Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/29/2022

HIGH TATRAS TOWER s.r.o.

 • Úpadca HIGH TATRAS TOWER s.r.o.
  IČO: 50706730
  Sobotské námestie 1733/12 / 0
  05801  Poprad - Spišská Sobota
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 29 z roku 2024 dňa 9.2.2024
 • Spisová značka - súd 1K/29/2022
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/29/2022 S2004
Text

 

Por. č.

Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová hodnota

(EUR)

Dôvod zápisu

Dátum zápisu

Majetok tretej osoby

Zabezpečenie

1.

Pohľadávka z účtu

Všeobecná podstata

Zostatok na účte vedenom vo VÚB, a.s., IBAN SK37 0200 0000 0046 3861 7657

2 742,77

majetok úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu

05.02.2024

Nie

Nie