Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Kráľovičove Kračany

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
103 899€ 97 585€ 93 237€ 94 516€ 73 643€ 80 852€ 84 008€ 64 752€ 91 207€ 91 672€ 82 565€ 98 273€ 94 074€
02
501
Spotreba materiálu
30 186€ 38 990€ 38 002€ 36 031€ 25 098€ 24 583€ 28 159€ 22 152€ 32 261€ 38 219€ 32 291€ 30 677€ 40 226€
03
502
Spotreba energie
73 713€ 58 595€ 55 235€ 58 484€ 48 546€ 56 269€ 55 849€ 42 600€ 58 945€ 53 453€ 50 274€ 67 596€ 53 848€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
93 301€ 101 390€ 67 939€ 124 106€ 76 255€ 83 404€ 49 707€ 51 919€ 53 601€ 76 415€ 73 566€ 66 729€ 42 171€
07
511
Opravy a udržiavanie
7 825€ 912€ 1 762€ 5 694€ 9 578€ 7 316€ 7 647€ 6 754€ 2 003€ 1 056€ 1 382€ 10 913€ 681€
08
512
Cestovné
285€ 919€ 407€ 242€ 1 737€ 2 862€ 3 287€ 1 932€ 462€ 586€ 1 542€ 523€ 382€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 678€ 2 668€ 1 499€ 1 246€ 693€ 705€ 889€ 1 196€ 817€ 2 292€ 1 740€ 1 058€ 758€
10
518
Ostatné služby
80 512€ 96 891€ 64 271€ 116 924€ 64 246€ 72 522€ 37 883€ 42 037€ 50 318€ 72 481€ 68 902€ 54 235€ 40 350€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
222 310€ 203 781€ 210 670€ 177 382€ 142 759€ 155 245€ 143 826€ 137 544€ 136 426€ 146 926€ 165 149€ 162 086€ 179 393€
12
521
Mzdové náklady
166 967€ 151 858€ 158 115€ 132 127€ 109 357€ 115 100€ 107 690€ 102 744€ 104 120€ 112 665€ 119 647€ 122 859€ 132 200€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
53 435€ 50 959€ 51 573€ 43 932€ 32 574€ 38 754€ 35 019€ 33 404€ 31 264€ 32 981€ 34 357€ 36 047€ 43 318€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 908€ 964€ 982€ 1 222€ 728€ 1 275€ 1 096€ 1 364€ 1 002€ 1 082€ 11 045€ 3 180€ 3 875€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 100€ 100€ 115€ 20€ 32€ 40€ 198€ 100€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 252€ 502€ 2 505€ 1 203€ 2 610€ 988€ 751€ 20€ 307€ 817€ 784€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 297€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 252€ 205€ 2 505€ 1 203€ 2 610€ 988€ 751€ 20€ 307€ 817€ 784€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
25 066€ 36 030€ 13 039€ 4 982€ 5 973€ 6 131€ 4 723€ 3 871€ 10 019€ 1 012€ 736€ 5 657€ 544€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 078€ 16 284€ 118€ 619€ 0€ 0€ 1 184€ 0€ 340€ 0€ 292€ 2 361€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 92€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 60€ 27€ 33€ 0€ 0€ 37€ 0€ 4 743€ 18€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 123€ 51€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 67€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 988€ 19 563€ 12 843€ 4 274€ 5 943€ 6 131€ 3 502€ 3 808€ 4 916€ 927€ 90€ 3 179€ 544€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 63€ 0€ 0€ 262€ 117€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
52 081€ 120 227€ 106 764€ 103 874€ 115 348€ 119 460€ 118 200€ 113 116€ 131 931€ 100 395€ 91 546€ 78 373€ 75 653€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
51 181€ 119 327€ 106 764€ 101 328€ 106 497€ 119 460€ 114 141€ 113 116€ 105 791€ 95 374€ 88 520€ 73 917€ 70 092€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
900€ 900€ 2 546€ 900€ 0€ 4 059€ 0€ 26 140€ 5 021€ 3 026€ 4 456€ 5 561€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 900€ 900€ 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 021€ 3 026€ 4 456€ 5 561€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 4 059€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 1 646€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 140€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 7 951€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 7 951€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
12 541€ 13 626€ 14 631€ 19 258€ 12 532€ 16 823€ 13 204€ 13 419€ 14 669€ 21 096€ 17 029€ 16 630€ 13 679€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 4 382€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
8 529€ 9 267€ 10 018€ 10 801€ 10 180€ 10 725€ 11 450€ 11 893€ 12 059€ 14 199€ 12 312€ 10 815€ 10 957€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 012€ 4 359€ 4 614€ 8 457€ 2 319€ 1 716€ 1 754€ 1 525€ 2 610€ 6 897€ 4 717€ 5 815€ 2 722€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
20 595€ 0€ 3 800€ 11 814€ 15 976€ 18 156€ 20 481€ 18 971€ 21 951€ 21 003€ 23 760€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 809€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 520€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
16 786€ 0€ 3 800€ 11 814€ 15 976€ 18 156€ 20 481€ 16 395€ 21 404€ 21 003€ 23 760€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 056€ 547€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
529 792€ 572 639€ 506 532€ 524 619€ 432 814€ 474 932€ 432 253€ 403 771€ 459 085€ 456 507€ 452 849€ 449 568€ 430 058€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
3 180€ 8 297€ 9 118€ 8 101€ 7 915€ 8 471€ 8 835€ 30 235€ 48 137€ 10 726€ 12 812€ 10 186€ 7 875€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 8 297€ 9 118€ 8 101€ 7 915€ 8 471€ 8 835€ 10 051€ 10 710€ 10 726€ 12 812€ 10 186€ 7 875€
67
602
Tržby z predaja služieb
3 180€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 184€ 37 427€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
387 846€ 378 309€ 354 066€ 324 878€ 294 039€ 266 341€ 259 269€ 241 369€ 259 996€ 242 074€ 213 933€ 231 067€ 268 834€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
356 666€ 373 288€ 345 277€ 317 517€ 286 906€ 259 032€ 253 584€ 235 404€ 239 730€ 232 608€ 194 726€ 218 728€ 245 499€
82
633
Výnosy z poplatkov
31 180€ 5 021€ 8 789€ 7 361€ 7 133€ 7 308€ 5 684€ 5 965€ 20 266€ 9 466€ 19 207€ 12 339€ 23 335€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
308 237€ 281 587€ 51 180€ 58 776€ 56 724€ 60 248€ 65 692€ 35 862€ 37 786€ 70 633€ 66 335€ 93 672€ 66 752€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
219 973€ 231 524€ 595€ 5 342€ 0€ 0€ 2 243€ 0€ 3 307€ 3 407€ 6 009€ 47 886€ 21 374€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 29€ 88€ 206€ 339€ 50€ 125€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 10€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
332€ 0€ 56€ 50€ 60€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
87 931€ 50 064€ 50 585€ 53 434€ 56 638€ 60 110€ 63 183€ 35 513€ 34 428€ 67 001€ 60 326€ 45 776€ 45 378€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
900€ 900€ 8 929€ 0€ 0€ 0€ 564€ 2 667€ 518€ 0€ 4 456€ 3 742€ 2 725€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
900€ 900€ 8 929€ 0€ 0€ 0€ 564€ 2 667€ 518€ 0€ 4 456€ 3 742€ 2 725€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
900€ 8 929€ 0€ 0€ 0€ 564€ 2 496€ 518€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 171€ 0€ 0€ 4 456€ 3 742€ 2 725€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
29€ 207€ 12€ 0€ 0€ 6 647€ 5€ 4€ 499€ 7 207€ 19€ 28€ 31€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 6 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
29€ 207€ 12€ 0€ 0€ 1€ 5€ 4€ 7€ 15€ 19€ 25€ 31€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 47€ 0€ 0€ 492€ 7 192€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 401€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 401€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
44 410€ 84 880€ 61 727€ 105 163€ 58 381€ 71 384€ 68 294€ 85 040€ 56 619€ 29 405€ 100 503€ 92 668€ 76 028€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 54 334€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
37 905€ 21 031€ 14 991€ 9 605€ 11 210€ 26 620€ 15 298€ 35 591€ 32 544€ 0€ 44 817€ 59 867€ 35 235€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
5 106€ 58 203€ 43 756€ 39 924€ 46 071€ 41 564€ 51 997€ 49 249€ 20 509€ 24 551€ 41 055€ 28 961€ 24 498€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 354€ 14 631€ 3 840€ 16 295€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 400€ 5 645€ 2 980€ 1 300€ 1 100€ 3 200€ 1 000€ 200€ 1 066€ 500€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
744 601€ 754 180€ 485 031€ 496 919€ 417 059€ 413 091€ 402 658€ 395 177€ 403 555€ 360 446€ 398 058€ 431 363€ 422 245€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
214 809€ 181 541€ -21 500€ -27 700€ -15 755€ -61 841€ -29 594€ -8 594€ -55 530€ -96 061€ -54 791€ -18 205€ -7 813€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 648€ 3€ 3€ 2€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
214 809€ 181 541€ -21 500€ -27 700€ -15 755€ -61 841€ -29 595€ -8 594€ -56 178€ -96 064€ -54 794€ -18 207€ -7 813€