Obchodný vestník

Zobraziť všetky filtre
Názov Typ Zverejnené
Druhé oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným TRANS ABC, s.r.o. Zníženia základného imania 29.5.2017
Výročné správy nadacia chirurg Výročné správy 29.5.2017
Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku ZO ECHOZ Stredoslovenská energetika,a.s. Opravy a zrušenia 29.5.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Bratislava I 29.5.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trenčín 29.5.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Prešov 29.5.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Nitra 29.5.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Žilina 29.5.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Košice I 29.5.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trnava 29.5.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Banská Bystrica 29.5.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Mäso-údeniny - Obec Malá Hradná - Zariadenie školského stravovania pri Materskej škole Malá Hradná OV zapísana zmluva 29.5.2017
Predaj majetku - správca konkurznej podstaty Pozemné stavby – NOVOPS, s.r.o. Predaj majetku - správca 29.5.2017
Zverejnenie oznámenia zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu o zrušení stáleho rozhodcovského súdu Arbitration tribunal, s. r. o. Zverejnenia zriaďovateľa 26.5.2017
Oznámenie emitenta o zmene podoby cenných papierov AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. Cenné papiere 26.5.2017
Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Opravy a zrušenia 26.5.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Nitra 26.5.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Žilina 26.5.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Bratislava I 26.5.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trnava 26.5.2017