Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Okresný súd Bardejov

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
66 669€ 49 651€ 37 537€ 30 346€ 34 051€ 33 918€ 29 952€ 71 254€ 45 375€ 39 317€ 47 453€ 43 782€ 58 806€ 50 828€ 53 451€ 61 011€
02
501
Spotreba materiálu
27 504€ 28 337€ 19 646€ 12 620€ 13 422€ 14 762€ 7 462€ 45 103€ 16 043€ 13 118€ 18 379€ 11 470€ 29 024€ 28 312€ 25 202€ 32 114€
03
502
Spotreba energie
39 165€ 21 315€ 17 891€ 17 725€ 20 630€ 19 156€ 22 490€ 26 151€ 29 332€ 26 199€ 29 074€ 32 312€ 29 781€ 22 516€ 28 249€ 28 897€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
195 951€ 167 367€ 187 603€ 187 943€ 176 898€ 174 121€ 119 699€ 112 307€ 108 338€ 85 610€ 164 539€ 217 869€ 189 355€ 245 043€ 180 956€ 221 647€
07
511
Opravy a udržiavanie
8 363€ 4 589€ 7 249€ 5 105€ 44 942€ 43 743€ 17 842€ 15 838€ 10 205€ 3 712€ 5 163€ 11 615€ 11 213€ 15 780€ 9 205€ 61 155€
08
512
Cestovné
2 375€ 1 004€ 284€ 370€ 1 909€ 1 041€ 1 145€ 622€ 837€ 608€ 614€ 644€ 654€ 186€ 3 243€ 2 399€
09
513
Náklady na reprezentáciu
780€ 180€ 175€ 180€ 180€ 180€ 179€ 180€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 165€ 166€
10
518
Ostatné služby
184 433€ 161 593€ 179 893€ 182 288€ 129 867€ 129 157€ 100 533€ 95 667€ 97 130€ 81 125€ 158 596€ 205 445€ 177 322€ 228 912€ 168 342€ 157 928€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 096 426€ 1 845 966€ 1 771 939€ 1 564 575€ 1 467 813€ 1 186 231€ 1 129 201€ 1 027 844€ 1 031 293€ 1 011 052€ 977 231€ 981 375€ 849 364€ 861 816€ 838 701€ 814 624€
12
521
Mzdové náklady
2 155 344€ 1 309 443€ 1 259 115€ 1 111 219€ 1 043 021€ 839 423€ 792 702€ 709 207€ 701 155€ 683 506€ 692 472€ 707 049€ 610 552€ 622 607€ 617 030€ 604 714€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
724 810€ 432 372€ 417 461€ 367 338€ 344 555€ 278 958€ 267 470€ 231 204€ 226 854€ 228 447€ 224 926€ 212 460€ 184 371€ 179 303€ 176 485€ 170 876€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
39 078€ 22 231€ 17 760€ 17 270€ 15 400€ 13 300€ 13 300€ 12 075€ 12 875€ 12 950€ 13 575€ 13 700€ 9 719€ 6 042€ 6 149€ 5 152€
15
527
Zákonné sociálne náklady
172 282€ 81 920€ 73 991€ 68 748€ 64 836€ 54 550€ 52 665€ 75 358€ 90 389€ 86 139€ 46 257€ 48 167€ 44 723€ 53 753€ 39 038€ 33 805€
16
528
Ostatné sociálne náklady
4 911€ 3 612€ 3 065€ 20€ 10€ 0€ 0€ 110€ 0€ 77€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 859€ 3 254€ 3 106€ 2 647€ 2 571€ 1 863€ 4 083€ 1 897€ 1 783€ 1 795€ 2 437€ 2 436€ 1 635€ 1 634€ 2 585€ 1 951€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 842€ 1 745€ 1 677€ 1 245€ 1 218€ 1 218€ 1 235€ 1 230€ 1 226€ 1 229€ 1 228€ 0€ 1 226€ 0€ 1 123€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 017€ 1 509€ 1 429€ 1 401€ 1 353€ 645€ 2 848€ 667€ 1 783€ 570€ 1 208€ 1 208€ 1 635€ 408€ 2 585€ 829€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
112 188€ 157 350€ 114 758€ 136 198€ 158 078€ 83 937€ 16 386€ 25 570€ 9 104€ 28 914€ 33 487€ 8 568€ 17 492€ 20 996€ 10 307€ 16 382€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1€ 0€ 0€ 16€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
977€ 1 902€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
108 398€ 136 619€ 101 376€ 99 824€ 143 897€ 65 926€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 790€ 20 732€ 13 383€ 36 373€ 14 180€ 18 011€ 16 386€ 25 570€ 8 127€ 28 914€ 31 585€ 8 568€ 17 492€ 20 979€ 10 307€ 16 382€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
48 199€ 20 948€ 23 258€ 25 504€ 29 113€ 8 853€ 5 154€ 4 601€ 3 180€ 3 688€ 51 973€ 57 808€ 58 373€ 57 553€ 63 941€ 68 258€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 713€ 10 702€ 10 930€ 11 473€ 12 103€ 8 853€ 5 154€ 4 601€ 3 180€ 3 688€ 5 931€ 6 224€ 9 570€ 12 762€ 15 250€ 22 588€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
29 487€ 10 246€ 12 327€ 14 031€ 17 011€ 46 043€ 51 583€ 48 803€ 44 791€ 48 691€ 45 669€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 44 791€ 48 691€ 45 669€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
46 043€ 51 583€ 48 803€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
29 487€ 10 246€ 12 327€ 14 031€ 17 011€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
51€ 712€ 680€ 687€ 685€ 931€ 648€ 574€ 656€ 386€ 49€ 500€ 152€ 179€ 157€ 156€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
51€ 712€ 680€ 687€ 685€ 931€ 648€ 574€ 656€ 386€ 49€ 500€ 152€ 179€ 157€ 156€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
47 247€ 36 375€ 21 807€ 53 404€ -63 474€ 113 878€ 109 425€ 31 605€ 34 469€ 28 681€ 41 705€ 21 669€ 11 029€ 10 745€ 16 603€ 14 114€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
217€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
41 232€ 45 558€ 22 756€ 42 834€ 28 803€ 30 739€ 50 917€ 31 605€ 34 469€ 28 681€ 41 705€ 21 669€ 11 029€ 10 745€ 16 603€ 14 114€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
6 015€ -9 401€ -949€ 10 570€ -92 276€ 83 140€ 58 508€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 570 590€ 2 281 622€ 2 160 687€ 2 001 303€ 1 805 736€ 1 603 732€ 1 414 548€ 1 275 652€ 1 234 198€ 1 199 443€ 1 318 873€ 1 334 007€ 1 186 205€ 1 248 793€ 1 166 701€ 1 198 142€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
2 613€ 773€ 693€ 545€ 579€ 1 033€ 890€ 1 257€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
2 613€ 773€ 693€ 545€ 579€ 1 033€ 890€ 1 257€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
149 031€ 169 742€ 120 436€ 149 831€ 96 500€ 179 128€ 46 528€ 92 180€ 34 469€ 28 771€ 41 705€ 21 669€ 11 029€ 10 745€ 16 603€ 14 114€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
200€ 250€ 450€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
149 031€ 169 742€ 120 436€ 149 631€ 96 500€ 175 758€ 46 078€ 92 180€ 34 469€ 28 771€ 41 705€ 21 669€ 11 029€ 10 745€ 16 603€ 14 114€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
27 894€ 12 327€ 14 031€ 17 011€ 24 791€ 46 043€ 51 583€ 48 803€ 44 791€ 48 691€ 45 669€ 37 662€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
27 894€ 12 327€ 14 031€ 17 011€ 24 791€ 46 043€ 51 583€ 48 803€ 44 791€ 48 691€ 45 669€ 37 662€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 44 791€ 48 691€ 45 669€ 37 662€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
46 043€ 51 583€ 48 803€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
27 894€ 12 327€ 14 031€ 17 011€ 24 791€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
3 388 540€ 2 109 036€ 2 007 795€ 1 823 260€ 1 689 951€ 1 418 718€ 1 307 102€ 1 226 261€ 1 222 891€ 1 162 828€ 1 227 854€ 1 263 885€ 1 109 014€ 1 275 783€ 1 025 550€ 1 091 711€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
3 369 828€ 2 098 117€ 1 996 747€ 1 811 787€ 1 677 848€ 1 409 866€ 1 301 948€ 1 221 661€ 1 219 711€ 1 159 140€ 1 221 923€ 1 257 661€ 1 099 445€ 1 263 022€ 1 010 300€ 1 069 123€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
18 713€ 10 702€ 10 930€ 11 473€ 12 103€ 8 853€ 5 154€ 4 601€ 3 180€ 3 688€ 5 931€ 6 224€ 9 570€ 12 762€ 15 250€ 22 588€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
217€ 118€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 568 077€ 2 291 878€ 2 142 956€ 1 990 646€ 1 787 030€ 1 623 670€ 1 354 520€ 1 319 698€ 1 257 360€ 1 237 642€ 1 321 141€ 1 334 357€ 1 164 835€ 1 335 219€ 1 087 822€ 1 143 486€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-2 512€ 10 255€ -17 731€ -10 657€ -18 706€ 19 938€ -60 028€ 44 047€ 23 162€ 38 199€ 2 268€ 350€ -21 370€ 86 426€ -78 879€ -54 656€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-2 512€ 10 255€ -17 731€ -10 657€ -18 706€ 19 938€ -60 028€ 44 047€ 23 162€ 38 199€ 2 268€ 350€ -21 370€ 86 426€ -78 879€ -54 656€