Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenské autoškoly a.s. v likvidácii [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Slovenské autoškoly a.s. v likvidácii [zrušená]

 • Názov Slovenské autoškoly a.s. v likvidácii [zrušená]
 • IČO 00034975
 • DIČ 2020403550
 • Sídlo Konopná 16, 821 05 Bratislava
 • Dátum vzniku 23. júna 1992, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 171/B
 • Historický názov Slovenské autoškoly a.s.
  (platné do 4. februára 2009 )
 • Historické sídlo Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
  (platné do 1. februára 1995)
  , 811 01 Bratislava
  (platné do 19. júla 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 7.decembra 2010
 • Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 1.2.1995
operatívny a finančný prenájom 1.2.1995
sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy, predaja a poskytovanie služieb 1.2.1995
Iné právne skutočnosti
1. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.09.2010, na ktorom bola schválená mimoriadna účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, záverečná správa o likvidácii spoločnosti a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava VI s výmazom zo dňa 04.11.2010 pod č. 801/230/89460/10/VaľM.

Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Slovenské autoškoly a.s. v likvidácii, so sídlom Konopná 16, 821 05 Bratislava, IČO : 00 034 975, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 171/B.
História zmien a podania
 • 2010
 • 7.12. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie názvu firmy Slovenské autoškoly a.s. v likvidácii
  • zrušenie adresy firmy Konopná 16, 821 05 Bratislava
  • zrušenie základného imania 1 314 388 € (splatené 1 314 388 €)
  • zmena likvidácie:
   Vstup do likvidácie dňa 1. januára 2009 a ukončená dňa 15. mája 2010 a konaním:
   Za akciovú spoločnosť v likvidácii konajú a podpisujú likvidátor, každý samostatne. Za spoločnosť podpisujú tak, že k o bchodnému menu spoločnosti s dodatkom ,, v likvidácii", k menu a funkcii pripoja svoj podpis.
   pôvodne
   Vstup do likvidácie dňa 1. januára 2009 a konaním:
   Za akciovú spoločnosť v likvidácii konajú a podpisujú likvidátor, každý samostatne. Za spoločnosť podpisujú tak, že k o bchodnému menu spoločnosti s dodatkom ,, v likvidácii", k menu a funkcii pripoja svoj podpis.
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti sú oprávnení konať predseda predstavenstva a prokurista, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že predseda predstavenstva k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k menu a funkcii pripojí svoj podpis, prokurista je povinný okrem podpisu i dodatok označujúci prokúru.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   • operatívny a finančný prenájom
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy, predaja a poskytovanie služieb
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.09.2010, na ktorom bola schválená mimoriadna účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, záverečná správa o likvidácii spoločnosti a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava VI s výmazom zo dňa 04.11.2010 pod č. 801/230/89460/10/VaľM. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Slovenské autoškoly a.s. v likvidácii, so sídlom Konopná 16, 821 05 Bratislava, IČO : 00 034 975, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 171/B.
 • 2009
 • 4.2. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Slovenské autoškoly a.s. v likvidácii z Slovenské autoškoly a.s.
  • zmena základného imania 1 314 388 € (splatené 1 314 388 €) z hodnoty 1 314 147 € (splatené 1 314 147 €)
  • likvidáciu:
   Vstup do likvidácie dňa 1. januára 2009 s likvidátorom Mgr. Milan Blažo a konaním:
   Za akciovú spoločnosť v likvidácii konajú a podpisujú likvidátor, každý samostatne. Za spoločnosť podpisujú tak, že k o bchodnému menu spoločnosti s dodatkom ,, v likvidácii", k menu a funkcii pripoja svoj podpis.
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2008 vo forme notárskej zápisnice N 366/2008, Nz 59034/2008,NCRls 58529/2008, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti.
 • 2002
 • 11.12. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti sú oprávnení konať predseda predstavenstva a prokurista, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že predseda predstavenstva k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k menu a funkcii pripojí svoj podpis, prokurista je povinný okrem podpisu i dodatok označujúci prokúru.
   pôvodne
   Za akciovú spoločnosť koná a podpisuje Ing. Štefan Bogács.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 1.10.202, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 414/2002, Nz 394/2002 spísanou dňa 1.10.2002 notárom JUDr.Ivanom Lošonským, PhD., na ktorom bol schválený dodatok k stanovám spoločnosti, ktorým sa súčasne vydalo úplné znenie stanov spoločnosti. Zápis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 2.10.2002, na ktorom bolo rozhodnuté o udelení prokúry a vymenovaní prokuristu. Vznik funkcie prokuristu dňa 10.5.1999.
 • 8.8. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 1 314 147 € (splatené 1 314 147 €) z hodnoty 2 209 055 €

 • 14.2. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Notárska zápisnica N 500/01 Nz 483/01 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2001, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania zo sumy 66.550.000,- Sk na sumu 39.590.000,- Sk.

 • 2000
 • 28.3. 2000
  Zmena zápisu
 • 1997
 • 9.7. 1997
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Na valnom zhromaždení dňa 23.6.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 124/97, Nz 124/97 napísanej dňa 23.6.1997 notárkou JUDr. Hunovou, bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 287

 • 16.5. 1997
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 21.1. 1997
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Notárska zápisnica N 44/96, Nz 39/96 spísaná dňa 08.05.1996 notárom JUDr. Jurajom Jenisom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 287

 • 1996
 • 4.6. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 2 209 055 € z hodnoty 1 478 789 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 44/96, Nz 39/96 zo dňa 8.5.1996, na ktorom bolo odsúhlasené zvýšenie základného imania. Stary spis: Sa 287
 • 12.3. 1996
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 1 478 789 € z hodnoty 2 738 498 €

 • 1995
 • 8.11. 1995
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, konaného dňa 3.7.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 67/95, Nz 66/95 napísanou dňa 3.7.1995 notárom JUDr. Jurajom Jenisom, na ktorom sa rozhodlo o znížení základného imania o 37 950 000 Sk t.j. zo sumy 82 500 000 Sk na 44 550 000 Sk a na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 287

 • 1.2. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Konopná 16, 821 05 Bratislava z Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za akciovú spoločnosť koná a podpisuje Ing. Štefan Bogács.
   pôvodne
   Za akciovú spoločnosť podpisujú: Ing. Štefan Bogács, bytom Bratislava, Závodná 5 Ing. Igor Fiala, bytom Bratislava, Pečnianska 21, členovia predstavenstva, každý samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   • operatívny a finančný prenájom
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy, predaja a poskytovanie služieb
   Zrušené predmety
   • príprava brancov - vodičov pre službu v čsl. armáde
   • výuka, výcvik a výchova nových vodičov cestných, motorových vozidiel
   • zdokonaľovací výcvik držiteľov vodičského preukazu
   • verejná cestná doprava
   • kúpa a predaj vozidiel a príslušenstva
   • dopravná výchova detí a mládeže
   • povinné poúčanie vodičov amatérov
   • príprava učiteľov na získanie učiteľského oprávnenia pre výuku vodičov
   • zdokonaľovacia výuka učiteľov
   • vývoj a výroba výukových materiálov, učeb- ných pomôcok a zariadení pre výuku a výcvik vodičov
   • vývoj a výroba zariadení pre potreby iných organizácií
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, konaného dňa 28.12.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 78/94, Nz 79/94 napísanou dňa 28.12.1994 notárkou JUDr. Alžbetou Jurikovou, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 287
 • 1993
 • 19.7. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1992
 • 18.3. 1992
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1991
 • 23.9. 1991
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Slovenské autoškoly a.s.
  • novú adresu firmy 811 01 Bratislava
  • nové základne imanie 2 738 498 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za akciovú spoločnosť podpisujú : Ing. Vladimír Hradecký Ing. Štefan Bogács, členovia predstavenstva
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • príprava brancov - vodičov pre službu v čsl. armáde
   • výuka, výcvik a výchova nových vodičov cestných, motorových vozidiel
   • zdokonaľovací výcvik držiteľov vodičského preukazu
   • verejná cestná doprava
   • kúpa a predaj vozidiel a príslušenstva
   • dopravná výchova detí a mládeže
   • povinné poúčanie vodičov amatérov
   • príprava učiteľov na získanie učiteľského oprávnenia pre výuku vodičov
   • zdokonaľovacia výuka učiteľov
   • vývoj a výroba výukových materiálov, učeb- ných pomôcok a zariadení pre výuku a výcvik vodičov
   • vývoj a výroba zariadení pre potreby iných organizácií
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.6.1991 podľa § 25 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 287