Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2015

Štatistika bola vypočítaná dňa piatok, 19. júla 2019 pre 190501 slovenských firiem so závierkou v roku 2015

Aké veľké firmy sme analyzovali?

Na danej vzorke 190 501 firiem bolo 68,4% spoločností s tržbami do 100 tis. €.
Od 2 do 10 mil. € malo tržby 3,5% firiem. Iba 1,2% firiem dosiahlo tržby vyššie ako 10 mil. €.

Rebríček slovenských firiem zoradených podľa tržieb

Kategórie tržieb - počet firiem201320142015
do 100 tis. € 99 450 118 315 130 288
100 až 500 tis. € 27 902 32 699 35 428
500 tis. až 2 mil. € 12 429 14 074 15 862
2 až 10 mil. € 5 388 5 873 6 708
nad 10 mil. € 1 805 1 985 2 215
Spolu 146 974 172 946 190 501

Zisk rástol o 26%, EBITDA o 18% a tržby o 11%

Z grafu je zrejmý každoročný nárast tržieb. Z roku 2014 na 2015 to predstavuje rast 11%. Zisk o 26% a EBITDA o 18%.
Tento vysoký rast môže súvisieť s rastom ekonomiky ako aj s daňovými licenciami.

Rebríček slovenských firiem zoradených podľa zisku

RokTržbyZiskEBITDA
2013 167 992 728 426 € 5 034 495 869 € 13 262 556 172 €
2014 177 059 704 288 € 6 860 840 423 € 14 315 559 706 €
2015 196 102 843 152 € 8 619 586 832 € 16 940 904 808 €

Počet firiem v zisku naďalej stúpa, tento rok je to 56,2%

Po zavedení daňovej licencie vzrástol z celkového počtu firiem počet spoločností, ktoré sú v zisku, a to o 13%.
Súvisí to s daňovou licenciou, vďaka ktorej firmy nemajú vysokú motiváciu na vykazovanie straty, pretože aj tak musia zaplatiť aspoň minimálnu daň, ako aj s celkovým vývojom slovenského hospodárstva.

Počty201320142015
Zisk 73 503 94 589 107 075
Nulové hodnoty 10 648 6 581 6 669
Strata 62 823 71 776 76 757

Aké dane platia firmy?
Najviac firiem platí daňovú licenciu 960 €

Nasledujúci graf zobrazuje rozdelenie firiem podľa splatnej dane. Najväčší počet firiem zaplatilo daň vo výške daňovej licencie, a to 960 €. Štruktúra splatnej dane sa v porovnaní s rokom 2014 sa výrazne nezmenila.

Rebríček slovenských firiem zoradených podľa splatnej dane

KategóriaPočet firiemSplatná daň
Záporná až nulová daň 20 859 -4 819 006 €
1 € až 479 € 4 820 953 091 €
480 € 37 190 17 851 200 €
481 € až 959 € 11 910 7 324 027 €
960 € 45 191 43 383 360 €
961 € až 2879 € 27 202 41 923 855 €
2880 € 5 256 15 137 280 €
Vačšia ako 2880 € 38 073 2 664 609 085 €

Počet firiem, ktoré neplatili daň stále klesá

Na nasledujúcom grafe je zobrazený vývoj počtu firiem, ktoré platili nulovú až zápornú daň. Obrovská zmena je z roku 2013 na 2014, po zavedení daňových licencií. Z roku 2014 na 2015 je zaznamenaný takisto pokles počtu firiem s nulovou až zápornou daňou.

Rebríček slovenských firiem zoradených podľa splatnej dane

RokPočet firiem s nulovou
alebo zápornou daňou
2015 20 859
2014 24 801
2013 78 148

Na skúmanej vzorke sme zaznamenali medziročný rast splatnej dane z príjmu. Po zavedení daňových lincencií bol z roku 2013 na 2014 zaznamenaný rast splatnej dane vo výške 29%. V nasledujúcom roku sa tento rast spomalil, ale stále pretrváva. Na analyzovanej vzorke údajov predstavuje rast 13,9%.

RokVývoj splatnej dane z príjmu
2015 2 786 362 892 €
2014 2 446 671 830 €
2013 1 896 344 762 €

Podľa novely Obchodného zákonníka 26% firmám hrozí kríza

Od 1.januára 2016 je v platnosti novela Obchodného zákonníka, ktorá zavádza do praxe nový pojem „spoločnosť v kríze“. Spoločnosť v kríze je spoločnosť, ktorá je v úpadku alebo ktorej úpadok hrozí. Hroziaci úpadok je pri spoločnosti v prípade ak vlastné zdroje netvoria aspoň 4% aktív. Firme hrozí úpadok vtedy, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menší ako 4 k 100 (vlastné imanie/záväzky < 0,04).
Nezistiteľný pomer je v prípadoch, ak riadky účtovnej závierky, ktoré vstupujú do výpočtu (záväzky) neboli vyplnené alebo boli nulové.

Vlasntné imanie / záväzky za rok 2015Počet
Hroziaca kríza - menej ako 4% 50 264
Viac ako 4% 132 895
Pomer nezistiteľný 7 342