Obchodný vestník

Zobraziť všetky filtre
Názov Typ Zverejnené
Oznámenie o znížení základného imania akciovej spoločnosti a upovedomenie veriteľov o ich práve požadovať zabezpečenie Infinity Capital Group, a.s. Zníženia základného imania 27.7.2017
Druhé oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným JP control, s. r. o. Zníženia základného imania 27.7.2017
Oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným Legal Counsels s.r.o. Zníženia základného imania 27.7.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Žilina 27.7.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Bratislava I 27.7.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trenčín 27.7.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Prešov 27.7.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Nitra 27.7.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trnava 27.7.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Banská Bystrica 27.7.2017
Dodatok k zmluve (Obchodný vestník) Obec Lysá pod Makytou - OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. OV zapísana zmluva 27.7.2017
Zmluva (Obchodný vestník) OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. - Púchovský mäsový priemysel a.s. OV zapísana zmluva 27.7.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Košice I 27.7.2017
Iné oznámenia MKP Slovakia SE Iné oznámenia 26.7.2017
Druhé oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným EKOFRUCT s.r.o. Zníženia základného imania 26.7.2017
Údaje z Registra registrových úradov Penzión POHODA n.o. Údaj z registra úradov 26.7.2017
Údaje z Registra registrových úradov DSS a zariadenie pre seniorov Istota, n. o. Údaj z registra úradov 26.7.2017
Údaje z Registra registrových úradov Revúcky sociálny podnik, n.o. v likvidácii Údaj z registra úradov 26.7.2017
Údaje z Registra registrových úradov Pro SUN de Selye János, n.o. Údaj z registra úradov 26.7.2017
Údaje z Registra registrových úradov Organizácia pre separovaný zber-PASKO, n.o. Údaj z registra úradov 26.7.2017