Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2018-X002767
21.3.2018
Dražba 16.3.2018 Rodinný dom v Kolárove, na ulici Veľká Gúta 42, postavený na parcele č. 5314 a pozemok, parcela registra "C" evidovaný na katastráln…
2018-X002766
21.3.2018
Dražba 16.3.2018 Rodinný dom v obci Komoča, súp.č. 572, postavený na parcele č. 370/1, rodinný dom súp.č. 120, postavený na parcele č. 370/2 a pozemky, parcely…
2018-X002765
21.3.2018
Dražba 16.3.2018 Rodinný dom súp.č. 59 na parc.č. 1203, k.ú. Michalová
2018-X002764
21.3.2018
Dražba 14.3.2018 Rodinný dom s. č. 1108, k. ú. Teplička nad Váhom
2018-X002763
21.3.2018
Dražba 16.3.2018 Objekt robotníckej ubytovne - rozostavaná nedokončená stavba sa nachádza v lokalite so zástavbou prevažne rodinnými domami a bytovými domami.…
2018-X002762
21.3.2018
Dražba 16.3.2018 Rodinný dom v obci Šoporňa, na ulici Mlynská 985, postavený na parcele č. 1534/1 a pozemky parcely registra "C" evidované na katastr…
2018-X002761
21.3.2018
Dražba 16.3.2018 Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov v zmysle § 12 ods. 3 Zákona NR SR č. 527/2002 Z.z. v znení Zákona č. 568/2007.
2018-X002760
21.3.2018
Dražba 15.3.2018 Pozemky – ostatné plochy, orná pôda, vodné plochy
2018-X002759
21.3.2018
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 20.4.2018 Rodinný dom, súpisné č. 203, parcela č. 785/36, k.ú. Jurová, obec Jurová, okres Dunajská Streda Rodinný dom je murovaný, čiastočne podpivničen… Bratislava Bratislavský
2018-X002758
21.3.2018
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 19.4.2018 Rodinný dom súp. č. 319 je postavený na rovinatom pozemku parc. č. 508 v Senci na Tehelnej ulici. RD je čiastočne podpivničený, má 1 nadzemné … Bratislave
2018-X002757
21.3.2018
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 25.4.2018 Rodinný dom súp. č. 42 na parc. č. 269/3 v k. ú. Silica je osadený v mierne svahovitom teréne. Je situovaný v okrajovej časti obce. Okolitá… Bratislava Bratislavský
2018-X002756
21.3.2018
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 19.3.2018 Bratislava Bratislavský
2018-X002755
21.3.2018
Tatra banka, a.s.
00686930
Dražba 20.3.2018 Bratislava Bratislavský
2018-X002754
21.3.2018
Finance4you a.s.
43906915
Dražba 16.4.2018 Bratislava Bratislavský
2018-X002753
21.3.2018
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, súpisné číslo 67, Obec Zlatno, 985 04 Zlatno, v zastúpení BYTES, s. r. o.
31596908
Dražba 30.4.2018 Predmetom dobrovoľnej dražby je 2-izbový byt č. 1, na prízemí, vo vchode č. 1, bytový dom súpisné číslo 67, na parcele číslo CKN 1652/16 v obc… Detva Banskobystrický
2018-X002752
21.3.2018
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, súpisné číslo 68, Obec Zlatno, 985 04 Zlatno, v zastúpení BYTES, s. r. o.
31596908
Dražba 30.4.2018 Predmetom dobrovoľnej dražby je 3-izbový byt č. 2, na prízemí, vo vchode č. 1, bytový dom súpisné číslo 68, na parcele číslo CKN 1652/17 v obc… Detva Banskobystrický
2018-X002751
21.3.2018
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, súpisné číslo 27, Obec Zlatno, 985 04 Zlatno, v zastúpení BYTES, s. r. o.
31596908
Dražba 30.4.2018 Predmetom dobrovoľnej dražby je 3-izbový byt č. 6, 1. p., vo vchode č. 1, bytový dom súpisné číslo 27, na parcele číslo CKN 1673/25 v obci Zla… Detva Banskobystrický
2018-X002750
21.3.2018
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 20.4.2018 Rodinný dom, súpisné č. 250, parcela č. 58/12, k.ú. Pódafa, obec Povoda, okres Dunajská Streda Rodinný dom je murovaný, čiastočne podpivničený… Bratislava Bratislavský
2018-X002749
21.3.2018
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 20.4.2018 Byt č. 8, 4.NP, (3.poschodie), ul. Smetanov háj č. 33, súpisné č. 293, parcela č. 1880/147, 1880/148, 1880/149, k.ú. Dunajská Streda, obec Dun… Bratislava Bratislavský
2018-X002748
21.3.2018
SKP, k.s.
44915691
Dražba 13.4.2018 Rodinný dom súpisné číslo 536 na parcele C-KN č. 1384/42 a letná kuchyňa súpisné číslo 776 na parcele C-KN č. 1384/302 s príslušenstvom a poze… Zvolen Banskobystrický