Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba - súdny exekútor

EX1568/14

 • Číslo exekučného konania EX1568/14
 • Typ dražby Hnuteľné veci
 • Poradie dražby Prvá
 • Miesto dražby Habruská 49/A
  82101  Bratislava
 • Vlastnik Ing. Ernest Géczi
  Agátová 737/7,Streda nad Bodrogom
  Podiel: 1/1
  Eva Gécziová
  Agátová 737/7, Streda nad Bodrogom
  Podiel: 1/1
 • Exekutor Ivan Nestor
  Haburská 49/A
  82101  Bratislava
 • Zastupujúci exekútor Rudolf Krutý
  Záhradnícka 60
  811 01  Bratislava
Súvisiace odkazy
Dátum vyhlásenia
18.09.2015
Znalecká hodnota
46.800,00
Reálna hodnota
46.800,00
Výška zábezpeky
23.400,00
Typ ceny
Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia
Hotovostne, Prevodom
Číslo BÚ
SK3202000000002468707959
Najnižšie podanie
46.800,00
Spôsob zaplatenia np
Hotovostne, Prevodom
Číslo BÚ np
SK3202000000002468707959
Obhliadky
  • 20.10.2015 10:00
Miesto obhliadky
Vážska 19, Bratislava
Ďalšie informácie

byt č. 11, vchod Vážska 19, Bratislava, 4. podlažie

Predmet dražby
Nehnuteľnosť
 • Okres Bratislava
 • Obec Bratislava II
 • Kataster Vrakúňa
 • Číslo LV 2999
Parcely
 • Číslo 3583
 • Výmera 203
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
 • Číslo 3584
 • Výmera 204
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
 • Číslo 3585
 • Výmera 204
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
Stavby
 • Súpisné číslo 5016
 • Parcela číslo 3583
 • Druh 9
 • Popis Vážska 15,17,19
 • Súpisné číslo 5016
 • Parcela číslo 3584
 • Druh 9
 • Popis Vážska 15,17,19
 • Súpisné číslo 5016
 • Parcela číslo 3585
 • Druh 9
 • Popis Vážska 15,17,19