Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo podielníkov Drietoma

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
749 020€ 464 446€ 559 728€ 606 124€ 605 690€ 663 570€ 713 225€ 721 022€ 774 748€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
784 871 € 551 794 € 428 314 € 630 752 € 678 128 € 747 728 € 868 275 € 794 905 € 762 220 € 812 510 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 028€ 5 256€ 3 987€ 74 252€ 71 367€ 76 603€ 35 137€ 3 014€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
375 638€ 80 280€ 186 956€ 226 944€ 130 905€ 168 263€ 166 436€ 209 955€ 290 269€ 176 108€
05
III.
Tržby z predaja služieb
114 447€ 123 119€ 128 782€ 130 805€ 152 891€ 169 099€ 220 139€ 249 832€ 236 007€ 314 857€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-87 489€ 82 374€ -144 441€ 8 058€ -76 292€ 55 328€ 67 755€ 46 100€ -60 265€ -15 903€
07
V.
Aktivácia
105 840€ 8 502€ 78 863€ 832€ 14 212€ 75€ 19 289€ 27 834€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
14 405€ 4 520€ 10 407€ 3 726€ 28 742€ 15 200€ 55 691€ 5 207€ 5 873€ 82 146€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
253 002€ 256 245€ 246 610€ 248 730€ 288 767€ 267 639€ 267 439€ 248 599€ 271 047€ 224 454€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
626 640 € 548 232 € 557 515 € 654 477 € 733 623 € 675 482 € 810 205 € 767 158 € 752 385 € 715 923 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 949€ 5 234€ 3 962€ 67 106€ 78 579€ 75 428€ 34 424€ 2 893€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
175 370€ 135 996€ 120 897€ 168 566€ 156 821€ 156 205€ 186 861€ 165 900€ 163 247€ 144 018€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
137 762€ 153 716€ 140 822€ 162 821€ 139 602€ 140 267€ 184 765€ 185 133€ 182 784€ 137 280€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
181 162 € 166 462 € 170 438 € 174 039 € 168 392 € 173 519 € 160 206 € 173 493 € 163 622 € 167 633 €
16
E.1.
Mzdové náklady
131 832€ 120 921€ 123 684€ 125 634€ 121 897€ 125 484€ 115 706€ 125 384€ 118 647€ 120 291€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
43 912€ 40 661€ 42 153€ 42 364€ 41 312€ 41 771€ 37 045€ 41 431€ 39 037€ 39 913€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 418€ 4 880€ 4 601€ 6 041€ 5 183€ 6 264€ 7 455€ 6 678€ 5 938€ 7 429€
20
F.
Dane a poplatky
12 397€ 13 307€ 11 793€ 10 258€ 11 144€ 10 288€ 10 780€ 13 775€ 12 061€ 12 488€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
87 499€ 65 954€ 96 247€ 130 624€ 175 454€ 110 257€ 155 982€ 176 544€ 195 375€ 177 196€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
87 499€ 65 954€ 96 247€ 130 624€ 175 454€ 110 257€ 155 982€ 176 544€ 195 375€ 177 196€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
301€ 2 262€ 2 715€ 8 551€ 6 889€ 3 913€ 24 311€ 3 461€ 5 321€ 63 622€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-11 930€ 13 613€ 27 016€ 10 476€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
23 200€ 5 301€ 14 603€ 7 586€ 8 215€ 2 454€ 11 872€ 815€ 2 959€ 317€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
158 231 € 3 562 € -129 201 € -23 725 € -55 495 € 72 246 € 58 070 € 27 747 € 9 835 € 96 587 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
195 383 € -3 917 € -90 422 € 42 947 € -2 910 € 89 838 € 98 091 € 155 642 € 139 269 € 221 719 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
42 € 3 129 € 336 € 4 € 13 € 13 € 185 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
336€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
42 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
42€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 11 € 5 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 11€ 5€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
-1€ 2€ 8€ 181€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 129€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 032 € 3 090 € 3 479 € 6 326 € 11 973 € 12 776 € 17 952 € 17 214 € 19 146 € 24 442 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
6 638 € 2 653 € 3 183 € 6 004 € 10 693 € 11 437 € 10 061 € 10 335 € 13 849 € 15 119 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
6 638€ 2 653€ 3 183€ 6 004€ 10 693€ 11 437€ 10 061€ 10 335€ 13 849€ 15 119€
52
O.
Kurzové straty
7€ 107€ 19€ 62€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 394€ 437€ 296€ 322€ 1 280€ 1 332€ 7 891€ 6 772€ 5 278€ 9 261€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-7 990 € 39 € -3 479 € -6 326 € -11 973 € -12 440 € -17 948 € -17 201 € -19 133 € -24 257 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
150 241 € 3 601 € -132 680 € -30 051 € -67 468 € 59 806 € 40 122 € 10 546 € -9 298 € 72 330 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 774 € 4 738 € 4 104 € 2 882 € 2 881 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 774€ 4 738€ 4 104€ 2 882€ 2 881€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
150 241 € 827 € -132 680 € -30 051 € -67 468 € 55 068 € 36 018 € 7 664 € -12 179 € 72 329 €