Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/21/2017

ARMALES, a.s.

 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1 / 0
  06761  Stakčín
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 14 z roku 2022 dňa 21.1.2022
 • Spisová značka - súd 1K/21/2017
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/21/2017 S1982
Text

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Správca úpadcu ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, v konkurze vedenom Okresným súdom Prešov pod sp. zn.: 1K/21/2017 týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:

X - Poznámka o spornom zápise v zmysle § 78 ods. 1 ZKR, o dôvodoch spochybňujúcich zaradenie majetku do súpisu z dôvodu, že podľa vyjadrení osôb nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti, ktorá bola vo vlastníctve úpadcu, sú hnuteľné veci vlastníctvom predsedu predstavenstva úpadcu Ing. Jozefa Zuščáka, bydliskom Jesenského 2704/181, 069 01 Snina.

Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

 

Poznámka

 

Zabezpečenie

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

sklenená vitrína rozmerov 03 x 08 m s obsahom prsteňov, odznakov a opaskových praciek vyznamenaní z obdobia 2. svetovej vojny - Fašistického Nemecka v počte celkovo 69 ks

100.00

 

X

 

NIE

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

dýka so žltou rukoväťou s vyobrazením orlice

100.00

X

NIE

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

dýka s čiernou rukoväťou s vyobrazením orlice s hákovým krížom

100.00

X

NIE

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

služobná dýka SS s vyobrazením orlice s hákovým krížom

100.00

X

NIE

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

dýka s rukoväťou v tvare orlej hlavy s vyobrazením orlice s hákovým krížom

100.00

X

NIE

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

biely tanierik s orlicou a hákovým krížom a lyžička striebornej farby s orlicou a hákovým krížom

10.00

X

NIE

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

knižka formátu A5 s názvom "Deutsches Reich Arbeitsbuch" s nemeckou orlicou a hákovým krížom

10.00

X

NIE

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

knižka formátu A5 "Deutsches Reichs" s nemeckou orlicou a hákovým krížom

10.00

X

NIE

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

2ks vidličiek striebornej farby s nemeckou orlicou a hákovým krížom s vyrytým rokom 1941

20.00

X

NIE

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

kávová šálka bielej farby so znakom "SS"

10.00

X

NIE

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

príborový nôž striebornej farby s nemeckou orlicou a hákovým krížom

10.00

X

NIE

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

plátený mech bielej farby s emblémom nemeckej orlice s hákovým krížom

5.00

X

NIE