Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 817201

PPSK invest družstvo

 • Konanie č. 817201
 • Vydaný 18.2.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 41 z roku 2022 1.3.2022
 • Úpadca PPSK invest družstvo
  IČO: 50476246
  Odborárska 50
  83102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 50, Bratislava, IČO: 50 476 246, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 50, Bratislava, IČO: 50 476 246

Rozhodnutie

Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 50, Bratislava, IČO: 50 476 246.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 27R/1/2022
 • ICS 1122201028
 • Vydal Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
 • Vydal FN sudkyňa