Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
235 756€ 136 096€ 119 365€ 113 032€ 200 101€ 101 180€ 91 755€ 74 227€ 54 858€ 58 157€ 62 210€ 57 399€ 56 231€ 45 358€ 52 581€ 65 698€
02
501
Spotreba materiálu
28 053€ 39 297€ 50 590€ 33 582€ 138 733€ 32 342€ 16 978€ 30 435€ 15 646€ 18 944€ 16 994€ 17 209€ 14 676€ 10 119€ 12 410€ 26 939€
03
502
Spotreba energie
207 703€ 96 800€ 68 775€ 79 450€ 61 369€ 68 838€ 74 778€ 43 791€ 39 212€ 39 213€ 45 217€ 40 190€ 41 555€ 35 239€ 40 171€ 38 759€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
292 825€ 341 588€ 317 802€ 242 688€ 218 221€ 239 258€ 228 774€ 211 251€ 164 989€ 255 419€ 148 407€ 200 443€ 160 532€ 132 229€ 182 652€ 172 199€
07
511
Opravy a udržiavanie
28 266€ 89 918€ 142 767€ 78 730€ 46 351€ 75 381€ 44 385€ 22 093€ 8 357€ 3 748€ 3 109€ 2 324€ 2 196€ 4 352€ 3 678€ 3 565€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 61€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 790€ 2 140€ 1 301€ 1 085€ 1 605€ 1 679€ 1 626€ 1 386€ 1 301€ 1 569€ 1 160€ 1 274€ 1 378€ 1 768€ 1 600€ 1 514€
10
518
Ostatné služby
262 769€ 249 530€ 173 734€ 162 873€ 170 266€ 162 198€ 182 763€ 187 772€ 155 331€ 250 101€ 144 137€ 196 846€ 156 958€ 126 109€ 177 344€ 167 059€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
691 949€ 660 563€ 552 268€ 547 838€ 501 950€ 402 700€ 380 905€ 336 921€ 323 863€ 306 021€ 281 224€ 286 448€ 286 204€ 260 010€ 270 831€ 266 831€
12
521
Mzdové náklady
507 417€ 483 410€ 403 272€ 398 862€ 369 168€ 294 138€ 275 964€ 244 110€ 234 228€ 221 062€ 206 453€ 215 986€ 214 078€ 195 795€ 204 097€ 205 009€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
167 742€ 162 762€ 136 513€ 135 090€ 120 834€ 96 046€ 93 703€ 82 653€ 80 886€ 77 222€ 68 412€ 63 663€ 66 295€ 57 425€ 58 221€ 58 286€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
990€ 1 005€ 1 080€ 1 070€ 800€ 1 160€ 1 200€ 1 300€ 860€ 910€ 840€ 900€ 80€ 805€ 840€ 1 324€
15
527
Zákonné sociálne náklady
15 800€ 13 386€ 11 403€ 12 816€ 11 149€ 11 356€ 10 038€ 8 859€ 7 888€ 6 827€ 5 519€ 5 900€ 5 751€ 5 985€ 7 673€ 2 006€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 206€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 603€ 3 429€ 1 646€ 1 542€ 1 600€ 1 701€ 871€ 1 702€ 1 577€ 2 798€ 1 839€ 1 960€ 1 827€ 3 075€ 1 368€ 2 036€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 603€ 3 429€ 1 646€ 1 542€ 1 600€ 1 701€ 871€ 1 702€ 1 577€ 2 798€ 1 839€ 1 960€ 1 827€ 3 075€ 1 368€ 2 036€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
11 575€ 13 660€ 35 567€ 4 078€ 3 021€ 17 511€ 13 413€ 6 784€ 2 799€ 80 794€ 4 205€ 2 114€ 2 485€ 1 857€ 4 820€ 9 576€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
90€ 2 245€ 722€ 221€ 52€ 14 605€ 631€ 525€ 290€ 78 067€ 814€ 551€ 102€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
9€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 1 360€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 268€ 0€ 940€ 25€ 0€ 41€ 174€ 207€ 112€ 278€ 413€ 614€ 0€ 361€ 199€
26
546
Odpis pohľadávky
1 436€ 5 804€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 585€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
10 040€ 5 342€ 34 815€ 2 917€ 2 944€ 2 906€ 3 866€ 2 500€ 1 579€ 2 585€ 1 693€ 1 149€ 1 769€ 1 688€ 3 726€ 614€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 876€ 0€ 723€ 0€ 60€ 0€ 0€ 169€ 733€ 8 763€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
226 475€ 228 248€ 199 330€ 156 890€ 145 870€ 128 202€ 124 874€ 122 277€ 123 753€ 192 494€ 176 087€ 161 393€ 156 804€ 167 516€ 129 471€ 107 548€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
222 875€ 225 048€ 196 130€ 153 690€ 143 470€ 128 202€ 124 874€ 122 277€ 123 753€ 192 494€ 169 559€ 156 430€ 153 988€ 167 516€ 129 471€ 107 548€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 600€ 3 200€ 3 200€ 3 200€ 2 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 528€ 4 963€ 2 816€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 600€ 3 200€ 3 200€ 3 200€ 2 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 528€ 4 963€ 2 816€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
29 995€ 27 353€ 29 642€ 32 870€ 33 014€ 33 139€ 35 394€ 38 632€ 40 064€ 44 159€ 42 690€ 45 970€ 41 672€ 43 715€ 34 920€ 36 186€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
21 686€ 20 528€ 21 926€ 23 937€ 25 586€ 27 346€ 29 017€ 30 821€ 33 658€ 36 737€ 36 459€ 38 959€ 33 969€ 35 449€ 27 486€ 32 096€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€
47
568
Ostatné finančné náklady
8 308€ 6 825€ 7 716€ 8 933€ 7 429€ 5 793€ 6 378€ 7 812€ 6 406€ 7 422€ 6 231€ 7 011€ 7 703€ 8 266€ 7 434€ 4 086€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
158 889€ 149 945€ 130 024€ 108 627€ 97 670€ 94 250€ 86 116€ 97 604€ 74 946€ 67 329€ 74 526€ 72 407€ 80 615€ 80 200€ 69 573€ 74 385€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
156 346€ 147 115€ 127 889€ 106 178€ 94 410€ 92 005€ 83 987€ 95 699€ 72 533€ 66 316€ 72 760€ 68 977€ 77 637€ 72 216€ 58 862€ 52 457€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
2 543€ 2 830€ 2 135€ 2 448€ 3 260€ 2 245€ 2 130€ 1 906€ 2 413€ 1 013€ 1 765€ 3 430€ 2 978€ 7 984€ 10 711€ 21 928€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 650 068€ 1 560 881€ 1 385 643€ 1 207 564€ 1 201 448€ 1 017 941€ 962 104€ 889 400€ 786 848€ 1 007 172€ 791 188€ 828 135€ 786 370€ 733 960€ 746 216€ 734 459€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 220 541€ 1 041 555€ 918 196€ 869 747€ 833 591€ 756 939€ 697 278€ 660 414€ 610 992€ 556 384€ 524 430€ 477 402€ 476 147€ 417 153€ 479 884€ 478 310€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 058 593€ 897 331€ 808 824€ 778 001€ 752 254€ 681 779€ 619 226€ 592 270€ 585 442€ 489 211€ 422 164€ 459 634€ 457 062€ 393 551€ 447 617€ 446 750€
82
633
Výnosy z poplatkov
161 947€ 144 224€ 109 371€ 91 746€ 81 338€ 75 160€ 78 052€ 68 143€ 25 550€ 67 172€ 102 266€ 17 769€ 19 085€ 23 602€ 32 267€ 31 560€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
277 881€ 142 653€ 136 952€ 220 667€ 145 243€ 167 352€ 137 281€ 141 185€ 143 439€ 391 068€ 133 560€ 137 700€ 135 835€ 155 894€ 98 774€ 77 269€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 360€ 11 254€ 3 449€ 1 174€ 1 600€ 16 822€ 3 276€ 2 496€ 1 614€ 90 248€ 4 319€ 4 848€ 1 033€ 3 924€ 1 667€ 7 866€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 10 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
276 521€ 131 400€ 123 003€ 219 493€ 143 643€ 150 530€ 134 005€ 138 689€ 141 825€ 300 820€ 129 241€ 132 853€ 134 802€ 151 970€ 97 107€ 69 403€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 963€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 950€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 963€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 950€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 950€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 963€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 7€ 15€ 5€ 8€ 24€ 326€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 7€ 15€ 5€ 8€ 24€ 41€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 285€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 1 803€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 514€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 1 803€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 514€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
289 024€ 302 081€ 287 859€ 214 402€ 243 437€ 120 374€ 154 437€ 164 939€ 142 038€ 162 136€ 69 012€ 88 292€ 81 810€ 94 641€ 84 018€ 38 490€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
103 348€ 98 271€ 150 486€ 96 480€ 146 311€ 33 511€ 68 663€ 74 384€ 60 999€ 62 413€ 16 042€ 15 414€ 20 788€ 25 265€ 33 581€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
146 065€ 156 332€ 89 540€ 83 694€ 77 016€ 67 358€ 66 225€ 64 173€ 68 143€ 85 884€ 31 285€ 52 307€ 49 700€ 55 604€ 47 352€ 37 787€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 18 145€ 12 918€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 11 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 320€ 4 166€ 1 520€ 19 822€ 548€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 085€ 703€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 1 351€ 0€ 0€ 0€ 0€ 456€ 338€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
33 291€ 25 167€ 20 564€ 14 406€ 19 563€ 19 505€ 19 549€ 25 927€ 12 558€ 13 839€ 21 684€ 20 571€ 11 322€ 13 772€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 790 647€ 1 486 289€ 1 344 810€ 1 304 816€ 1 222 271€ 1 044 665€ 988 996€ 966 539€ 896 469€ 1 109 589€ 733 972€ 704 923€ 693 797€ 667 696€ 662 700€ 600 345€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
140 579€ -74 592€ -40 834€ 97 251€ 20 823€ 26 724€ 26 892€ 77 139€ 109 621€ 102 417€ -57 216€ -123 213€ -92 573€ -66 264€ -83 516€ -134 114€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 177€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
140 579€ -74 592€ -40 834€ 97 251€ 20 823€ 26 724€ 26 892€ 77 139€ 109 621€ 102 417€ -57 216€ -123 213€ -92 750€ -66 264€ -83 516€ -134 114€