Valaliky
782 533 € 39 367 € 13 298 € 680 161 € 492 € 954 € 48 261 €
Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza
Prievidza
467 280 € 116 023 € 35 212 € 285 859 € 576 € 7 339 € 327 € 21 904 €
Jesienka, zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Bytča
1 230 294 € 188 034 € 15 412 € 637 744 € 1 404 € 24 522 € 1 262 € 361 350 €
Základná škola s materskou školou, Papradno 312
Papradno
938 524 € 116 596 € 18 651 € 742 756 € 235 € 24 759 € 1 449 € 32 934 €
Základná škola s materskou školou, Školská 2, Ľubotín
Ľubotín
1 050 742 € 98 618 € 14 613 € 768 651 € 0 € 116 850 € 2 005 € 48 132 €
Správa pamiatok obce Zemianske Kostoľany
Zemianske Kostoľany
14 950 € 14 226 € 492 € 0 € 15 € 0 € 90 € 127 €
Základná škola, Uzovské Pekľany 67
Uzovské Pekľany
345 890 € 28 825 € 4 385 € 311 404 € 0 € 195 € 972 € 24 €
Materská škola, Hurbanova 153/62, Stará Turá
Stará Turá
963 858 € 106 548 € 16 785 € 703 917 € 1 087 € 47 463 € 2 100 € 79 684 €