Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
179 382€ 142 866€ 132 367€ 124 846€ 133 725€ 123 471€ 124 953€ 112 184€ 127 593€ 124 443€ 152 481€ 154 042€ 144 041€ 186 772€ 207 420€ 205 514€
02
501
Spotreba materiálu
116 278€ 89 267€ 95 414€ 86 054€ 92 680€ 87 060€ 87 855€ 74 546€ 93 410€ 81 440€ 98 977€ 102 455€ 90 233€ 139 700€ 168 477€ 160 719€
03
502
Spotreba energie
63 104€ 53 599€ 36 953€ 38 792€ 41 046€ 36 411€ 37 098€ 37 638€ 34 184€ 43 003€ 53 504€ 51 587€ 53 807€ 47 071€ 38 942€ 44 795€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
104 155€ 48 718€ 52 120€ 44 863€ 68 612€ 62 267€ 121 256€ 89 928€ 99 275€ 104 755€ 154 135€ 84 842€ 82 353€ 76 333€ 78 959€ 70 478€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 678€ 1 349€ 546€ 1 494€ 518€ 4 571€ 50 362€ 38 455€ 40 852€ 30 584€ 61 065€ 853€ 1 703€ 3 040€ 4 946€ 3 565€
08
512
Cestovné
758€ 833€ 153€ 324€ 521€ 818€ 674€ 1 074€ 558€ 549€ 751€ 692€ 920€ 897€ 776€ 615€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
101 719€ 46 536€ 51 421€ 43 045€ 67 573€ 56 878€ 70 221€ 50 399€ 57 865€ 73 623€ 92 319€ 83 297€ 79 730€ 72 396€ 73 237€ 66 298€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 700 342€ 1 486 366€ 1 415 742€ 1 401 150€ 1 182 872€ 1 085 529€ 1 087 521€ 1 019 221€ 1 025 274€ 992 623€ 979 654€ 911 491€ 863 625€ 887 941€ 899 884€ 841 234€
12
521
Mzdové náklady
1 179 231€ 1 074 351€ 1 029 868€ 1 031 197€ 850 127€ 788 848€ 788 447€ 740 565€ 744 440€ 725 503€ 717 608€ 669 668€ 635 944€ 652 685€ 659 309€ 618 439€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
410 842€ 372 369€ 358 251€ 345 962€ 281 817€ 256 187€ 275 688€ 261 024€ 259 608€ 252 799€ 250 001€ 230 172€ 218 041€ 223 025€ 227 566€ 213 370€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
15 028€ 14 610€ 8 274€ 8 169€ 32 084€ 27 804€ 4 179€ 1 482€ 1 359€ 1 135€ 988€ 988€ 988€ 929€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
26 292€ 25 037€ 19 349€ 15 822€ 18 844€ 12 691€ 19 207€ 16 151€ 19 867€ 13 186€ 11 058€ 10 663€ 8 652€ 11 302€ 13 009€ 9 426€
16
528
Ostatné sociálne náklady
68 949€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 489€ 2 311€ 2 311€ 3 177€ 3 257€ 3 546€ 3 546€ 3 590€ 2 000€ 2 000€ 2 075€ 1 903€ 1 632€ 460€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 489€ 2 311€ 2 311€ 3 177€ 3 257€ 3 546€ 3 546€ 3 590€ 2 000€ 2 000€ 2 075€ 1 903€ 1 632€ 460€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
160€ 100€ 100€ 100€ 100€ 134€ 100€ 11 302€ 8 217€ 3 919€ 28 446€ 14 194€ 1 794€ 5 756€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
160€ 100€ 100€ 100€ 100€ 134€ 100€ 11 302€ 8 217€ 3 919€ 28 446€ 14 194€ 1 794€ 5 756€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
31 535€ 31 111€ 24 275€ 24 561€ 19 608€ 27 351€ 19 647€ 17 475€ 17 536€ 5 763€ 32 156€ 32 767€ 32 236€ 24 331€ 20 060€ 8 875€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
31 535€ 31 111€ 24 275€ 24 561€ 19 608€ 27 351€ 19 647€ 17 475€ 17 536€ 5 763€ 4 924€ 4 165€ 3 703€ 3 625€ 2 251€ 2 001€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
27 232€ 28 601€ 28 532€ 20 706€ 17 809€ 6 875€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 17 809€ 6 875€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
27 232€ 28 601€ 28 532€ 20 706€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 623€ 42 261€ 53 944€ 42 452€ 54 788€ 43 333€ 41 026€ 40 959€ 42 411€ 39 383€ 41 040€ 43 188€ 38 207€ 354€ 0€ 0€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 623€ 42 261€ 53 944€ 42 452€ 54 788€ 43 333€ 41 026€ 40 959€ 42 411€ 39 383€ 41 040€ 43 188€ 38 207€ 354€ 0€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
8 724€ 9 811€ 11 676€ 9 629€ 11 698€ 12 355€ 9 701€ 10 416€ 13 181€ 12 275€ 16 702€ 17 064€ 11 628€ 16 438€ 18 473€ 18 639€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
8 724€ 9 811€ 11 534€ 9 629€ 11 305€ 11 606€ 5 824€ 8 257€ 11 142€ 12 275€ 15 060€ 16 179€ 11 374€ 15 511€ 17 849€ 18 462€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
143€ 393€ 749€ 3 878€ 2 159€ 2 039€ 1 642€ 885€ 253€ 927€ 624€ 177€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 030 250€ 1 763 445€ 1 692 594€ 1 650 779€ 1 474 660€ 1 357 952€ 1 407 752€ 1 293 908€ 1 327 370€ 1 292 544€ 1 386 460€ 1 249 217€ 1 202 167€ 1 206 823€ 1 226 589€ 1 150 498€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
76 800€ 58 043€ 65 304€ 51 014€ 58 155€ 62 260€ 63 755€ 51 796€ 68 061€ 55 716€ 61 727€ 65 159€ 60 345€ 64 366€ 72 786€ 73 119€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
76 800€ 58 043€ 65 304€ 51 014€ 58 155€ 62 260€ 63 755€ 51 796€ 68 061€ 55 716€ 61 727€ 65 159€ 60 345€ 64 366€ 72 786€ 73 119€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
143€ 393€ 749€ 3 878€ 2 159€ 2 039€ 1 642€ 885€ 253€ 927€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 250€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
143€ 393€ 749€ 3 878€ 2 159€ 2 039€ 1 642€ 885€ 3€ 927€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
27 232€ 28 601€ 28 532€ 20 706€ 17 809€ 6 875€ 16 735€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
27 232€ 28 601€ 28 532€ 20 706€ 17 809€ 6 875€ 16 735€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 6 875€ 16 735€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
27 232€ 28 601€ 28 532€ 20 706€ 17 809€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 912 154€ 1 721 026€ 1 631 552€ 1 611 814€ 1 419 232€ 1 302 490€ 1 338 966€ 1 239 060€ 1 256 162€ 1 237 718€ 1 298 114€ 1 159 975€ 1 110 106€ 1 119 869€ 1 135 137€ 1 068 759€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 880 619€ 1 689 914€ 1 607 277€ 1 587 253€ 1 399 625€ 1 275 139€ 1 319 319€ 1 221 585€ 1 238 626€ 1 231 956€ 1 293 190€ 1 155 809€ 1 106 402€ 1 116 244€ 1 132 886€ 1 066 759€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
30 707€ 30 284€ 23 448€ 23 734€ 18 780€ 26 525€ 18 820€ 16 648€ 16 709€ 4 935€ 4 096€ 4 096€ 3 703€ 3 625€ 2 251€ 2 001€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
827€ 827€ 827€ 827€ 827€ 826€ 827€ 827€ 827€ 827€ 827€ 69€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 988 954€ 1 779 068€ 1 696 999€ 1 662 828€ 1 477 780€ 1 365 500€ 1 406 599€ 1 293 015€ 1 326 263€ 1 320 666€ 1 390 084€ 1 254 551€ 1 191 410€ 1 202 972€ 1 214 798€ 1 158 613€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-41 296€ 15 623€ 4 405€ 12 048€ 3 120€ 7 548€ -1 153€ -893€ -1 108€ 28 122€ 3 624€ 5 334€ -10 757€ -3 851€ -11 792€ 8 116€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-41 296€ 15 623€ 4 405€ 12 048€ 3 120€ 7 548€ -1 153€ -893€ -1 108€ 28 122€ 3 624€ 5 334€ -10 757€ -3 851€ -11 792€ 8 116€