Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 381053

Investičný fond Psips a.s. "v likvidácii"

Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa INVEST KAPA, a.s., so sídlom administratívna budova PD, Dunajská Lužná, 900 42, IČO: 35 734 426 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka - Investičný fond PSIPS a.s. „ v likvidáci“, so sídlom Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217, takto

Rozhodnutie

Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Investičný fond PSIPS a.s. „ v likvidáci“, so sídlom Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

  • Súd Okresný súd Banská Bystrica
  • Spisová značka 1K/6/2013
  • ICS 6113201660
  • Vydal JUDr. Eva Mihálechová
  • Vydal FN samosudca
  • Odoslal Mgr. Zsolt Alakša