Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražba - súdny exekútor

EX 487/2016

 • Číslo exekučného konania EX 487/2016
 • Typ dražby Hnuteľné veci
 • Poradie dražby Prvá
 • Miesto dražby Haburská 49/A
  82101  Bratislava
 • Vlastnik Róbert Lališ
  Cabanova 3289/13f
  Podiel: 1/2
 • Exekutor Ivan Nestor
  Haburská 49/A
  82101  Bratislava
 • Zastupujúci exekútor Rudolf Krutý
  Záhradnícka 60
  811 01  Bratislava
Súvisiace odkazy
Dátum vyhlásenia
27.03.2017
Znalecká hodnota
16.100,00
Reálna hodnota
16.100,00
Výška zábezpeky
8.050,00
Typ ceny
Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia
Hotovostne, Prevodom
Číslo BÚ
SK32020000000024686707959
Najnižšie podanie
16.100,00
Spôsob zaplatenia np
Hotovostne, Prevodom
Číslo BÚ np
SK32020000000024686707959
Ďalšie informácie

Dátum a čas obhliadky bude stanovený po dohode s prípadným záujemcom a súdnym exekútorom.

Predmet dražby
Nehnuteľnosť
 • Okres Bratislava
 • Obec Bratislava - M.Č. Petržalka
 • Kataster Petržalka
 • Číslo LV 3596
Parcely
 • Číslo 4634/4
 • Výmera 123
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
 • Číslo 4634/24
 • Výmera 57
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
 • Číslo 4634/25
 • Výmera 65
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
 • Číslo 4634/26
 • Výmera 41
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
 • Číslo 4364/27
 • Výmera 35
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
 • Číslo 4364/28
 • Výmera 24
 • Druh Zastavané plochy a nádvoria
Stavby
 • Súpisné číslo 3515
 • Parcela číslo 4634/4
 • Druh 20 - iná budova
 • Popis MC-1VOV obch. prev.
 • Súpisné číslo 3515
 • Parcela číslo 4634/24
 • Druh 20 - iná budova
 • Popis MC-1VOV obch. prev.
 • Súpisné číslo 3515
 • Parcela číslo 4634/25
 • Druh 20 - iná budova
 • Popis MC-1VOV obch. prev.
 • Súpisné číslo 3515
 • Parcela číslo 4364/26
 • Druh 20 - iná budova
 • Popis MC-1VOV obch. prev.
 • Súpisné číslo 3515
 • Parcela číslo 4364/27
 • Druh 20 - iná budova
 • Popis MC-1VOV obch. prev.
 • Súpisné číslo 3515
 • Parcela číslo 4364/28
 • Druh 20 - iná budova
 • Popis MC-1VOV obch. prev.