Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, p.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
147 088€ 112 081€ 58 644€ 57 533€ 57 184€ 53 010€ 46 262€ 61 477€ 59 097€ 72 541€ 65 855€ 78 905€ 77 226€ 74 250€ 78 467€ 85 878€
02
501
Spotreba materiálu
12 028€ 5 734€ 9 331€ 13 248€ 9 279€ 9 870€ 8 734€ 14 434€ 14 622€ 17 105€ 9 207€ 22 652€ 20 440€ 20 777€ 16 250€ 36 280€
03
502
Spotreba energie
135 060€ 106 347€ 49 314€ 44 285€ 47 905€ 43 140€ 37 529€ 47 042€ 44 474€ 55 436€ 56 648€ 56 253€ 52 787€ 48 410€ 55 786€ 42 208€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 999€ 5 063€ 6 431€ 7 390€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
59 837€ 52 125€ 64 354€ 54 810€ 44 706€ 43 848€ 115 572€ 33 020€ 34 198€ 30 915€ 31 028€ 42 978€ 44 084€ 68 814€ 51 553€ 70 623€
07
511
Opravy a udržiavanie
19 377€ 14 319€ 8 028€ 27 441€ 8 305€ 11 052€ 83 525€ 8 059€ 5 281€ 2 521€ 1 265€ 12 529€ 9 778€ 18 911€ 8 769€ 26 222€
08
512
Cestovné
74€ 311€ 429€ 259€ 170€ 65€ 46€ 89€ 282€ 223€ 128€ 97€ 153€ 125€ 133€ 151€
09
513
Náklady na reprezentáciu
503€ 204€ 522€ 401€ 479€ 411€ 463€ 481€ 492€ 504€ 341€ 386€ 461€ 551€ 500€ 512€
10
518
Ostatné služby
39 883€ 37 291€ 55 375€ 26 709€ 35 752€ 32 321€ 31 538€ 24 390€ 28 143€ 27 668€ 29 293€ 29 965€ 33 692€ 49 227€ 42 151€ 43 738€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
296 287€ 278 153€ 283 545€ 275 487€ 302 043€ 260 088€ 236 831€ 241 526€ 239 008€ 224 542€ 208 399€ 217 136€ 231 971€ 230 720€ 211 905€ 209 195€
12
521
Mzdové náklady
213 490€ 197 994€ 204 336€ 202 678€ 218 654€ 188 598€ 168 980€ 172 229€ 169 510€ 159 289€ 146 227€ 155 866€ 167 890€ 167 088€ 153 605€ 151 477€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
67 298€ 63 497€ 66 722€ 60 161€ 69 059€ 58 589€ 54 524€ 56 294€ 56 515€ 53 523€ 49 599€ 49 063€ 51 078€ 50 535€ 46 335€ 46 135€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
945€ 1 138€ 1 375€ 1 364€ 1 605€ 1 545€ 1 401€ 1 812€ 1 932€ 1 887€ 2 352€ 2 202€ 2 202€ 2 367€ 2 012€ 1 829€
15
527
Zákonné sociálne náklady
14 554€ 15 524€ 11 111€ 11 285€ 12 725€ 11 355€ 11 926€ 11 192€ 11 051€ 9 843€ 10 203€ 9 978€ 10 759€ 10 715€ 9 940€ 8 997€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 28€ 42€ 15€ 13€ 757€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 459€ 1 599€ 1 679€ 1 563€ 1 509€ 1 505€ 1 529€ 1 463€ 1 505€ 1 737€ 230€ 218€ 197€ 194€ 1 081€ 1 217€
18
531
Daň z motorových vozidiel
185€ 185€ 185€ 185€ 185€ 176€ 161€ 154€ 154€ 174€ 174€ 168€ 174€ 145€ 145€ 142€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 274€ 1 414€ 1 494€ 1 378€ 1 324€ 1 329€ 1 369€ 1 309€ 1 351€ 1 563€ 57€ 50€ 23€ 49€ 936€ 1 075€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
148 002€ 101 741€ 65 248€ 72 997€ 152 194€ 177 519€ 189 402€ 188 139€ 191 570€ 182 625€ 167 835€ 168 709€ 193 818€ 183 848€ 191 790€ 179 518€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
193€ 130€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€
26
546
Odpis pohľadávky
2 276€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
145 533€ 101 611€ 65 240€ 72 997€ 152 194€ 177 519€ 189 394€ 188 139€ 191 570€ 182 616€ 167 835€ 168 709€ 193 818€ 183 848€ 191 123€ 178 698€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 667€ 654€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
29 362€ 29 615€ 28 846€ 22 437€ 107 162€ 107 453€ 108 043€ 111 313€ 162 791€ 171 723€ 165 149€ 160 651€ 134 021€ 61 105€ 18 729€ 22 465€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 362€ 29 615€ 28 846€ 22 407€ 107 027€ 107 070€ 107 763€ 110 650€ 161 781€ 171 109€ 155 394€ 154 685€ 123 347€ 56 783€ 15 468€ 16 417€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 30€ 135€ 383€ 280€ 663€ 1 010€ 613€ 9 756€ 5 966€ 10 674€ 4 322€ 3 261€ 6 048€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 30€ 135€ 383€ 280€ 579€ 476€ 273€ 196€ 192€ 261€ 962€ 0€ 67€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 84€ 535€ 340€ 9 560€ 5 774€ 10 413€ 3 360€ 3 261€ 3 718€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 263€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 659€ 1 631€ 1 926€ 1 388€ 1 388€ 2 038€ 4 191€ 4 581€ 4 751€ 4 881€ 4 958€ 4 751€ 4 403€ 4 306€ 4 596€ 5 318€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€ 13€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 659€ 1 631€ 1 926€ 1 388€ 1 388€ 2 038€ 4 191€ 4 581€ 4 751€ 4 879€ 4 958€ 4 751€ 4 403€ 4 306€ 4 491€ 5 305€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
683 693€ 576 945€ 504 242€ 486 215€ 666 187€ 645 460€ 701 831€ 641 520€ 692 919€ 688 965€ 643 454€ 673 347€ 685 720€ 623 237€ 558 121€ 574 214€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
155 584€ 120 871€ 61 356€ 93 467€ 207 033€ 213 744€ 227 794€ 204 340€ 219 653€ 204 000€ 197 267€ 199 786€ 191 660€ 216 294€ 227 748€ 221 187€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
155 584€ 120 871€ 57 957€ 66 422€ 151 834€ 150 945€ 166 360€ 146 225€ 151 599€ 150 763€ 134 184€ 137 325€ 97 248€ 107 985€ 122 106€ 108 813€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 3 399€ 27 045€ 55 199€ 62 799€ 61 434€ 58 115€ 68 054€ 53 237€ 63 083€ 62 460€ 94 412€ 108 309€ 105 642€ 112 374€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
10 671€ 225€ 934€ 211€ 1 438€ 1 568€ 8 598€ 11 704€ 10 686€ 10 136€ 8 883€ 15 383€ 5 383€ 10 928€ 3 844€ 4 373€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16€ 124€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
10 671€ 225€ 934€ 211€ 1 438€ 1 568€ 8 598€ 11 704€ 10 686€ 10 120€ 8 759€ 15 377€ 5 383€ 10 928€ 3 844€ 4 373€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 263€ 0€ 30€ 135€ 383€ 280€ 798€ 609€ 832€ 3 940€ 11 543€ 10 674€ 3 522€ 3 261€ 3 785€ 3 179€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 263€ 0€ 30€ 135€ 383€ 280€ 798€ 609€ 832€ 3 940€ 11 543€ 10 674€ 3 522€ 3 261€ 3 785€ 3 179€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 30€ 135€ 383€ 280€ 714€ 75€ 492€ 196€ 192€ 261€ 162€ 0€ 67€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 84€ 535€ 340€ 3 744€ 11 351€ 10 413€ 3 360€ 3 261€ 3 718€ 3 179€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 263€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 507€ 7€ 2€ 16€ 112€ 841€ 323€ 1 120€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 7€ 7€ 2€ 16€ 112€ 134€ 243€ 1 120€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 707€ 80€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
596 676€ 447 560€ 437 813€ 388 979€ 429 473€ 434 308€ 447 022€ 424 983€ 467 802€ 473 555€ 389 428€ 440 574€ 431 244€ 398 270€ 359 006€ 336 966€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
560 000€ 403 843€ 400 000€ 350 000€ 316 800€ 316 569€ 310 223€ 305 718€ 328 729€ 328 979€ 263 195€ 280 422€ 307 480€ 327 632€ 330 474€ 314 797€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
25 822€ 29 188€ 28 616€ 21 849€ 106 432€ 106 432€ 106 432€ 108 542€ 132 467€ 138 208€ 122 143€ 121 206€ 118 740€ 55 638€ 15 468€ 16 006€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 291€ 12 414€ 1 319€ 7 010€ 3 093€ 6 625€ 30 152€ 5 025€ 2 000€ 4 000€ 0€ 32 500€ 3 300€ 15 000€ 13 064€ 5 843€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
7 564€ 1 816€ 7 178€ 8 120€ 3 148€ 4 682€ 215€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 300€ 700€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 5 698€ 4 606€ 2 368€ 4 090€ 6 446€ 1 724€ 0€ 0€ 320€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
765 194€ 568 656€ 500 132€ 482 792€ 638 325€ 649 900€ 684 212€ 641 641€ 699 479€ 691 638€ 607 123€ 666 433€ 631 921€ 629 613€ 594 706€ 566 825€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
81 501€ -8 289€ -4 110€ -3 422€ -27 862€ 4 441€ -17 619€ 122€ 6 560€ 2 674€ -36 331€ -6 914€ -53 799€ 6 376€ 36 585€ -7 389€
136
591
Splatná daň z príjmov
363€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150€ 0€ 1€ 1€ 1€ 0€ 3€ 21€ 1 595€ 1 375€ 1 903€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
81 138€ -8 289€ -4 110€ -3 422€ -27 862€ 4 291€ -17 619€ 121€ 6 559€ 2 673€ -36 331€ -6 917€ -53 820€ 4 781€ 35 210€ -9 292€