Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 1164494

HIGH TATRAS TOWER s.r.o.

 • Konanie č. 1164494
 • Vydaný 20.2.2023
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 39 z roku 2023 24.2.2023
 • Úpadca HIGH TATRAS TOWER s.r.o.
  IČO: 50706730
  Sobotské námestie 1733/12
  05801   Poprad - Spišská Sobota
Druh
Oznam
Oznam

U P O V E D O M E N I E o zrušení pojednávania

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa:

Effective CarService s.r.o., so sídlom Vajnorská 103/a, 058 01 Bratislava, IČO: 48 031 933,

o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:

HIGH TATRAS TOWER s.r.o., so sídlom Sobotské námestie 1733/12, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, IČO: 50 706 730, Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 28.02.2023 o 13 .00 hod. hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv. 18 j e z r u š e n ý z dôvodu prerušenia konkurzného konania.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/29/2022
 • ICS 8122210734
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN sudca