Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 401682

Doprastav, a.s.

 • Konanie č. 401682
 • Vydaný 4.4.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 71 z roku 2014 11.4.2014
 • Úpadca Doprastav, a.s.
  IČO: 31333320
  Drieňová 27
  82656   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Doprastav, a. s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 581/B o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Doprastav, a. s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320

Rozhodnutie

Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: Doprastav, a. s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6R/1/2014
 • ICS 1114208885
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová