Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Múzeum mesta Bratislavy

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
329 559€ 191 372€ 196 794€ 211 033€ 195 784€ 223 212€ 182 861€ 255 673€ 183 708€ 173 398€ 159 886€ 167 199€ 149 356€ 129 713€ 162 351€
02
501
Spotreba materiálu
143 746€ 69 121€ 75 297€ 53 287€ 68 317€ 78 237€ 57 286€ 101 639€ 32 060€ 21 901€ 18 108€ 13 148€ 19 136€ 20 239€ 41 824€
03
502
Spotreba energie
169 988€ 113 759€ 112 155€ 123 229€ 123 761€ 142 545€ 122 746€ 148 945€ 139 657€ 139 085€ 137 654€ 146 120€ 124 409€ 106 012€ 118 403€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
15 825€ 8 491€ 9 343€ 34 517€ 3 706€ 2 430€ 2 829€ 5 088€ 11 991€ 12 412€ 4 124€ 7 931€ 5 811€ 3 462€ 2 124€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 059 920€ 317 210€ 325 645€ 563 454€ 467 907€ 547 679€ 396 061€ 425 933€ 213 020€ 137 233€ 161 151€ 159 833€ 189 105€ 256 177€ 292 140€
07
511
Opravy a udržiavanie
368 539€ 21 264€ 20 603€ 31 530€ 31 683€ 193 191€ 150 368€ 151 623€ 48 492€ 29 952€ 30 968€ 36 777€ 35 506€ 39 546€ 46 737€
08
512
Cestovné
8 218€ 1 145€ 418€ 5 912€ 6 000€ 3 428€ 3 323€ 1 871€ 988€ 1 691€ 1 242€ 608€ 1 556€ 1 809€ 1 925€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 276€ 2 089€ 0€ 415€ 2 126€ 69€ 697€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
679 887€ 292 712€ 304 624€ 525 598€ 428 098€ 350 991€ 241 672€ 272 408€ 163 540€ 105 589€ 128 941€ 122 448€ 152 043€ 214 822€ 243 478€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 131 876€ 1 750 948€ 1 643 214€ 1 532 947€ 1 237 472€ 1 051 837€ 937 204€ 847 600€ 807 199€ 764 095€ 736 358€ 679 712€ 651 339€ 651 810€ 603 067€
12
521
Mzdové náklady
1 512 690€ 1 256 993€ 1 182 249€ 1 089 111€ 883 018€ 753 403€ 665 201€ 604 952€ 571 835€ 539 065€ 523 651€ 479 772€ 463 656€ 466 371€ 431 521€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
514 594€ 417 553€ 383 761€ 364 016€ 283 702€ 239 985€ 217 442€ 190 317€ 192 594€ 181 761€ 172 497€ 157 885€ 152 459€ 151 539€ 142 900€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
10 902€ 9 503€ 8 365€ 7 452€ 6 949€ 3 033€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
93 690€ 66 900€ 68 838€ 72 368€ 63 804€ 55 416€ 54 561€ 52 331€ 42 769€ 43 269€ 40 210€ 42 055€ 35 224€ 33 900€ 28 646€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 109€ 3 612€ 4 462€ 6 194€ 4 090€ 4 023€ 1 484€ 1 617€ 1 059€ 1 803€ 1 831€ 1 174€ 1 100€ 1 087€ 66€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 109€ 3 612€ 4 462€ 6 194€ 4 090€ 4 023€ 1 484€ 1 617€ 1 059€ 1 803€ 1 831€ 1 174€ 1 100€ 1 087€ 66€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
16 449€ 19 041€ 47 974€ 21 586€ 40 125€ 40 240€ 31 511€ 17 631€ 1 055€ 1 165€ 2 707€ 1 810€ 1 731€ 2 045€ 54 670€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 1€ 0€ 1€ 0€ 0€ 10€ 15€ 5€ 0€ 0€ 7€ 10€ 2€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
274€ 0€ 59€ 33€ 1 898€ 90€ 172€ 60€ 19€ 182€ 0€ 1 018€ 88€ 1 547€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 314€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
16 026€ 16 610€ 47 915€ 21 552€ 38 227€ 40 150€ 31 329€ 1 242€ 1 030€ 983€ 2 707€ 785€ 1 633€ 333€ 0€
28
549
Manká a škody
150€ 2 430€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 163€ 54 604€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
588 100€ 636 769€ 490 597€ 532 441€ 429 500€ 408 971€ 445 435€ 412 195€ 541 080€ 442 584€ 3 206 817€ 46 643€ 49 182€ 44 109€ 14 805€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
434 312€ 434 939€ 445 371€ 439 076€ 429 500€ 408 971€ 401 607€ 392 195€ 390 214€ 393 733€ 3 168 665€ 22 844€ 26 805€ 13 829€ 14 805€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
153 788€ 201 831€ 45 227€ 93 365€ 0€ 0€ 43 828€ 20 000€ 150 866€ 48 851€ 38 152€ 23 799€ 22 377€ 30 280€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 986€ 24 037€ 24 324€ 19 921€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
153 788€ 201 831€ 45 227€ 93 365€ 0€ 0€ 43 828€ 20 000€ 124 880€ 24 814€ 13 828€ 3 878€ 22 377€ 30 280€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
15 407€ 10 962€ 9 025€ 10 752€ 9 405€ 6 408€ 9 426€ 9 260€ 8 478€ 8 303€ 10 093€ 12 549€ 12 276€ 10 758€ 0€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 36€ 0€ 0€ 34€ 40€ 522€ 73€ 21€ 17€ 0€ 8€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
15 407€ 10 962€ 8 990€ 10 752€ 9 405€ 6 373€ 9 386€ 8 738€ 8 405€ 8 283€ 10 076€ 12 549€ 12 268€ 10 757€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 142 421€ 2 929 914€ 2 717 711€ 2 878 407€ 2 384 283€ 2 282 369€ 2 003 982€ 1 969 908€ 1 755 599€ 1 528 581€ 4 278 843€ 1 068 920€ 1 054 089€ 1 095 699€ 1 127 099€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
890 445€ 459 244€ 373 448€ 1 105 248€ 896 372€ 840 287€ 646 675€ 670 848€ 538 728€ 360 684€ 363 845€ 334 078€ 310 068€ 324 999€ 351 324€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 547€
67
602
Tržby z predaja služieb
864 823€ 443 479€ 365 230€ 1 088 357€ 876 021€ 822 020€ 627 856€ 652 211€ 522 189€ 345 124€ 353 338€ 325 733€ 303 262€ 318 456€ 332 935€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
25 622€ 15 765€ 8 218€ 16 891€ 20 351€ 18 268€ 18 819€ 18 637€ 16 539€ 15 560€ 10 507€ 8 345€ 6 806€ 6 543€ 5 842€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
34€ 2 993€ 19 341€ 16 842€ 27 220€ 6 861€ 272€ 11 393€ 7 328€ 7 153€ 926€ 5 486€ 562€ 985€ 44 414€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 365€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 529€ 0€ 2 042€ 5 551€ 6 543€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0€ 2 993€ 19 341€ 16 842€ 27 220€ 6 332€ 272€ 9 351€ 1 777€ 610€ 926€ 5 486€ 562€ 985€ 43 949€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 90 797€ 0€ 16 314€ 41 828€ 89 977€ 124 880€ 48 851€ 38 152€ 23 799€ 22 377€ 14 343€ 15 947€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 90 797€ 0€ 16 314€ 41 828€ 89 977€ 124 880€ 48 851€ 38 152€ 23 799€ 22 377€ 14 343€ 15 947€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 037€ 24 324€ 19 921€ 17 768€ 0€ 15 947€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 90 797€ 0€ 0€ 41 828€ 89 977€ 124 880€ 24 814€ 13 828€ 3 878€ 4 609€ 14 343€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 16 314€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 8€ 11€ 32€ 38€ 17€ 2 043€ 17€ 42€ 5 972€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 11€ 32€ 38€ 17€ 43€ 17€ 42€ 50€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 5 922€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
3 251 942€ 2 467 752€ 2 234 144€ 1 753 807€ 1 532 124€ 1 398 589€ 1 268 217€ 1 168 875€ 1 189 295€ 1 123 478€ 3 888 739€ 683 717€ 729 984€ 747 806€ 733 685€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 833 498€ 2 015 151€ 1 774 368€ 1 310 815€ 1 060 046€ 916 050€ 850 367€ 754 002€ 747 148€ 723 060€ 707 400€ 669 015€ 711 000€ 745 332€ 733 685€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
384 113€ 399 555€ 421 376€ 415 842€ 409 555€ 406 353€ 373 897€ 372 000€ 390 414€ 387 918€ 3 153 569€ 10 332€ 11 984€ 2 474€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
33 000€ 52 645€ 38 000€ 25 100€ 62 273€ 67 352€ 13 749€ 40 873€ 49 432€ 9 500€ 23 070€ 2 370€ 5 000€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
96€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 200€ 26 004€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 235€ 400€ 400€ 2 050€ 250€ 634€ 4 200€ 2 000€ 2 300€ 3 000€ 4 700€ 2 000€ 2 000€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 142 421€ 2 929 989€ 2 717 764€ 2 875 897€ 2 472 029€ 2 287 573€ 2 005 153€ 1 976 029€ 1 784 239€ 1 529 485€ 4 279 351€ 1 045 675€ 1 054 999€ 1 095 709€ 1 129 423€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
0€ 75€ 53€ -2 510€ 87 746€ 5 204€ 1 171€ 6 120€ 28 641€ 903€ 508€ -23 245€ 910€ 10€ 2 324€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 75€ 53€ 58€ 1 262€ 1 585€ 1 171€ 6 120€ 0€ 903€ 508€ 311€ 909€ 9€ 2 291€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
0€ 0€ 0€ -2 568€ 86 484€ 3 619€ 0€ 0€ 28 641€ 0€ 0€ -23 556€ 1€ 1€ 33€