Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Drobný tovar Banská Bystrica, š.p. "v likvidácii"

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Drobný tovar Banská Bystrica, š.p. "v likvidácii"

 • Názov Drobný tovar Banská Bystrica, š.p. "v likvidácii"
 • IČO 00021407
 • DIČ 2021017636
 • Sídlo Oravská cesta 3, 010 01 Žilina
 • Dátum vzniku 1. januára 1989, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Pš, vložka č. 98/L
 • Historický názov Drobný tovar Banská Bystrica, š.p.
  (platné do 11. júla 1994 )
 • Historické sídlo Nám. SNP 9, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 5. apríla 1995)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum ukončenia 5. mája 2009
 • Dôvod ukončenia Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.36-24 K 192/96-482 zo dňa 25.3.2009 bol zrušený konkurz na majetok spoločnosti a správca konkurznej podstaty JUDr. Karol Matonok, advokát, Rosina bol zbavený svojej funkcie
Predmety podnikania
Názov Vznik
veľkoobchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie 8.6.1994
maloobchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie 8.6.1994
obchodná činnosť s tovarmi papier, papierové výrobky, školské kancelárske, technické a rysovacie potreby, hračky, spoločenské hry, potreby pre modelárov, potreby pre šport dopravu (okrem motorových vozidiel a motocyklov), textilný tovar, obuv, kožená galentéria, detské kočíky 8.6.1994
obchodná činnosť - hračky, školské a písacie potreby, rysovacie a techniské potreby, papierenský tovar, textil 8.6.1994
Iné právne skutočnosti
1. Tento štátny podnik bol zriadený rozhodnutím Ministerstva obchodu a cestovného ruchu SSR, č. 1777/1988-1, zo dňa 23.12.1988, podľa § 18 zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku.

Stary spis: Pš 77
2. Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 27.5.1994, čís. 89 zrušený bol š.p. Drobný tovar Banská Bystrica dňom 31.5. 1994 a dňom 1.6.1994 vstupuje štátny podnik do likvidácie.

Stary spis: Pš 77
3. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.36 Cb-24 K 192/96 bol na Drobný tovar Banská Bystrica, š. p. " v likvidácií " vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol určený JUDr. Karol Matonok, advokát, Zvolenská 15/12, Žilina.