Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FinStat Elite

Komplexná databáza užitočných informácií o vašich obchodných partneroch

FinStat ELITE slúži ako zdroj dôležitých informácií pre strategické rozhodnutia, elimináciu potencionálnych rizík a plánovanie budúcich cieľov a procesov v celej firme.

Získajte všetky výhody FinStat ELITE na 12 mesiacov len za 950€

 • datasety - kompletná databáza firiem, organizácií a živnostníkov v CSV
 • finančné reporty aj v angličtine s možnosťou exportu do PDF
 • hromadné exporty z databáz firiem a živnostníkov do Excelu aj v angličtine
 • denne aktualizované články a správy z médií v detaile spoločností
 • rozšírené API na prepojenie do Vašich informačných systémov
 • jednoduchý import a hromadný export dát monitorovaných firiem aj v angličtine
 • automatické emailové notifikácie o zmenách a dôležitých udalostiach vo firmách
 • 50% zľava z ceny za vyhľadávanie exekúcií oproti Centrálnemu registru exekúcií
Kontaktujte nás:
0903 531 533

FinStat ELITE Vám umožňuje:

Vyhľadajte nových zákazníkov a zvýšte svoje tržby

Denne aktualizované databázy vo vašom online ELITE účte umožňujú:

 • FILTROVAŤ A VYHĽADÁVAŤ potencionálnych obchodných partnerov podľa spoločných znakov s vašimi existujúcimi zákazníkmi (veľkosť firmy, odvetvie, poloha, dátum založenia, ...)
 • EXPORTOVAŤ vyfiltrované údaje do Excelu aj v anglickom jazyku
 • OSLOVIŤ FIRMY POMOCOU KONTAKTNÝCH ÚDAJOV obsiahnutých v databázach a exportoch (email, telefón, web)
 • SEGMENTOVAŤ A ANALYZOVAŤ trh
 • VYTVÁRAŤ REBRÍČKY firiem

FinStat ELITE databázy:
 • Databáza finančných výkazov
 • Databáza platobných rozkazov a súdnych rozhodnutí
 • Databáza všetkých firiem a živnostníkov
 • Databáza českých firiem
 • Databáza konkurzov a reštrukturalizácií

Datasety na stiahnutie - celý slovenský trh v jednom súbore

 • POMÁHAJÚ S PRESNÝM CIELENÍM A FILTROVANÍM SPOLOČNOSTÍ vďaka spojeniu základných, fakturačných, finančných a marketingových údajov o firmách
 • UMOŽŇUJÚ HROMADNÉ OSLOVENIE vybraných spoločností a živnostníkov vďaka kontaktným údajom (vhodné pre obchodné tímy aj call centrá)
 • SLÚŽIA AKO NÁSTROJ NA TVORBU SEKTOROVÝCH A ODVETVOVÝCH ANALÝZ (analýza odvetvia a konkurencie, analýza v BI nástrojoch)
 • VĎAKA FORMÁTU CSV SÚBOR JEDNODUCHO NAIMPORTUJETE DO VAŠICH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV, napr. CRM
 • TÝŽDENNÁ AKTUALIZÁCIA datasetov dostupných na stiahnutie kedykoľvek vo vašom konte

Jedným kliknutím si môžete stiahnuť a následne otvoriť v Exceli súbor, ktorý obsahuje informácie o všetkých firmách a živnostníkoch bez obmedzenia počtu záznamov.

Kompletný dataset firiem a organizácií:
 • dáta o viac ako 416 tis. firmách
 • základné finančné a fakturačné údaje
 • regionálne členenie
 • odvetvové členenie
 • kontaktné údaje
 • mená a adresy štatutárov
 • platobné rozkazy
Kompletný dataset živnostníkov:
 • dáta o viac ako 818 tis. živnostníkoch
 • fakturačné údaje
 • regionálne členenie
 • odvetvové členenie
 • konkurzy a reštrukturalizácie
 • počet zamestnancov
 • kontaktné údaje
Datasety kontaktov:
 • kontakty až na 169 539 firiem a 96 724 živnostníkov
 • každý kontakt v samostatnej bunke
 • názov firmy/živnostníka
 • adresa
 • SK NACE – odvetvová klasifikácia
 • údaje o štatutároch
 • dátum vzniku a zániku firmy/živnostníka

Preverte si stálych aj budúcich obchodných partnerov a eliminujte prípadné riziká

Zistite finančnú kondíciu a rizikovosť nových obchodných partnerov a vhodne nastavte obchodné, platobné a dodacie podmienky

FinStat ELITE ponúka finančný report s credit scoring modelmi aj v angličtine:
 • zhrnutie finančných a nefinančných údajov o firme na jednom mieste (finančné ukazovatele, dlhy, konkurzy a reštrukturalizácie, platobné rozkazy, ...)
 • pomôže vám preveriť si finančné zdravie a stabilitu spoločností
 • obsahuje credit scoring modely - hodnotenie firmy, ktoré používa jej finančné údaje na predikciu úpadku

Finančný report si môžete stiahnuť do PDF a následne poslať aj svojim zahraničným kolegom a pracovať s ním aj bez nutnosti prístupu na internet.

Sledujte dianie a spravujte databázu vašich obchodných partnerov

 • prečistite a aktualizujte si vaše portfólio obchodných partnerov
  • jednoducho importujte zoznam IČO a automaticky tak vytvorte online portfólio obchodných partnerov s aktuálnymi dátami z FinStatu
  • firmy môžete triediť až do 8 skupín a pridávať vlastné poznámky
 • jedným klikom hromadne exportujte všetky dôležité údaje o vašich firmách do Excelu v slovenčine alebo angličtine
  • finančné, fakturačné a kontaktné údaje, informácie o kritických udalostiach a 6 vypočítaných credit scoring modelov pre lepšie vytvorenie obrazu o spoločnosti, ...

Jedným kliknutím si môžete stiahnuť a následne otvoriť v Exceli súbor, ktorý obsahuje informácie o všetkých firmách a živnostníkoch bez obmedzenia počtu záznamov.

Automatický monitoring neobmedzeného počtu slovenských a českých firiem

Sledujeme za vás zmeny u vašich obchodných partnerov, zákazníkov, dodávateľov a konkurenciu, a pri každej dôležitej udalosti vás upozorníme emailovou notifikáciou.


Udalosti slovenských firiem:
 • konkurzy a reštrukturalizácie
 • dlhy
 • platobné rozkazy
 • zmeny v ORSR
 • zmeny v IČ DPH, ...
Udalosti českých firiem:
 • insolvenčné konania
 • zmeny subjektu

Sledujte čo sa píše o vašich obchodných partneroch alebo o konkurencii

Médiá na FinState ponúkajú:

 • denne aktualizované články a správy zo všetkých zdrojov, ktoré sa týkajú konkrétnej spoločnosti na jednom mieste - v samostatnej záložke v detaile firmy
 • povinne zverejnené regulované informácie v celoštátnych denníkoch
 • dostupné aj obsahy článkov, ktoré sú na stránkach médií zamknuté (Sme, Denník N, ...)

Prečo je dobré sledovať firmy v médiách?

 • problémoch vo firme sa niekedy píše ešte skôr ako oficiálne začne konkurzné konanie
 • zistíte ako sa píše o Vašich obchodných partneroch alebo o konkurencii
 • môžete sledovať ako často sa píše o Vašich produktoch a značkách
 • všetko vidíte na jednom mieste aj so štatistikami a nemusíte sledovať 94 médií jednotlivo

Denne nahrávame nové správy až z 94 mediálnych zdrojov: televízie, rozhlas, denníky, regionálne noviny, časopisy a internetové magazíny. V týchto správach a článkoch vyhľadáme zmienky o firmách a súvisiace články zobrazujeme priamo na FinState.

Neobmedzené exporty dát firiem a živnostníkov

Exportujte hromadne dáta z databáz firiem a živnostníkov v slovenčine a angličtine

 • hospodárske výsledky firiem
 • firmy a organizácie + názvy a adresy prevádzok
 • živnostníci + názvy a adresy prevádzok
 • špeciálne exporty kontaktov
 • všetky dáta sledovaných firiem - až do 12 000 firiem
 • udalosti z monitoringu - až do 30 posledných dní alebo 1000 udalostí
 • zoznam firiem a osôb z monitoringu
 • vyfiltrované finančné a fakturačné údaje monitorovaných firiem

Jedným kliknutím si môžete naraz stiahnuť všetky dostupné dáta o firmách a živnostníkoch jednoducho bez ručného prepisovania. Vo vyexportovaných súboroch môžete ďalej filtrovať, vytvárať grafy a vlastné makrá.

Rozšírené exporty finančných ukazovateľov a údajov o kritických udalostiach

Exporty údajov o kritických udalostiach
 • konkurzných a reštrukturalizačných konaní
 • podaní z Obchodného vestníka
 • platobných rozkazov
 • exportovať môžete aj samostatne vyfiltrované kritické udalosti vašich sledovaných firiem
Export hospodárskych výsledkov firiem rozšírený o finančné ukazovatele
 • čistý pracovný kapitál
 • EBITDA marža
 • čistý dlh/ EBITDA
 • záväzky/ EBITDA
 • celková zadlženosť
 • likvidita II. Stupňa
 • doba splácania záväzkov z obchodného styku
 • credit scoring (AltmanZ)

Integrujte aktuálne dáta z finstatu do vašich informačných systémov

Nahrajte do vášho firemného softvéru CSV a XLSX súbory s dátami o firmách alebo integrujte dáta automaticky pomocou rozšíreného API

Rozšírené API

 • automatický import a aktualizácia dát o zákazníkoch v CRM a ERP softwaroch
 • automatické dopĺňanie fakturačných údajov pri pridávaní zákazníkov
 • automatické dopĺňanie a overovanie fakturačných údajov pri registrácii zákazníkov do webových aplikácií

Pozrite si príklady integrácií FinStat API

Rozšírené API obsahuje:
 • IČO a názov spoločnosti, odkaz na detail firmy na FinState, DIČ a IČ DPH
 • adresa a krajina sídla, dátum vzniku, druh vlastníctva, právna forma
 • upozornenia o konkurzných, reštrukturalizačných a likvidačných konaniach
 • upozornenia na dlhy z finančnej správy, zdravotných poisťovní, daňového a colného úradu a na zmeny v ORSR
 • finančné údaje a ukazovatele (zisk, tržby, aktíva,vlastný kapitál, základné imanie, EBIT, EBITDA, pridaná hodnota, credit scoring, hrubá marža, ...)
 • indikácia: nárast/pokles tržieb, zisku a straty
 • meno živnostníkov v štruktúrovanej forme (zoznam titulov pred menom, meno, zoznam titulov za menom, všetky ostatné slová za menom)
 • výskyt v zoznamoch finančnej správy ohľadom IČ DPH
 • vypočítané finančné ukazovatele
 • kontaktné údaje (email, telefón, web)
 • presné údaje zo zoznamov dlžníkov
 • rozsah počtu zamestnancov
 • zoznam platobných rozkazov s dátumom a sumou
 • informácie o súdnych rozhodnutiach

CSV a XLSX exporty

 • pravidelný import a aktualizácia dát o zákazníkoch v CRM a ERP softvéroch
 • neobmedzený počet stiahnutí ľubovoľných exportov a datasetov
 • vhodné najmä pre systémy, do ktorých nie je možné integrovať API
Druhy exportov:
 • kompletné datasety firiem, organizácií a živnostníkov
 • export z databáz firiem a organizácií, hospodárskych výsledkov a živnostníkov
 • export účtovných závierok v Exceli
 • export finančných ukazovateľov
 • export údajov o všetkých sledovaných firmách naraz (až 12 000)
 • export udalostí sledovaných firiem
 • vyfiltrované finančné a fakturačné údaje sledovaných firiem
 • exporty z právnych databáz (konkurzy, reštrukturalizácie, platobné rozkazy, ...)

EXEKÚCIE SO ZĽAVOU 50%

Ako náš zákazník získate 50% zľavu na vyhľadávanie exekúcií v Centrálnom registri exekúcií, oproti ktorému navyše poskytujeme tieto výhody:
 • základná cenová hladina za vyhľadávanie na FinState je iba 1€ (základná cenová hladina za vyhľadanie v Centrálnom registri exekúcií je 2€)
 • exekúcie firmy si viete pohodlne vyhľadať v samostatnej záložke Exekúcie v detaile firmy
 • históriu vyhľadávaní aj detailov exekúcií máte uloženú vo svojom konte
 • zoznam exekúcií môžete stiahnuť do Excelu a ďalej s ním pracovať, alebo súbor importovať do vášho softvéru
 • vyhľadávať v zozname vašich exekúcií môžete na viacerých miestach:
  • detail firmy – zoznam exekúcií konkrétnej spoločnosti
  • história vašich hľadaní – všetky vaše historické dopyty zoznamov a detailov konkrétnych exekúcií
  • zoznam vyhľadaných spoločností – všetky firmy, pre ktoré ste v minulosti vyhľadali exekúcie
FinStat Premium

Zdroje dát, ktoré spracovávame

Zdroje dát Sledujeme Aktualizácia
Obchodný vestník konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie, dražby... denne
Register účtovných závierok hospodárske výsledky firiem denne
Obchodný register zmeny sídla, štatutárov a ostatné zmeny vo firmách denne
Register úpadcov informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách denne
Živnostenský register zmena sídla, predmetu podnikania a zrušenie mesačne
Register partnerov verejného sektora koneční užívatelia výhod, zmeny zápisu týždenne
Finančná správa sledovanie dlhov voči daňovému úradu mesačne
zmena stavu platcovstva DPH 2x za týždeň
Sociálna poisťovňa dlhy, nedoplatky 2x za týždeň
Dôvera poisťovňa dlhy, nedoplatky denne
Všeobecná zdravotná poisťovňa dlhy, nedoplatky týždenne
Poisťovňa Union dlhy, nedoplatky týždenne
Súdne rozhodnutia platobné rozkazy týždenne
Kontaktná databáza email, tel.č., web stránka 1x za 3 mesiace
Insolvenčný register insolvenčné konania českých firiem denne
Český štatistický úrad Počet zamestnancov, CZ NACE, IČO, sídlo... 1x mesačne

Pridajte sa k našim spokojným klientom

Finstat nám pomohol pri získavaní komplexných informácií o finančnej kondícií našich súčasných a potenciálnych obchodných partnerov. Vďaka nemu dokážeme nastavovať podmienky spolupráce s obchodnými partnermi operatívnejšie a flexibilnejšie.

quote
TEBAU, spol. s r.o.
Ing. Karol Rýznar, konateľ
TEBAU, spol. s r.o.
Tebau O2 ZSE Bohler Uddeholm ČEZ Slovensko Edenred CRH PHOENIX McKinsey & Company UNICEF Slovensko SAMSUNG UNION poisťovňa ORANGE Slovensko Konica Minolta VAŠA Slovensko Technická Univerzita v Košiciach

Nezáväzný dopyt

na službu FinStat Elite

Získajte FinStat ELITE len za
950€ na 12 mesiacov