Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Základná škola s materskou školou, Urmince 298
Urmince
834 196 € 115 928 € 66 916 € 579 917 € 0 € 42 461 € 1 132 € 27 842 €
Materská škola, Ul. Gen. Svobodu 744/33, Svidník
Svidník
342 298 € 39 399 € 13 014 € 261 262 € 0 € 18 143 € 1 294 € 9 186 €
Základná škola, Komenského 34, Polomka
Polomka
922 343 € 146 245 € 15 334 € 678 923 € 290 € 28 163 € 1 123 € 32 097 €
Domov sociálnych služieb v Legnave
Legnava
1 109 160 € 170 127 € 42 180 € 666 182 € 567 € 18 805 € 2 613 € 208 687 €
Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15, Banská Bystrica
Banská Bystrica
895 875 € 50 838 € 16 144 € 805 318 € 1 888 € 19 262 € 1 245 € 426 €
Špeciálna základná škola s materskou školou, Nevädzová 3, Bratislava
Bratislava - mestská časť Ružinov
891 884 € 41 911 € 46 201 € 787 595 € 780 € 11 978 € 116 € 2 499 €
Špeciálna základná škola, Štúrova 573, Šaštín - Stráže
Šaštín-Stráže
426 702 € 21 128 € 18 722 € 381 438 € 3 114 € 7 € 518 €
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 485, Diakovce - Deáki, Školská 485, Diakovce
Diakovce
418 111 € 49 673 € 5 924 € 351 039 € 7 191 € 652 € 3 632 €
Základná škola s materskou školou, Hlavná 113/68, Terňa
Terňa
1 147 858 € 92 673 € 30 960 € 939 622 € 0 € 19 104 € 1 344 € 35 378 €
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 974, Tešedíkovo
Tešedíkovo
585 167 € 86 765 € 32 812 € 449 981 € 461 € 7 514 € 581 € 7 053 €
Obec Baňa
Baňa
57 139 € 5 424 € 8 325 € 24 417 € 66 € 14 876 € 552 € 1 641 €
Základná umelecká škola, Školská 590/3, Heľpa
Heľpa
269 938 € 19 312 € 5 738 € 232 964 € 25 € 0 € 573 € 11 266 €
Materská škola, MDŽ 26, Šurany
Šurany
470 397 € 59 626 € 6 651 € 371 116 € 1 493 € 1 399 € 515 € 29 150 €
Základná škola s materskou školou, Školská 28, Chminianska Nová Ves
Chminianska Nová Ves
1 126 828 € 131 886 € 25 029 € 919 639 € 0 € 11 442 € 1 135 € 13 721 €
Základná škola, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
1 769 711 € 169 413 € 184 892 € 1 367 213 € 1 144 € 29 015 € 1 753 € 15 108 €
Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 10/20, Handlová
Handlová
679 335 € 39 809 € 16 788 € 597 809 € 468 € 23 460 € 815 € 188 €
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov
Pastuchov
908 303 € 80 985 € 20 587 € 695 759 € 636 € 20 890 € 7 € 88 651 €
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 1. mája 898/2, Šaľa
Šaľa
172 489 € 5 007 € 11 627 € 155 816 € 35 € 4 €
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom
Komárno
428 031 € 39 603 € 23 703 € 346 554 € 2 100 € 5 564 € 3 088 € 6 600 €
Spojená škola , Nábr. J. Kalinčiaka 4, Prievidza
Prievidza
558 056 € 18 891 € 7 829 € 513 504 € 693 € 15 834 € 933 € 373 €