Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2016

vypočítaná piatok, 19. júla 2019 na vzorke 198352 slovenských firiem s údajmi za rok 2016.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

68,4 % firiem z analyzovanej vzorky malo tržby do 100 tis. €.
Iba 1,1 % z nich malo tržby vyššie ako 10 mil. €.
Pozrite si rebríček firiem podľa tržieb za rok 2016  »

Kategórie tržieb - počet firiem2013201420152016
do 100 tis. € 94 181 111 837 119 162 135 724
100 až 500 tis. € 26 912 31 520 34 114 37 539
500 tis. až 2 mil. € 11 947 13 493 15 222 16 189
2 až 10 mil. € 5 183 5 661 6 364 6 735
nad 10 mil. € 1 766 1 942 2 145 2 165
Spolu 139 989 164 453 177 007 198 352

Rast zisku, EBITDA a tržieb

Zisk firiem v analyzovanej vzorke klesol o 8,23 % .
EBITDA klesla o 3,3 %. Tržby stúpli o 2,55 %.
Pozrite si rebríček firiem podľa zisku za rok 2016  »

RokTržbyZiskEBITDA
2013 165 040 488 959 € 5 147 606 751 € 13 231 480 726 €
2014 174 222 846 267 € 6 781 483 807 € 14 302 187 629 €
2015 191 730 466 791 € 8 774 129 523 € 16 887 154 340 €
2016 196 628 873 988 € 8 052 371 421 € 16 323 647 468 €
Rast 2015 - 2016 2,55 % -8,23 % -3,34 %

Počet firiem v zisku opäť narástol

Počet firiem v zisku narástol z 102 804 na 114 165.
V zisku je 57,6 % z analyzovanej vzorky a v strate je 38,6 % firiem.
Na nule je 3,8 % analyzovaných spoločností.

 2013201420152016Rast 2015 - 2016
Zisk 71 157 91 686 102 804 114 165 11,05 %
Nulové hodnoty 9 431 5 775 4 564 7 533 65,05 %
Strata 59 401 66 992 69 639 76 654 10,07 %

Firmy najčastejšie platia daň vo výške 960 €

Najčastejšia výška daňovej licencie je 960 €, ktorú platilo 24,3 % analyzovaných firiem.
Pozrite si rebríček firiem podľa splatnej dane za rok 2016  »

KategóriaPočet firiemSplatná daň
Záporná až nulová daň 21 983 -1 618 258 €
1 € až 479 € 5 698 1 101 470 €
480 € 38 836 18 641 280 €
481 € až 959 € 11 843 7 351 398 €
960 € 48 214 46 285 440 €
961 € až 2879 € 26 570 41 543 898 €
2880 € 5 945 17 121 600 €
Vačšia ako 2880 € 39 263 2 569 429 318 €

Vývoj daňových kategórií

Od roku 2013 do roku 2016 klesol počet firiem ktoré neplatia daň o 70 %.
Keď porovnáme rok 2015 a 2016, tak počet firiem, ktoré neplatia daň stúpol z 16 624 na 21 983.
To je spôsobené tým, že v priebehu roka vznikli nové firmy, ktoré ešte neplatia daňové licencie.

Kategória2013201420152016
Záporná až nulová daň 73 247 22 755 16 624 21 983
1 € až 479 € 27 047 4 808 3 904 5 698
480 € 25 28 295 34 158 38 836
481 € až 959 € 6 622 10 795 11 163 11 843
960 € 10 38 831 42 818 48 214
961 € až 2879 € 11 731 23 747 26 351 26 570
2880 € 4 4 334 4 824 5 945
Vačšia ako 2880 € 21 303 30 888 37 165 39 263

Vývoj splatnej dane

Od roku 2013 kvôli zavedeniu daňových licencií splatná daň výrazne stúpala.
V roku 2016 sa však efekt daňových licencií vyčerpal a na analyzovanej vzorke firiem celková výška splatnej dane dokonca klesla o 2,1 %.

RokSplatná daň z príjmu
2013 1 883 505 346 €
2014 2 426 447 795 €
2015 2 758 727 292 €
2016 2 699 856 146 €
Rast 2015 - 2016 -2,13 %

Bankové úvery rastú

Ako zaujímavosť sme si všimli, že výška bankových úverov firiem v porovnaní s inými položkami z účtovných závierok výrazne rastie od roku 2013 (približne 6 % - 11 % medziročne). Na vzorke 198 352 firiem narástli v roku 2016 bankové úvery o 6,1 %. Rast bankových úverov môže byť spôsobený poklesom úrokových mier, kedy sa spoločnostiam viac oplatí táto forma financovania.

RokBankové úvery
2013 20 478 950 586 €
2014 21 880 644 928 €
2015 24 242 279 772 €
2016 25 723 711 321 €
Rast 2015 - 2016 6,11 %

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.


Pozrite si aj naše staršie online štatistiky