Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3OdK/351/2023 3OdK/351/2023 S1179
24.5.2024
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Poprad Prešovský
5OdK/66/2024 5OdK/66/2024 S2104
24.5.2024
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Dominika Gulová Poprad Prešovský
8OdK/52/2024 8OdK/52/2024 S2081
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Martina Ľuľová Veľký Šariš Prešovský
5OdK/21/2024 5OdK/21/2024 S1773
24.5.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Bc. Marek Figura Malý Slavkov Prešovský
7OdK/278/2023 7OdK/278/2023 S1773
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Bc. Marek Figura Podhorany Prešovský
7OdK/6/2024 7OdK/6/2024 S1773
24.5.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Bc. Marek Figura Sečovská Polianka Prešovský
7OdK/34/2024 7OdK/34/2024 S1308
24.5.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jana Čepčeková Pavlovce Prešovský
5OdK/956/2019 5OdK/956/2019 S1401
24.5.2024
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Jozef Sitko Drienovská Nová Ves Prešovský
2OdK/110/2024 2OdK/110/2024 S1401
24.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ing. Jozef Sitko Lenartov Prešovský
2OdK/110/2024 2OdK/110/2024 S1401
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ing. Jozef Sitko Lenartov Prešovský
1K/28/2009 1K/28/2009 S1299
24.5.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Radovan Muzika Poprad Prešovský
2OdK/8/2024 2OdK/8/2024 S1179
24.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Veľký Slavkov Prešovský
5OdK/100/2024 5OdK/100/2024 S786
24.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Oľga Michalíková Spišská Stará Ves Prešovský
7OdK/107/2024 7OdK/107/2024 S786
24.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Oľga Michalíková Chmeľov Prešovský
7OdK/107/2024 7OdK/107/2024 S786
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Oľga Michalíková Chmeľov Prešovský
5OdK/100/2024 5OdK/100/2024 S786
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Oľga Michalíková Spišská Stará Ves Prešovský
2K/48/2015 2K/48/2015 S1816
24.5.2024
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Vranov nad Topľou Prešovský
3OdK/91/2024 3OdK/91/2024 S1390
24.5.2024
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel Prosačov Prešovský
3OdK/91/2024 3OdK/91/2024 S1390
24.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel Prosačov Prešovský
3OdK/91/2024 3OdK/91/2024 S1390
24.5.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel Prosačov Prešovský