Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
129 292€ 435 189€ 1 533 370€ 286 080€ 267 969€ 261 357€ 295 276€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
138 149€ 429 749€ 1 400 115€ 229 109€ 213 485€ 208 677€ 242 227€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-8 857 € 5 440 € 133 255 € 56 971 € 54 484 € 52 680 € 53 049 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 766 089 € 5 037 675 € 2 847 081 € 3 479 000 € 7 464 207 € 4 978 767 € 4 079 459 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 763 606€ 5 017 842€ 2 697 350€ 3 135 762€ 7 389 007€ 4 944 492€ 3 970 606€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
2 483€ 19 833€ 149 731€ 343 238€ 75 200€ 34 275€ 108 853€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
6 132 552 € 3 894 678 € 1 866 223 € 2 138 337 € 5 651 812 € 3 849 485 € 2 892 571 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 312 345€ 1 375 204€ 894 645€ 850 573€ 1 562 025€ 1 151 627€ 1 072 462€
10
B.2
Služby
4 820 207€ 2 519 474€ 971 578€ 1 287 764€ 4 089 787€ 2 697 858€ 1 820 109€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 624 680 € 1 148 437 € 1 114 113 € 1 397 634 € 1 866 879 € 1 181 962 € 1 239 937 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 089 666 € 1 140 079 € 1 045 501 € 1 083 198 € 1 097 794 € 952 020 € 981 501 €
13
C.1
Mzdové náklady
772 537€ 807 159€ 741 896€ 785 124€ 793 399€ 685 032€ 709 446€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
264 042€ 275 745€ 250 745€ 263 561€ 271 040€ 241 416€ 246 718€
16
C.4
Sociálne náklady
53 087€ 57 175€ 52 860€ 34 513€ 33 355€ 25 572€ 25 337€
17
D
Dane a poplatky
29 870€ 29 712€ 26 878€ 33 156€ 33 212€ 31 649€ 27 889€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
109 056€ 44€ 37€ 93 742€ 108 656€ 138 037€ 170 726€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
142 136€ 55 900€ 27 409€ 11 235€ 3 027€ 65 071€ 25 302€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 065€ 26 275€ 254€ 7 027€ 950€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
304 159€ -5 876€ -28 860€ 126 400€ 60 210€ -15 750€ 22 451€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
843 520€ 992 927€ 689 097€ 974 551€ 1 218 432€ 857 575€ 8 238€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
851 639€ 982 107€ 694 846€ 976 065€ 1 215 545€ 856 834€ 20 063€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
764 476€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
764 476€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
225 946 € 49 133 € 65 942 € 70 605 € 572 921 € 134 791 € 49 897 €
38
X.
Výnosové úroky
217€ 49€ 1 004€ 1 491€ 871€ 19€ 9 124€
39
N
Nákladové úroky
839€ 147€ 10 961€ 4 570€ 537€ 1 190€ 9 734€
41
O
Kurzové straty
6€ 12€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
25 208€ 32 559€ 19 060€ 8 081€ 10 000€ 10 004€ 15 384€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-25 830 € -32 657 € -29 017 € -11 166 € -9 678 € -11 175 € -15 994 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
200 116 € 16 476 € 36 925 € 59 439 € 563 243 € 123 616 € 33 903 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
102 219 € -11 258 € 26 212 € 4 787 € 137 059 € 28 344 € 12 496 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
104 445€ 4 313€ 10 782€ 6 685€ 137 495€ 32 503€ 14 369€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 226€ -15 571€ 15 430€ -1 898€ -436€ -4 159€ -1 873€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
97 897 € 27 734 € 10 713 € 54 652 € 426 184 € 95 272 € 21 407 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
200 116 € 16 476 € 36 925 € 59 439 € 563 243 € 123 616 € 33 903 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
97 897 € 27 734 € 10 713 € 54 652 € 426 184 € 95 272 € 21 407 €