Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
217 003€ 163 553€ 258 730€ 237 520€ 249 698€ 235 343€ 229 662€ 230 060€ 227 911€ 244 303€ 268 799€ 278 628€ 228 793€ 175 079€ 188 032€
02
501
Spotreba materiálu
190 899€ 132 641€ 195 739€ 164 657€ 181 549€ 164 537€ 165 252€ 156 889€ 164 339€ 160 818€ 173 724€ 192 821€ 173 655€ 104 759€ 119 200€
03
502
Spotreba energie
13 235€ 30 912€ 62 991€ 72 863€ 68 149€ 70 806€ 64 410€ 73 171€ 63 572€ 83 485€ 95 075€ 85 808€ 55 139€ 70 321€ 68 832€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
12 869€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
269 435€ 161 659€ 145 614€ 101 225€ 93 484€ 143 380€ 133 009€ 111 800€ 111 410€ 148 376€ 124 234€ 127 590€ 107 882€ 102 558€ 99 144€
07
511
Opravy a udržiavanie
47 303€ 12 677€ 45 057€ 6 535€ 3 090€ 4 688€ 12 044€ 27 189€ 28 110€ 28 499€ 5 787€ 17 316€ 6 206€ 18 425€ 9 535€
08
512
Cestovné
909€ 1 409€ 5 089€ 5 991€ 1 342€ 25 154€ 27 307€ 5 303€ 1 044€ 3 814€ 3 085€ 1 495€ 1 622€ 1 101€ 2 747€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 089€ 692€ 356€ 322€ 139€ 128€ 185€ 99€ 181€ 260€ 275€ 356€ 213€ 157€ 15€
10
518
Ostatné služby
220 134€ 146 882€ 95 112€ 88 378€ 88 913€ 113 410€ 93 473€ 79 210€ 82 075€ 115 803€ 115 087€ 108 423€ 99 840€ 82 875€ 86 847€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 103 688€ 1 132 166€ 1 184 793€ 1 135 513€ 1 059 300€ 1 021 181€ 979 777€ 946 690€ 968 602€ 914 478€ 895 262€ 875 083€ 881 585€ 806 504€ 731 057€
12
521
Mzdové náklady
776 257€ 788 313€ 837 859€ 804 677€ 758 177€ 721 148€ 695 378€ 660 409€ 673 246€ 640 896€ 633 179€ 618 011€ 621 016€ 571 750€ 514 365€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
270 793€ 280 868€ 278 765€ 281 882€ 264 301€ 253 092€ 240 610€ 232 058€ 236 962€ 224 964€ 216 870€ 210 816€ 208 793€ 192 659€ 172 171€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
8 981€ 9 378€ 9 836€ 10 333€ 8 734€ 8 055€ 8 205€ 7 800€ 9 087€ 8 278€ 7 978€ 7 931€ 8 340€ 8 471€ 7 787€
15
527
Zákonné sociálne náklady
47 656€ 53 606€ 58 334€ 38 621€ 28 088€ 38 887€ 35 583€ 46 424€ 49 307€ 40 339€ 37 234€ 38 325€ 43 436€ 33 624€ 36 734€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 878€ 4 006€ 4 057€ 3 765€ 3 833€ 3 831€ 3 676€ 3 711€ 3 761€ 4 157€ 3 987€ 3 438€ 3 496€ 262€ 218€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 878€ 4 006€ 4 057€ 3 765€ 3 833€ 3 831€ 3 676€ 3 711€ 3 761€ 4 157€ 3 987€ 3 438€ 3 496€ 262€ 218€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
21 384€ 3 812€ 5 031€ 16 104€ 14 456€ 14 163€ 5 426€ 6 152€ 5 908€ 5 385€ 5 811€ 2 440€ 4 145€ 996€ 1 026€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
458€ 83€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 34€ 26€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 321€ 995€ 996€ 993€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
21 187€ 3 735€ 4 988€ 16 104€ 13 998€ 14 129€ 5 426€ 6 068€ 5 838€ 5 359€ 5 811€ 2 119€ 3 150€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
97€ 78€ 43€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
9 087€ 9 456€ 12 985€ 11 066€ 8 552€ 8 897€ 10 639€ 13 225€ 12 665€ 49 288€ 49 869€ 49 871€ 55 464€ 81 143€ 57 713€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 087€ 9 456€ 12 985€ 11 066€ 8 552€ 8 614€ 10 639€ 12 665€ 12 665€ 12 788€ 14 621€ 13 804€ 18 887€ 44 914€ 21 666€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
283€ 560€ 36 500€ 35 248€ 36 067€ 36 578€ 36 229€ 36 047€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 36 229€ 36 047€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
36 500€ 35 248€ 36 067€ 36 578€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
283€ 560€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 345€ 570€ 720€ 789€ 765€ 745€ 170€ 166€ 205€ 219€ 261€ 5 704€ 5 661€ 4 452€ 4 767€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 110€
43
563
Kurzové straty
20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 187€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 345€ 570€ 720€ 769€ 765€ 745€ 170€ 166€ 205€ 219€ 261€ 5 704€ 5 661€ 4 452€ 4 470€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 625 819€ 1 475 222€ 1 611 931€ 1 505 982€ 1 430 087€ 1 427 540€ 1 362 359€ 1 311 803€ 1 330 462€ 1 366 207€ 1 348 223€ 1 342 755€ 1 287 025€ 1 170 993€ 1 081 957€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
322 292€ 104 966€ 140 579€ 270 988€ 246 630€ 254 765€ 233 250€ 241 876€ 251 283€ 244 366€ 267 984€ 302 397€ 281 580€ 165 755€ 208 509€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
322 092€ 104 966€ 140 579€ 270 988€ 246 630€ 254 765€ 233 250€ 241 876€ 251 283€ 244 366€ 267 984€ 302 397€ 281 580€ 165 755€ 208 509€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
201€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
18 383€ 10 211€ 8 169€ 10 334€ 10 027€ 9 289€ 23 716€ 23 248€ 22 787€ 21 105€ 21 762€ 24 488€ 22 678€ 9 212€ 6 616€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
18 383€ 10 211€ 8 169€ 10 334€ 10 027€ 9 289€ 23 716€ 23 248€ 22 787€ 21 105€ 21 762€ 24 488€ 22 678€ 9 212€ 6 616€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 464€ 3 473€ 8 225€ 11 492€ 8 502€ 7 014€ 5 739€ 7 424€ 7 025€ 9 463€ 1 993€ 0€ 0€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 464€ 3 473€ 8 225€ 11 492€ 8 502€ 7 014€ 5 739€ 7 424€ 7 025€ 9 463€ 1 993€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
36 500€ 35 248€ 36 067€ 36 899€ 37 224€ 37 043€ 43 005€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
36 500€ 35 248€ 36 067€ 36 899€ 37 224€ 37 043€ 43 005€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 36 047€ 42 012€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
36 500€ 35 248€ 36 067€ 36 578€ 36 229€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 321€ 995€ 996€ 993€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 501€ 754€ 1 584€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 492€ 738€ 1 098€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 9€ 15€ 486€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 246 606€ 1 307 839€ 1 368 473€ 1 195 706€ 1 087 406€ 1 133 909€ 1 120 123€ 1 043 801€ 1 090 316€ 1 027 089€ 1 020 508€ 989 741€ 1 007 693€ 1 013 669€ 831 594€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
25 800€ 51 125€ 1 000€ 19 896€ 8 910€ 3 617€ 5 322€ 14 500€ 203€ 10 000€ 3 540€ 945€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
22€ 84€ 4 821€ 4 821€ 4 821€ 4 821€ 8 308€ 9 518€ 9 615€ 23 206€ 11 009€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 141 510€ 1 155 377€ 1 346 401€ 1 169 551€ 1 076 257€ 1 099 281€ 1 081 121€ 1 020 250€ 1 085 495€ 1 003 870€ 995 754€ 970 224€ 994 033€ 989 012€ 813 278€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
79 296€ 101 336€ 21 072€ 6 259€ 2 217€ 30 927€ 28 860€ 4 230€ 18 398€ 16 243€ 0€ 0€ 0€ 6 799€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 505€ 506€ 508€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 590 745€ 1 426 489€ 1 525 446€ 1 488 520€ 1 352 565€ 1 404 978€ 1 382 828€ 1 316 349€ 1 407 911€ 1 337 271€ 1 348 314€ 1 353 525€ 1 349 675€ 1 226 432€ 1 091 308€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-35 074€ -48 734€ -86 484€ -17 462€ -77 522€ -22 562€ 20 470€ 4 546€ 77 449€ -28 935€ 90€ 10 770€ 62 650€ 55 439€ 9 351€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-35 074€ -48 734€ -86 484€ -17 462€ -77 522€ -22 562€ 20 470€ 4 546€ 77 449€ -28 935€ 90€ 10 770€ 62 650€ 55 439€ 9 351€