Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

J e d n o t a , spotrebné družstvo Brezno, v dodatočnej likvidácii [zrušená]

 • Typ likvidácie Riadna
 • Publikované v
  Obchodnom vestníku
  20.12.2023
 • Likvidátor FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. (Právnická osoba)
  Skalná 7622/9
  811 01  Bratislava
 • Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti Likvidátor v rámci nariadenej dodatočnej likvidácie robí len úkony smerujúce k dodatočnej likvidácii novozisteného majetku spoločnosti.

Likvidátor podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že družstvo vstúpila / vstúpilo do likvidácie odo dňa 15.7.2023, na základe rozhodnutia Okresný súd Banská Bystrica zo dňa 15.6.2023

Súčasne vyzýva veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote do 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Skalná 7622/9
811 01  Bratislava

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 16.6.1998
Výmaz 23.11.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
29.9.2011
Rozhodnutie Likvidácia Brezno Banskobystrický
20.12.2023
Oznámenie o dodatočnej likvidácii a výzva na prihlásenie pohľadávok Likvidácia Brezno Banskobystrický