Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2K/17/2014 2K/17/2014 S1537
29.5.2020
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ing. Anna Žoldošová Stropkov Prešovský
4OdK/212/2019 4OdK/212/2019 S1537
29.5.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Anna Žoldošová Stará Ľubovňa Prešovský
4OdK/212/2019 4OdK/212/2019 S1537
29.5.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Anna Žoldošová Stará Ľubovňa Prešovský
4OdK/40/2020 4OdK/40/2020 S1733
29.5.2020
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Ing. Vladimír Ledecký Poprad Prešovský
4OdK/40/2020 4OdK/40/2020 S1733
29.5.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ing. Vladimír Ledecký Poprad Prešovský
4OdK/40/2020 4OdK/40/2020 S1733
29.5.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ing. Vladimír Ledecký Poprad Prešovský
4OdK/40/2020 4OdK/40/2020 S1733
29.5.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Vladimír Ledecký Poprad Prešovský
3OdK/5/2020 3OdK/5/2020 S1868
29.5.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Andrejová Prešovský
4OdK/117/2019 4OdK/117/2019 S1733
29.5.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Vladimír Ledecký Prešov Prešovský
2OdK/936/2019 2OdK/936/2019 S1498
29.5.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Martin Kirňak Vranov nad Topľou Prešovský
29.5.2020
BIO INVESTMENTS s. r. o.
44162626
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LEGATOs Recovery k.s. Lukov Prešovský
2OdK/166/2020 2OdK/166/2020 S1818
29.5.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Rakúsy Prešovský
4OdK/163/2019 4OdK/163/2019 S1498
29.5.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Martin Kirňak Humenné Prešovský
4OdK/11/2020 4OdK/11/2020 S1776
29.5.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Tekeľ Rokycany Prešovský
5OdK/157/2020 5OdK/157/2020 S1818
29.5.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Teriakovce Prešovský
4OdK/112/2020 4OdK/112/2020 S1880
29.5.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu PILÁT Insolvency Services, k.s. Prešov Prešovský
2OdK/173/2020 2OdK/173/2020 S911
29.5.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Miloš Hnat Zubné Prešovský
4OdK/112/2020 4OdK/112/2020 S1880
29.5.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu PILÁT Insolvency Services, k.s. Prešov Prešovský
5OdK/245/2020 5OdK/245/2020 S1595
29.5.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Dušan Kuruc Prešov Prešovský
4OdK/112/2020 4OdK/112/2020 S1880
29.5.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu PILÁT Insolvency Services, k.s. Prešov Prešovský