Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
92 202 905€ 96 415 950€ 100 156 589€ 103 485 583€ 106 454 579€ 108 352 555€ 111 556 795€ 114 929 613€ 116 247 946€ 111 079 786€ 113 725 389€ 21 059 349€ 21 294 576€ 27 831 776€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
91 468 462€ 95 821 924€ 99 220 528€ 102 340 884€ 104 995 029€ 107 348 226€ 110 604 196€ 114 232 800€ 115 550 635€ 110 272 112€ 113 006 069€ 20 747 343€ 21 014 463€ 27 371 478€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
4 558€ 9 865€ 12 230€ 10 416€ 13 987€ 0€ 5 204€ 12 079€ 22 327€ 34 129€ 14 937€ 17 402€ 18 985€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
4 558€ 9 865€ 12 230€ 10 416€ 13 987€ 0€ 0€ 0€ 3 161€ 7 908€ 12 655€ 17 402€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 282€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 204€ 12 079€ 19 166€ 26 221€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 985€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
91 463 905€ 95 812 059€ 99 208 299€ 102 330 468€ 104 981 042€ 107 348 226€ 110 598 992€ 114 220 722€ 115 528 308€ 110 237 983€ 112 991 132€ 20 729 941€ 20 995 478€ 27 371 478€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
9 581 608€ 9 581 608€ 9 581 608€ 9 581 608€ 9 581 608€ 8 694 236€ 8 694 236€ 8 694 236€ 6 392 601€ 6 392 601€ 6 614 791€ 5 748 708€ 5 748 708€ 6 586 982€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
92€ 92€ 92€ 92€ 92€ 92€ 92€ 92€ 92€ 92€ 92€ 92€ 92€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
81 283 791€ 85 182 751€ 88 253 632€ 91 363 729€ 94 018 791€ 97 627 256€ 100 719 613€ 104 275 652€ 107 549 328€ 102 219 633€ 104 836 522€ 14 149 506€ 12 927 291€ 18 910 166€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
280 962€ 310 734€ 382 626€ 300 432€ 174 407€ 205 778€ 285 325€ 306 444€ 364 168€ 410 590€ 466 101€ 260 097€ 338 966€ 420 140€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
2 765€ 4 790€ 6 814€ 6 041€ 12 274€ 29 128€ 41 494€ 62 985€ 76 898€ 102 855€ 89 131€ 11 114€ 18 002€ 31 316€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
106 633€ 157 835€ 216 580€ 263 711€ 102 821€ 158 832€ 191 383€ 264 772€ 287 972€ 333 554€ 366 004€ 48 426€ 45 020€ 73 981€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
208 053€ 574 249€ 766 946€ 814 855€ 1 091 049€ 632 903€ 666 848€ 616 540€ 857 249€ 778 658€ 618 491€ 511 998€ 1 917 399€ 1 348 893€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
728 783€ 580 046€ 891 641€ 1 135 089€ 1 448 004€ 1 002 269€ 942 863€ 682 658€ 692 996€ 801 669€ 698 107€ 305 971€ 262 162€ 451 827€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
30 738€ 28 761€ 18 613€ 32 490€ 26 843€ 25 902€ 27 918€ 31 423€ 81 019€ 45 044€ 27 461€ 3 500€ 3 952€ 12 368€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
30 267€ 27 595€ 15 755€ 30 488€ 24 147€ 23 667€ 25 492€ 28 646€ 78 863€ 42 073€ 26 559€ 3 400€ 3 929€ 12 344€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
471€ 1 166€ 2 857€ 2 003€ 2 695€ 2 234€ 2 426€ 2 778€ 2 156€ 2 971€ 902€ 100€ 23€ 24€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
428 912€ 448 589€ 517 886€ 996 425€ 1 196 311€ 558 486€ 766 241€ 606 602€ 512 383€ 538 003€ 627 498€ 149 240€ 155 988€ 220 959€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
386 334€ 416 323€ 375 983€ 974 076€ 1 191 658€ 545 342€ 736 896€ 597 939€ 408 253€ 535 224€ 469 792€ 143 861€ 140 472€ 175 912€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
5 492€ 5 791€ 6 721€ 4 950€ 0€ 0€ 19 000€ 6 000€ 103 615€ 1 527€ 3 125€ 0€ 5 738€ 7 391€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
3 443€ 3 443€ 116 906€ 3 443€ 3 443€ 10 635€ 0€ 0€ 452€ 0€ 0€ 0€ 1 001€ 3 509€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 190€ 0€ 16€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
5 854€ 17 563€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
9 773€ 318€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 152 704€ 0€ 8 777€ 34 131€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 108€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
444€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
17 571€ 5 151€ 18 276€ 13 956€ 1 101€ 2 509€ 10 345€ 2 663€ 63€ 1 253€ 1 877€ 5 189€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
269 132€ 102 696€ 355 142€ 106 174€ 224 851€ 417 881€ 148 705€ 44 633€ 99 594€ 218 622€ 43 148€ 153 231€ 102 222€ 218 500€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
6 292€ 5 997€ 4 821€ 6 895€ 7 501€ 6 310€ 6 218€ 5 113€ 4 347€ 4 626€ 9 933€ 5 831€ 3 962€ 228€
087
2.
Ceniny (213)
9 118€ 88€ 714€ 734€ 364€ 279€ 377€ 1 090€ 3 034€ 3 714€ 4 514€ 5 616€ 9 822€ 3 813€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
253 721€ 96 611€ 349 607€ 98 546€ 216 987€ 411 292€ 142 109€ 38 430€ 92 213€ 210 282€ 28 701€ 141 784€ 88 438€ 214 459€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
5 660€ 13 979€ 44 419€ 9 610€ 11 545€ 2 060€ 9 736€ 14 155€ 4 315€ 6 004€ 21 213€ 6 035€ 17 951€ 8 471€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 057€ 3 643€ 4 568€ 2 934€ 2 072€ 2 060€ 9 736€ 6 488€ 4 315€ 6 004€ 20 728€ 6 035€ 17 547€ 8 471€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
3 603€ 10 336€ 39 852€ 6 676€ 9 474€ 0€ 0€ 7 666€ 0€ 0€ 485€ 0€ 404€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
92 202 905€ 96 415 950€ 100 156 589€ 103 485 583€ 106 454 579€ 108 352 555€ 111 556 795€ 114 929 613€ 116 247 946€ 111 079 786€ 113 725 389€ 21 059 349€ 21 294 576€ 27 831 776€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
3 515 747€ 3 650 180€ 3 947 498€ 3 943 026€ 4 283 880€ 4 281 439€ 4 280 866€ 4 279 446€ 4 411 431€ 3 729 268€ 4 171 809€ 4 650 761€ 4 663 534€ 22 871 502€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
4 473€ 4 473€ 0€ 4 675€ 2 235€ 241€ 241€ 240€ 240€ 240€ 240€ 240€ 240€ 190€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
4 473€ 4 473€ 0€ 4 675€ 2 235€ 241€ 241€ 240€ 240€ 240€ 240€ 240€ 240€ 190€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
3 511 274€ 3 645 707€ 3 947 498€ 3 938 350€ 4 281 645€ 4 281 198€ 4 280 625€ 4 279 206€ 4 411 191€ 3 729 029€ 4 171 569€ 4 650 521€ 4 663 294€ 22 871 312€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
3 645 707€ 3 943 026€ 3 943 026€ 4 279 204€ 4 279 204€ 4 279 204€ 4 279 204€ 4 279 204€ 4 410 457€ 4 161 671€ 4 165 387€ 4 648 003€ 5 062 780€ 22 870 484€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-134 432€ -297 319€ 4 473€ -340 854€ 2 440€ 1 994€ 1 421€ 1€ 734€ -432 643€ 6 182€ 2 518€ -399 486€ 828€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
88 407 078€ 92 613 636€ 96 136 677€ 99 468 988€ 102 101 694€ 104 005 155€ 107 226 133€ 110 650 134€ 111 830 844€ 107 347 808€ 109 541 051€ 16 405 763€ 16 626 630€ 4 952 353€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
176 064€ 212 141€ 272 460€ 144 737€ 200 796€ 117 659€ 50 406€ 10 054€ 174 296€ 66 493€ 84 545€ 84 559€ 19 437€ 39 017€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 986€ 5 108€ 6 012€ 8 045€ 10 226€ 0€ 0€ 0€ 1 733€ 1 885€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
58 205€ 78 464€ 112 437€ 38 710€ 40 794€ 28 782€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
36 948€ 36 997€ 56 841€ 45 965€ 48 490€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 680€ 51 395€ 25 044€ 17 704€ 37 132€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
80 911€ 96 680€ 103 182€ 60 062€ 108 526€ 83 768€ 44 394€ 2 009€ 164 070€ 48 813€ 33 150€ 59 515€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
87 824 210€ 91 928 815€ 95 353 677€ 98 483 144€ 101 109 950€ 103 403 648€ 106 576 630€ 110 132 028€ 111 342 044€ 106 879 487€ 108 479 359€ 16 180 757€ 16 335 155€ 4 496 963€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
87 824 210€ 91 927 763€ 95 353 677€ 98 483 144€ 101 109 950€ 103 403 648€ 106 576 630€ 110 132 028€ 111 342 044€ 106 879 487€ 108 479 359€ 16 180 757€ 16 335 155€ 4 496 963€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 1 052€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
3 497€ 2 843€ 1 514€ 554€ 665€ 2 232€ 2 813€ 1 062€ 2 432€ 771€ 660€ 932€ 4 933€ 8 358€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 497€ 843€ 1 514€ 554€ 665€ 2 232€ 2 813€ 1 062€ 2 432€ 771€ 660€ 932€ 521€ 437€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 412€ 7 921€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
403 306€ 469 837€ 509 026€ 840 553€ 790 283€ 481 616€ 596 284€ 506 991€ 312 073€ 401 057€ 976 487€ 139 515€ 267 105€ 408 015€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
310 557€ 324 696€ 315 499€ 528 084€ 580 806€ 96 480€ 351 442€ 444 925€ 259 423€ 392 508€ 941 478€ 105 952€ 180 388€ 301 544€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
18 481€ 20 382€ 28 266€ 116 459€ 20 430€ 28 320€ 22 173€ 20 807€ 1 184€ 1 249€ 29 868€ 249€ 102€ 196€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
13 079€ 11 941€ 9 189€ 12 295€ 8 891€ 7 484€ 7 456€ 3 054€ 1 885€ 1 497€ 595€ 1 332€ 1 102€ 2 466€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
4 003€ 31 290€ 29 192€ 0€ 37 168€ 49 227€ 41 651€ 0€ 0€ 1 844€ 466€ 1 163€ 61 492€ 512€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
3 910€ 17 621€ 12 093€ 15 997€ 8 818€ 18 595€ 17 821€ 11 779€ 7 643€ 1 008€ 4 080€ 1 445€ 15 286€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
0€ 0€ 0€ 2 224€ 3 906€ 22 897€ 2 972€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 59 768€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
53 276€ 63 909€ 0€ 91 401€ 84 086€ 91 954€ 83 313€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35 653€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 71 809€ 28 523€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 950€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 0€ 0€ 24 518€ 21 997€ 24 726€ 20 612€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 735€ 7 876€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 42 887€ 21 053€ 24 182€ 141 933€ 48 843€ 26 425€ 41 938€ 2 950€ 0€ 8 424€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 91€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
280 081€ 152 134€ 72 414€ 73 569€ 69 005€ 65 961€ 49 796€ 33€ 5 671€ 2 709€ 12 529€ 2 825€ 4 412€ 7 921€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 6 901€ 2 017€ 2€ 33€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 3€ 6€ 6€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
280 081€ 145 233€ 70 396€ 73 567€ 68 972€ 65 954€ 49 796€ 33€ 5 671€ 2 709€ 12 521€ 2 822€ 4 406€ 7 915€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€