Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Inšpektorát práce Banská Bystrica

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
932 314€ 1 093 624€ 1 147 633€ 1 154 746€ 1 162 670€ 1 330 838€ 1 184 966€ 1 371 464€ 1 234 803€ 1 007 636€ 954 611€ 899 983€ 820 546€ 821 219€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
480 226€ 521 820€ 543 480€ 508 994€ 542 751€ 539 604€ 545 793€ 426 214€ 454 538€ 441 888€ 496 073€ 514 205€ 566 684€ 608 351€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
480 226€ 521 820€ 543 480€ 508 994€ 542 751€ 539 604€ 545 793€ 426 214€ 454 538€ 441 888€ 496 073€ 514 205€ 566 684€ 608 351€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€ 85 650€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
316 085€ 335 599€ 355 114€ 352 806€ 371 891€ 380 486€ 399 364€ 282 405€ 301 283€ 320 161€ 367 356€ 370 900€ 406 208€ 450 850€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
4 722€ 5 873€ 1 137€ 2 117€ 3 322€ 4 711€ 7 554€ 8 842€ 10 130€ 12 720€ 13 231€ 11 165€ 22 324€ 28 402€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
65 918€ 86 327€ 93 728€ 60 570€ 74 036€ 60 906€ 45 373€ 41 465€ 49 129€ 13 034€ 13 580€ 24 302€ 24 381€ 37 972€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
518€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
494€ 2 472€ 8 404€ 14 337€ 20 269€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 7 852€ 5 477€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
446 628€ 565 899€ 598 763€ 639 162€ 614 383€ 785 011€ 634 672€ 941 205€ 775 879€ 563 014€ 456 900€ 382 927€ 252 635€ 210 832€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
10 332€ 8 109€ 4 716€ 5 554€ 4 934€ 8 210€ 2 616€ 3 818€ 2 815€ 967€ 5 618€ 1 270€ 6 325€ 4 329€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
10 332€ 8 109€ 4 716€ 5 554€ 4 934€ 8 210€ 2 616€ 3 818€ 2 815€ 967€ 5 618€ 1 270€ 6 325€ 4 329€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
9 490€ 14 190€ 49 710€ 43 685€ 51 820€ 66 540€ 46 910€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
9 490€ 14 190€ 49 710€ 43 685€ 51 820€ 66 540€ 46 910€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
281 981€ 381 988€ 432 821€ 491 367€ 466 217€ 617 033€ 511 857€ 855 578€ 706 428€ 503 701€ 382 645€ 312 006€ 244 164€ 205 885€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
65€ 74€ 0€ 0€ 0€ 699€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
231 143€ 283 143€ 274 246€ 350 187€ 414 162€ 447 717€ 378 555€ 855 465€ 706 428€ 503 601€ 382 645€ 307 672€ 243 597€ 205 163€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
113€ 26€ 0€ 4 334€ 568€ 23€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
50 838€ 98 845€ 158 575€ 141 180€ 52 055€ 169 251€ 133 302€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
144 825€ 161 612€ 111 516€ 98 556€ 91 412€ 93 227€ 73 288€ 81 809€ 66 637€ 58 345€ 68 638€ 69 651€ 2 146€ 618€
087
2.
Ceniny (213)
6 185€ 18 965€ 3 364€ 5 640€ 669€ 700€ 154€ 216€ 69€ 17€ 37€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
138 640€ 142 648€ 108 152€ 92 916€ 90 744€ 92 527€ 73 134€ 81 593€ 66 568€ 58 328€ 68 601€ 69 651€ 2 146€ 618€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
5 460€ 5 906€ 5 390€ 6 590€ 5 536€ 6 224€ 4 502€ 4 046€ 4 386€ 2 734€ 1 638€ 2 851€ 1 227€ 2 036€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 460€ 5 906€ 5 390€ 6 590€ 5 536€ 6 224€ 4 502€ 4 046€ 4 386€ 2 734€ 1 638€ 2 851€ 1 227€ 2 036€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
932 314€ 1 093 624€ 1 147 633€ 1 154 746€ 1 162 670€ 1 330 838€ 1 184 966€ 1 371 464€ 1 234 803€ 1 007 636€ 954 611€ 899 983€ 820 546€ 821 219€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
10 480€ 23 896€ 7 038€ 9 472€ 61€ 7 021€ -1 635€ 3 125€ -18 543€ -16 625€ -18 528€ -11 892€ -16 175€ -14 395€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
10 480€ 23 896€ 7 038€ 9 472€ 61€ 7 021€ -1 635€ 3 125€ -18 543€ -16 625€ -18 528€ -11 892€ -16 175€ -14 395€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
40 496€ 7 038€ 9 472€ 61€ 10 021€ 31 565€ 81 751€ 145 417€ 8 296€ 19 570€ 6 963€ -13 187€ -12 868€ 4 370€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-30 016€ 16 857€ -2 434€ 9 411€ -9 960€ -24 544€ -83 386€ -142 292€ -26 839€ -36 195€ -25 490€ 1 296€ -3 307€ -18 765€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
920 853€ 1 069 230€ 1 140 595€ 1 145 274€ 1 162 609€ 1 323 817€ 1 186 602€ 1 368 340€ 1 253 346€ 1 024 261€ 973 139€ 911 874€ 836 676€ 835 614€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
4 870€ 5 250€ 1 890€ 3 930€ 2 145€ 3 010€ 3 025€ 3 698€ 25 812€ 14 561€ 19 167€ 14 080€ 20 297€ 20 817€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
3 870€ 4 250€ 1 890€ 3 930€ 2 145€ 3 010€ 3 025€ 3 698€ 25 812€ 14 561€ 19 167€ 14 080€ 20 297€ 20 817€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
771 697€ 917 998€ 1 026 011€ 1 044 046€ 1 060 788€ 1 223 112€ 1 104 560€ 1 281 792€ 1 160 966€ 945 516€ 878 717€ 825 524€ 810 281€ 813 514€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
291 471€ 396 178€ 482 531€ 535 052€ 518 037€ 683 508€ 558 767€ 855 578€ 706 428€ 503 628€ 382 645€ 311 318€ 243 597€ 205 163€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
480 226€ 521 820€ 543 480€ 508 994€ 542 751€ 539 604€ 545 793€ 426 214€ 454 538€ 441 888€ 496 073€ 514 205€ 566 684€ 608 351€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
3 376€ 3 350€ 3 305€ 4 059€ 3 735€ 2 953€ 2 711€ 2 029€ 1 415€ 1 514€ 1 766€ 1 880€ 2 146€ 618€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 376€ 3 350€ 3 305€ 4 059€ 3 735€ 2 953€ 2 711€ 2 029€ 1 415€ 1 514€ 1 766€ 1 880€ 2 146€ 618€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
140 910€ 142 633€ 109 389€ 93 239€ 95 942€ 94 742€ 76 306€ 80 821€ 65 152€ 62 670€ 73 488€ 70 391€ 3 952€ 666€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
72€ 42€ 2 988€ 2 712€ 3 905€ 1 257€ 4 360€ 3 721€ 2 450€ 3 627€ 666€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
5 647€ 3 263€ 4 542€ 4 340€ 5 922€ 2 456€ 1 978€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
292€ 222€ 413€ 122€ 124€ 136€ 118€ 141€ 121€ 168€ 122€ 154€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
73 244€ 76 933€ 56 583€ 49 521€ 49 074€ 50 066€ 39 386€ 44 296€ 36 297€ 31 976€ 38 007€ 33 302€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 065€ 2 437€ 170€ 325€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
49 333€ 46 879€ 38 501€ 31 916€ 30 983€ 31 406€ 25 525€ 28 958€ 24 136€ 21 141€ 24 230€ 27 607€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
12 395€ 15 264€ 9 350€ 7 299€ 6 851€ 7 967€ 5 393€ 6 169€ 4 598€ 3 960€ 4 973€ 6 708€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
981€ 498€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 45€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
981€ 498€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€