Obchodný vestník

Zobraziť všetky filtre
Názov Typ Zverejnené
Oznámenie o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným/akciovej spoločnosti na spoločnosť/družstvo, ktorá/ktoré po zmene právnej formy nevytvára základné imanie, a výzva veriteľom ELGAS, k.s. Zmeny právnej formy 22.3.2017
Údaje z Registra registrových úradov SVETIELKO POMOCI n.o. Údaj z registra úradov 22.3.2017
Údaje z Registra registrových úradov FORLIFE n.o. Údaj z registra úradov 22.3.2017
Údaje z Registra registrových úradov Európska vzdelávacia agentúra, n.o. /European Educational Agency, n.o./ Údaj z registra úradov 22.3.2017
Údaje z Registra registrových úradov NEEKA Slovakia n.o. v likvidácii Údaj z registra úradov 22.3.2017
Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku Timea Garajová Opravy a zrušenia 22.3.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Bratislava I 22.3.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Žilina 22.3.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Nitra 22.3.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Prešov 22.3.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trenčín 22.3.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Banská Bystrica 22.3.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trnava 22.3.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s. - Stavebné bytové družstvo Trenčín OV zapísana zmluva 22.3.2017
Valné zhromaždenia Urbárska spoločnosť Lackov,pozemkové spoločenstvo Valné zhromaždenie 22.3.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Košice I 22.3.2017
Údaje z Registra registrových úradov ProVox n.o. Údaj z registra úradov 22.3.2017
Oznámenie o uložení návrhu Zmluvy o zlúčení/splynutí/Projektu rozdelenia do Zbierky listín BRILANT SK s.r.o. Zlúčenia zbierky listín 21.3.2017
Druhé oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným TERVE Production, spol. s r.o. Zníženia základného imania 21.3.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Bratislava I 21.3.2017