Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
511 982€ 633 923€ 652 507€ 440 772€ 470 603€ 6 785 060€ 985 969€ 2 849 003€ 407 533€ 463 381€ 466 620€ 535 278€ 691 957€
02
501
Spotreba materiálu
271 241€ 474 836€ 485 206€ 302 996€ 307 789€ 6 623 561€ 835 155€ 2 675 745€ 244 096€ 277 323€ 284 824€ 322 256€ 473 306€
03
502
Spotreba energie
240 741€ 159 087€ 167 301€ 137 776€ 162 814€ 161 499€ 146 922€ 173 258€ 163 436€ 186 058€ 181 796€ 213 022€ 218 651€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
3 892€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
19 256 082€ 18 918 678€ 18 057 526€ 18 518 079€ 19 225 070€ 13 486 500€ 12 771 376€ 6 984 194€ 2 819 201€ 2 085 447€ 2 499 875€ 2 142 966€ 2 479 983€
07
511
Opravy a udržiavanie
266 940€ 112 373€ 228 156€ 82 390€ 42 233€ 36 952€ 103 062€ 1 312 439€ 1 136 140€ 686 038€ 1 060 273€ 873 688€ 626 068€
08
512
Cestovné
31 060€ 220 504€ 219 744€ 122 880€ 163 974€ 131 518€ 127 971€ 103 239€ 91 120€ 102 883€ 120 495€ 132 902€ 123 983€
09
513
Náklady na reprezentáciu
14 870€ 13 693€ 18 765€ 16 906€ 44 753€ 38 324€ 20 773€ 24 783€ 28 775€ 20 727€ 38 696€ 29 945€ 35 416€
10
518
Ostatné služby
18 943 213€ 18 572 108€ 17 590 861€ 18 295 904€ 18 974 111€ 13 279 706€ 12 519 569€ 5 543 733€ 1 563 166€ 1 275 799€ 1 280 411€ 1 106 431€ 1 694 516€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
12 231 616€ 12 193 138€ 9 560 775€ 8 181 917€ 7 277 281€ 9 309 076€ 8 087 275€ 7 693 974€ 7 300 957€ 6 456 077€ 6 443 740€ 6 299 488€ 7 144 408€
12
521
Mzdové náklady
8 330 157€ 8 750 111€ 6 839 413€ 5 819 998€ 5 151 831€ 4 973 795€ 4 260 619€ 4 039 798€ 3 800 470€ 3 402 670€ 3 571 752€ 3 652 256€ 4 294 228€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 917 591€ 2 995 391€ 2 338 070€ 2 006 614€ 1 752 949€ 1 716 697€ 1 488 222€ 1 401 767€ 1 270 165€ 1 138 358€ 1 126 224€ 1 128 531€ 1 354 289€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
73 200€ 58 092€ 28 642€ 26 215€ 24 014€ 24 412€ 21 661€ 17 932€ 17 805€ 17 088€ 18 897€ 19 731€ 26 598€
15
527
Zákonné sociálne náklady
910 668€ 389 544€ 354 651€ 329 011€ 348 486€ 2 594 172€ 2 316 773€ 2 234 477€ 2 212 517€ 1 897 962€ 1 726 866€ 1 498 970€ 1 469 293€
16
528
Ostatné sociálne náklady
80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
87 698€ 62 074€ 62 157€ 63 167€ 40 928€ 72 044€ 89 840€ 52 974€ 55 808€ 39 339€ 43 086€ 36 829€ 36 606€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
15 920€ 44 681€ 44 553€ 44 554€ 33 447€ 34 518€ 34 025€ 32 955€ 34 024€ 23 845€ 24 350€ 24 097€ 22 839€
20
538
Ostatné dane a poplatky
71 778€ 17 393€ 17 603€ 18 614€ 7 481€ 37 526€ 55 814€ 20 019€ 21 785€ 15 494€ 18 735€ 12 731€ 13 768€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
7 831 030€ 9 775 819€ 25 044 039€ 9 639 049€ 4 961 255€ 3 708 505€ 3 378 432€ 1 347 357€ 4 241 719€ 1 411 007€ 2 070 637€ 1 391 507€ 2 596 859€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 1 195€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€ 5 746€ 114€ 0€ 1 092€ 3 314€ 195€ 143€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 545€ 33 217€ 15 301 998€ 90 623€ 2 116€ 7 396€ 6 842€ 496€ 100€ 0€ 1 698€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
3 157€ 898€ 244€ 28€ 1 428€ 1 227€ 761€ 293€ 635€ 1 041 712€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 824 323€ 9 741 365€ 9 736 050€ 9 548 425€ 4 959 111€ 3 700 995€ 3 371 590€ 1 345 433€ 4 240 392€ 1 409 155€ 2 065 333€ 1 390 677€ 1 553 809€
28
549
Manká a škody
0€ 340€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
11 026 217€ 14 432 785€ 54 628 379€ 28 233 840€ 34 395 766€ 23 370 483€ 6 475 251€ 2 344 363€ 71 413 970€ 94 224 262€ 68 708 774€ 16 426 611€ 2 576 577€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 471 470€ 14 073 558€ 19 028 989€ 27 752 752€ 28 150 078€ 16 977 995€ 3 492 037€ 2 132 407€ 1 851 230€ 1 633 288€ 1 699 636€ 1 860 527€ 1 962 437€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 554 747€ 359 227€ 35 599 390€ 481 088€ 6 245 688€ 6 392 487€ 2 983 214€ 211 956€ 69 562 740€ 92 590 973€ 67 009 138€ 14 566 084€ 614 139€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 246 809€ 272 706€ 227 635€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 526 608€ 301 624€ 35 599 390€ 481 088€ 6 245 688€ 6 392 487€ 2 983 214€ 211 956€ 69 562 740€ 92 585 552€ 66 762 329€ 14 293 378€ 386 505€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
28 139€ 57 603€ 0€ 5 421€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
42 979€ 41 951€ 45 074€ 64 194€ 38 585€ 19 140€ 4 231€ 10 584€ 1 189€ 195€ 81€ 758€ 2 552€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
23€ 722€ 337€ 84€ 35€ 6€ 5€ 13€ 12€ 355€ 2 015€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
42 956€ 41 228€ 44 737€ 64 110€ 38 550€ 19 140€ 4 231€ 10 578€ 1 185€ 182€ 69€ 403€ 536€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
2 055 407€ 179 399€ 170 453€ 113 619€ 163 244€ 354 688€ 340 583€ 736 825€ 689 146€ 715 592€ 829 851€ 866 948€ 778 035€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
540 190€ 161 820€ 170 176€ 112 286€ 126 264€ 331 228€ 340 583€ 700 573€ 686 214€ 712 603€ 829 612€ 864 386€ 778 035€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 515 217€ 17 578€ 277€ 1 333€ 36 981€ 23 460€ 36 252€ 2 932€ 2 988€ 239€ 2 562€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
53 043 012€ 56 237 766€ 108 220 909€ 65 254 637€ 66 572 733€ 57 105 495€ 32 132 956€ 22 019 274€ 86 929 523€ 105 395 300€ 81 062 663€ 27 700 384€ 16 306 977€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
45 269€ 57 844€ 71 531€ 54 305€ 57 940€ 60 755€ 36 341€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
31 192€ 32 451€ 38 411€ 24 265€ 27 329€ 10 253€ 7 077€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
14 077€ 25 394€ 33 121€ 30 039€ 30 611€ 50 502€ 29 264€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
46€ 15€ 210€ 102€ 1 448€ 213 079€ 238 708€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
46€ 15€ 210€ 102€ 1 448€ 213 079€ 238 708€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 059 413€ 134 536€ 454 195€ 85 776€ 120 516€ 119 339€ 60 288€ 736 487€ 647 925€ 714 262€ 765 459€ 870 464€ 778 035€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 700€ 4 006€ 6 429€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 236€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
49 791€ 56 941€ 67 614€ 35 909€ 41 725€ 79 736€ 36 115€ 6 218€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
40€ 60€ 60€ 20€ 139€ 239€ 266€ 1 448€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 009 621€ 77 595€ 384 882€ 49 868€ 78 751€ 35 536€ 17 684€ 730 249€ 647 785€ 714 023€ 765 193€ 869 016€ 754 799€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
562 149€ 3 064 824€ 208 169€ 45 525€ 6 392 487€ 2 982 403€ 65 216 790€ 4 480 804€ 92 585 552€ 67 009 134€ 14 566 084€ 780 983€ 1 752 972€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
562 149€ 3 064 824€ 208 169€ 45 525€ 6 392 487€ 2 982 403€ 65 216 790€ 4 480 804€ 92 585 552€ 67 009 134€ 14 566 084€ 780 983€ 1 752 972€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 246 809€ 272 706€ 227 635€ 699 476€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
553 965€ 3 064 824€ 208 169€ 40 104€ 6 392 487€ 2 982 403€ 65 216 790€ 4 480 804€ 92 585 552€ 66 762 325€ 14 293 378€ 553 349€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
8 184€ 5 421€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 053 496€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
6€ 111€ 26€ 47€ 15€ 0€ 0€ 2€ 38€ 30€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
6€ 111€ 26€ 47€ 15€ 0€ 0€ 2€ 38€ 30€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
49 893 409€ 56 065 889€ 72 138 962€ 65 662 899€ 58 872 215€ 48 822 821€ 26 406 692€ 20 412 630€ 16 439 127€ 12 578 506€ 13 027 892€ 12 385 577€ 13 556 592€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
41 389 172€ 41 992 331€ 53 109 974€ 37 910 148€ 30 694 646€ 34 501 007€ 22 662 163€ 18 147 512€ 14 479 061€ 10 945 218€ 11 153 668€ 10 489 328€ 11 587 257€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
8 450 545€ 14 024 507€ 18 790 646€ 26 834 831€ 28 150 078€ 13 493 375€ 3 334 904€ 2 018 855€ 1 737 678€ 1 623 621€ 1 695 736€ 1 855 682€ 1 958 791€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
32 766€ 245 173€ 252 492€ 132 711€ 108 836€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
40 681€ 238 343€ 908 371€ 583 267€ 157 133€ 113 552€ 113 552€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
27 490€ 0€ 0€ 174 589€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
20 925€ 8 370€ 0€ 205€ 3 900€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 35 723€ 5 702€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
9 550€ 0€ 9 463€ 0€ 4 845€ 4 842€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
52 560 292€ 59 323 219€ 72 873 094€ 65 848 655€ 65 444 622€ 52 198 396€ 91 958 818€ 25 629 921€ 109 672 604€ 80 301 901€ 28 359 436€ 14 037 062€ 16 087 628€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-482 720€ 3 085 453€ -35 347 815€ 594 017€ -1 128 111€ -4 907 099€ 59 825 862€ 3 610 647€ 22 743 081€ -25 093 399€ -52 703 227€ -13 663 322€ -219 349€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-482 720€ 3 085 453€ -35 347 815€ 594 017€ -1 128 111€ -4 907 099€ 59 825 862€ 3 610 647€ 22 743 081€ -25 093 399€ -52 703 227€ -13 663 322€ -219 349€