Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
84 775 178€ 82 423 995€ 79 110 021€ 77 032 268€ 74 478 412€ 72 344 833€ 70 434 114€ 71 247 441€ 68 520 474€ 69 190 622€ 70 122 831€ 68 677 074€ 65 520 105€ 59 467 364€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
73 047 185€ 72 414 909€ 70 913 139€ 68 485 907€ 65 293 233€ 65 486 485€ 64 209 107€ 65 605 694€ 62 697 446€ 65 332 690€ 66 068 174€ 63 640 541€ 60 006 607€ 57 657 354€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
90 438€ 110 021€ 110 546€ 111 760€ 100 674€ 68 896€ 10€ 197€ 2 303€ 5 493€ 11 704€ 23 672€ 22 140€ 25 715€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
90 438€ 110 021€ 102 544€ 94 156€ 73 468€ 32 087€ 10€ 197€ 2 303€ 5 493€ 11 704€ 23 672€ 22 140€ 25 715€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 8 002€ 17 604€ 27 206€ 36 809€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
52 755 112€ 51 134 272€ 49 638 615€ 47 237 669€ 44 193 438€ 45 732 666€ 46 232 763€ 46 799 000€ 46 709 738€ 52 549 925€ 53 450 930€ 51 184 313€ 47 715 699€ 45 523 754€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
9 329 776€ 9 291 674€ 9 041 738€ 9 018 576€ 9 081 827€ 9 048 197€ 8 903 662€ 9 169 604€ 9 201 671€ 9 294 702€ 9 192 064€ 8 954 867€ 8 776 095€ 8 242 267€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
1 890€ 1 890€ 2 027€ 2 027€ 2 027€ 2 027€ 2 027€ 2 027€ 2 027€ 2 027€ 2 027€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
41 454 582€ 40 632 828€ 38 885 507€ 37 417 774€ 34 426 166€ 36 325 322€ 36 932 153€ 37 051 904€ 36 517 319€ 40 420 279€ 40 013 777€ 36 726 101€ 35 219 780€ 31 901 090€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
404 018€ 310 559€ 401 100€ 282 601€ 132 174€ 82 639€ 72 140€ 88 358€ 112 942€ 98 438€ 123 151€ 143 852€ 180 418€ 268 021€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
9 477€ 14 233€ 17 015€ 36 407€ 55 799€ 58 054€ 5 021€ 12 251€ 22 565€ 23 305€ 30 883€ 32 695€ 66 930€ 102 339€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
123 852€ 65 816€ 43 780€ 46 600€ 66 575€ 53 751€ 76 067€ 26 718€ 15 420€ 25 049€ 50 710€ 65 548€ 17 818€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 431 518€ 817 272€ 1 247 449€ 433 684€ 428 870€ 162 677€ 241 693€ 448 138€ 837 795€ 2 686 124€ 4 038 318€ 5 261 250€ 3 454 658€ 5 010 037€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
20 201 635€ 21 170 616€ 21 163 978€ 21 136 478€ 20 999 121€ 19 684 922€ 17 976 333€ 18 806 498€ 15 985 405€ 12 777 272€ 12 605 540€ 12 432 556€ 12 268 768€ 12 107 885€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
13 470 335€ 12 350 335€ 12 350 335€ 12 322 835€ 12 322 835€ 13 477 717€ 11 958 842€ 12 952 373€ 10 326 699€ 7 278 604€ 7 278 604€ 7 273 604€ 7 273 605€ 7 273 584€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
1 700€ 1 700€ 1 700€ 2 276 200€ 2 276 200€ 1 700€ 1 700€ 1 700€ 1 700€ 3 087€ 3 087€ 3 087€ 4 991 180€ 4 830 318€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
6 722 962€ 8 811 943€ 8 811 943€ 6 537 443€ 6 400 086€ 6 205 505€ 6 015 791€ 5 852 425€ 5 657 006€ 5 495 581€ 5 323 849€ 5 155 865€ 3 983€ 3 983€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
6 638€ 6 638€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
11 719 923€ 10 000 695€ 8 182 471€ 8 353 253€ 8 953 117€ 6 584 143€ 6 205 543€ 5 620 418€ 5 799 366€ 3 836 959€ 3 991 525€ 5 012 481€ 5 493 043€ 1 800 027€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
4 642 160€ 4 609 746€ 4 628 418€ 3 937 388€ 3 340 472€ 2 200 963€ 2 114 922€ 2 193 268€ 2 138 861€ 2 286 229€ 2 410 629€ 2 265 007€ 2 524 659€ 28 847€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
18 095€ 9 008€ 7 543€ 11 101€ 18 459€ 5 688€ 13 937€ 13 714€ 12 341€ 23 624€ 11 674€ 8 434€ 6 596€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 906 296€ 1 895 731€ 1 907 747€ 2 933 707€ 2 855 982€ 1 728 046€ 1 742 964€ 1 971 239€ 2 126 520€ 2 262 605€ 2 398 955€ 2 256 573€ 2 518 063€ 28 847€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
2 717 769€ 2 705 007€ 2 713 128€ 992 580€ 466 031€ 467 230€ 358 021€ 208 315€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 920 643€ 1 632 004€ 1 464 684€ 1 685 210€ 1 813 071€ 2 064 565€ 2 128 274€ 2 174 723€ 2 491 863€ 461 481€ 451 716€ 1 206 770€ 1 494 750€ 936 545€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
935 000€ 1 020 000€ 1 105 000€ 1 190 000€ 1 275 000€ 1 360 000€ 1 445 000€ 1 530 000€ 1 615 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 990€ 227 990€ 0€ 0€ 791 808€ 637 863€ 541 863€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
317 544€ 266 472€ 231 082€ 194 182€ 190 839€ 191 127€ 244 715€ 181 500€ 379 575€ 204 251€ 147 900€ 152 315€ 104 801€ 17 353€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
665 578€ 345 524€ 128 591€ 301 028€ 347 224€ 513 416€ 438 559€ 459 232€ 269 289€ 257 230€ 303 804€ 262 227€ 752 086€ 377 329€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
2 520€ 8€ 12€ 0€ 9€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 12€ 420€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
4 757 120€ 3 358 945€ 1 784 943€ 2 330 655€ 3 399 574€ 1 918 614€ 1 562 347€ 852 428€ 768 641€ 674 250€ 729 180€ 1 140 704€ 973 634€ 834 635€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 66€ 8 222€ 8 133€ 0€ 0€ 7 228€ 63€ 0€ 117€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
4 757 120€ 3 358 945€ 1 784 877€ 2 322 433€ 3 391 441€ 1 918 614€ 1 562 347€ 845 200€ 768 578€ 674 250€ 729 063€ 1 140 704€ 973 634€ 834 635€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
400 000€ 400 000€ 304 425€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
400 000€ 400 000€ 304 425€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 415 000€ 400 000€ 400 000€ 500 000€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 415 000€ 400 000€ 400 000€ 500 000€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
8 070€ 8 390€ 14 412€ 193 108€ 232 061€ 274 205€ 19 465€ 21 329€ 23 662€ 20 973€ 63 132€ 24 052€ 20 455€ 9 983€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
8 070€ 8 390€ 14 412€ 193 108€ 232 061€ 274 205€ 19 465€ 21 329€ 23 662€ 20 973€ 33 590€ 24 052€ 19 432€ 9 983€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 542€ 0€ 1 023€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
84 775 178€ 82 423 995€ 79 110 021€ 77 032 268€ 74 478 412€ 72 344 833€ 70 434 114€ 71 247 441€ 68 520 474€ 69 190 622€ 70 122 831€ 68 677 074€ 65 520 105€ 59 467 364€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
64 670 040€ 64 305 232€ 63 039 257€ 61 919 882€ 60 766 645€ 60 063 967€ 58 238 335€ 57 036 147€ 57 793 807€ 58 456 304€ 58 601 120€ 58 210 457€ 59 342 627€ 55 483 182€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
3 744 648€ 2 677 974€ 2 677 974€ 2 677 974€ 1 688 458€ 1 688 458€ 1 064 413€ 67 400€ -66 030€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
3 744 648€ 2 677 974€ 2 677 974€ 2 677 974€ 1 688 458€ 1 688 458€ 1 064 413€ 67 400€ -66 030€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
60 925 392€ 61 627 258€ 60 361 283€ 59 241 908€ 59 078 187€ 58 375 509€ 57 173 922€ 56 968 747€ 57 859 837€ 58 456 304€ 58 601 120€ 58 210 457€ 59 342 627€ 55 483 182€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
61 619 713€ 60 368 973€ 60 070 594€ 59 078 187€ 58 375 509€ 57 173 922€ 56 889 774€ 57 350 460€ 58 456 304€ 58 601 121€ 58 193 902€ 59 342 627€ 58 332 602€ 54 308 170€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-694 321€ 1 258 285€ 290 689€ 163 721€ 702 678€ 1 201 587€ 284 149€ -381 713€ -596 467€ -144 816€ 407 218€ -1 132 170€ 1 010 025€ 1 175 012€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
10 639 588€ 8 965 337€ 9 045 777€ 9 835 454€ 9 041 279€ 7 707 332€ 7 656 237€ 10 278 319€ 7 377 083€ 7 339 435€ 9 944 720€ 10 051 558€ 6 137 645€ 3 984 182€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 0€ 0€ 2 256€ 2 256€ 2 256€ 0€ 1 188€ 84 568€ 85 217€ 92 644€ 151 417€ 145 589€ 0€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 188€ 84 568€ 85 217€ 92 644€ 151 417€ 145 589€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 2 256€ 2 256€ 2 256€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 565 625€ 1 656 357€ 1 766 481€ 1 849 028€ 1 948 575€ 2 034 502€ 2 121 070€ 2 149 504€ 1 599 419€ 1 111€ 731€ 2 296€ 6 809€ 9 237€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
1 550 273€ 1 649 424€ 1 753 997€ 1 840 598€ 1 932 895€ 2 022 679€ 2 110 629€ 2 144 904€ 1 595 247€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
15 352€ 6 928€ 12 483€ 8 430€ 15 679€ 11 822€ 10 441€ 4 600€ 4 172€ 1 111€ 731€ 2 296€ 6 809€ 9 237€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
926 911€ 935 279€ 933 145€ 968 541€ 2 240 940€ 1 120 381€ 904 512€ 3 165 849€ 1 166 555€ 1 085 266€ 3 273 084€ 3 393 681€ 862 537€ 737 070€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
257 249€ 199 713€ 234 477€ 452 378€ 622 588€ 490 451€ 513 559€ 461 533€ 700 578€ 728 511€ 2 780 027€ 2 979 996€ 543 878€ 424 855€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
143 954€ 173 090€ 187 973€ 211 586€ 252 566€ 258 917€ 99 282€ 150 922€ 170 808€ 13 423€ 168 481€ 157 906€ 1 110€ 1 046€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 778€ 6 040€ 2 760€ 6 841€ 7 385€ 9 842€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
1 098€ 16 639€ 35 244€ 51 662€ 68 453€ 62 536€ 9 257€ 21 609€ 33 871€ 45 092€ 59 147€ 25 524€ 48 077€ 71 568€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
88 604€ 73 258€ 61 003€ 41 976€ 0€ 0€ 0€ 12 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 329€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 27 500€ 0€ 1 114 618€ 0€ 0€ 2 248 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
246 253€ 248 312€ 219 143€ 118 781€ 103 054€ 175 591€ 161 916€ 156 260€ 149 012€ 172 790€ 151 049€ 136 157€ 153 365€ 123 331€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
157 708€ 152 581€ 138 269€ 74 253€ 64 519€ 110 556€ 101 121€ 96 447€ 90 975€ 101 785€ 91 315€ 75 068€ 90 928€ 78 528€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
32 044€ 34 391€ 29 537€ 17 905€ 15 141€ 22 330€ 19 377€ 17 340€ 15 271€ 20 905€ 16 224€ 11 645€ 15 337€ 13 413€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 37 280€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
8 147 053€ 6 373 701€ 6 346 151€ 7 015 628€ 4 849 508€ 4 550 193€ 4 630 654€ 4 961 778€ 4 526 541€ 6 167 841€ 6 578 261€ 6 504 164€ 5 122 710€ 3 237 875€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
7 137 239€ 5 363 887€ 5 834 246€ 6 663 731€ 4 497 612€ 4 198 296€ 4 299 530€ 4 630 654€ 3 761 778€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
491 132€ 491 132€ 511 905€ 351 897€ 351 897€ 351 897€ 331 124€ 331 124€ 764 763€ 6 167 841€ 6 578 261€ 6 504 164€ 5 122 710€ 3 237 875€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
518 682€ 518 682€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
9 465 550€ 9 153 426€ 7 024 987€ 5 276 933€ 4 670 489€ 4 573 534€ 4 539 543€ 3 932 975€ 3 349 584€ 3 394 883€ 1 576 991€ 415 059€ 39 833€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 1 732€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
9 465 550€ 9 153 426€ 7 023 256€ 5 276 933€ 4 670 489€ 4 573 534€ 4 539 543€ 3 932 975€ 3 349 584€ 3 394 883€ 1 576 991€ 415 059€ 39 833€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€