Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1065951

SLUŽBY - LH s. r. o.

 • Konanie č. 1065951
 • Vydaný 20.10.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 206 z roku 2020 26.10.2020
 • Úpadca SLUŽBY - LH s. r. o.
  IČO: 36379000
  Pálenica 53/79
  03301   Liptovský Hrádok
 • Navrhovatelia SLUŽBY - LH s. r. o.
  IČO: 36379000
  Pálenica 53/79
  03301   Liptovský Hrádok
 • Mária Cabadajová, JUDr.
  Uhoľná 9
  01001   Žilina
 • Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad
  01001   Žilina
 • Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad
  01001   Žilina
 • Okresný súd Liptovský Mikuláš
  03101   Liptovský Mikuláš
 • Sociálna poisťovňa
  IČO: 30807484
  03101   Liptovský Mikuláš
 • Slovenská konsolidačná, a.s.
  IČO: 35776005
  81499   Bratislava 1
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SLUŽBY - LH s.r.o., so sídlom ul. Pálenica 53/79, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36 379 000, uznesením 3K/1/2019-274 zo dňa 23.9. 2020 zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 17.10. 2020.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/1/2019
 • ICS 5119202224
 • Vydal JUDr. Zuzana Mrenová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník