Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/21/2017

ARMALES, a.s.

 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  06761  Stakčín
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 184 z roku 2020 dňa 24.9.2020
 • Spisová značka - súd 1K/21/2017
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/21/2017 S1982
Text

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, v konkurze vedenom Okresný súd Prešov pod sp. zn.: 1K/21/2017, vylučuje majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu zverejnený dňa 13.08.2018 v Obchodnom vestníku č. 155/2018 a to osobné motorové vozidlo značky FORD TOURNEO CUSTOM, VIN: WF03XXTTG3DC41914, EČ: SV167AZ, dátum prvej evidencie: 27.12.2013, so súpisovou hodnotou 15.000,00 €, bol vylúčený dňa 18.09.2020 z dôvodu že majetok bol vyradený z evidencie príslušného dopravného inšpektorátu dňa 02.07.2018 a v súčasnosti nemá žiadnu trhovú hodnotu.

Mgr. Andrej Fekete, správca