Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
229 590€ 184 439€ 221 154€ 180 036€ 122 234€ 187 890€ 165 208€ 148 451€ 209 193€ 203 584€ 159 832€ 192 646€ 207 456€
02
501
Spotreba materiálu
87 482€ 90 320€ 162 552€ 90 719€ 68 400€ 137 372€ 76 909€ 81 833€ 65 737€ 67 730€ 80 423€ 71 825€ 79 304€
03
502
Spotreba energie
142 108€ 94 119€ 58 601€ 89 317€ 53 834€ 50 518€ 88 299€ 66 618€ 143 456€ 135 854€ 79 090€ 120 821€ 128 152€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 319€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
402 293€ 463 355€ 550 448€ 334 877€ 378 349€ 227 364€ 248 316€ 213 119€ 159 589€ 166 591€ 362 363€ 212 597€ 659 782€
07
511
Opravy a udržiavanie
75 422€ 122 988€ 280 675€ 89 103€ 93 515€ 83 569€ 55 719€ 18 449€ 27 948€ 32 451€ 83 175€ 67 897€ 85 362€
08
512
Cestovné
204€ 613€ 361€ 335€ 579€ 1 087€ 1 374€ 251€ 224€ 254€ 375€ 1 742€ 536€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 267€ 4 310€ 4 595€ 3 954€ 4 083€ 3 600€ 2 834€ 2 916€ 2 688€ 1 867€ 2 572€ 2 341€ 1 893€
10
518
Ostatné služby
323 400€ 335 443€ 264 817€ 241 485€ 280 172€ 139 108€ 188 389€ 191 503€ 128 728€ 132 019€ 276 241€ 140 617€ 571 991€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
713 442€ 752 891€ 604 753€ 525 246€ 436 124€ 463 416€ 413 375€ 342 157€ 323 337€ 354 361€ 345 582€ 356 263€ 336 208€
12
521
Mzdové náklady
537 029€ 557 392€ 447 819€ 388 249€ 324 196€ 344 475€ 305 747€ 252 516€ 242 959€ 264 389€ 263 664€ 274 843€ 252 650€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
170 283€ 188 865€ 151 472€ 132 217€ 107 956€ 114 891€ 104 036€ 86 719€ 78 309€ 87 003€ 81 867€ 81 420€ 83 184€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 130€ 6 634€ 5 462€ 4 781€ 3 973€ 4 049€ 3 592€ 2 922€ 2 068€ 2 969€ 51€ 0€ 374€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 104€ 1 376€ 1 407€ 838€ 224€ 0€ 0€ 224€ 0€ 274€ 260€ 14€ 3 904€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 104€ 1 376€ 1 407€ 838€ 224€ 0€ 0€ 224€ 0€ 274€ 260€ 0€ 3 904€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
18 647€ 18 120€ 16 695€ 19 060€ 31 892€ 18 659€ 20 898€ 18 552€ 8 380€ 1 897€ 0€ 1 139€ 8 143€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
890€ 1 258€ 2 045€ 7 180€ 18 657€ 3 895€ 7 605€ 8 375€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 790€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
860€ 260€ 916€ 880€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 66€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
16 897€ 16 602€ 13 734€ 11 000€ 13 235€ 14 764€ 13 294€ 10 176€ 5 590€ 1 897€ 0€ 939€ 8 077€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
571 679€ 244 297€ 212 666€ 208 368€ 196 496€ 192 027€ 372 886€ 393 022€ 392 900€ 390 983€ 303 815€ 301 823€ 259 505€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
569 759€ 242 377€ 210 866€ 206 868€ 195 196€ 190 827€ 371 686€ 370 090€ 372 135€ 373 763€ 300 918€ 278 735€ 244 833€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 920€ 1 920€ 1 800€ 1 500€ 1 300€ 1 200€ 1 200€ 22 932€ 20 765€ 17 220€ 2 897€ 23 088€ 14 672€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 920€ 1 920€ 1 800€ 1 500€ 1 300€ 1 200€ 1 200€ 22 932€ 20 765€ 17 220€ 2 897€ 23 088€ 14 672€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
30 417€ 27 618€ 24 867€ 22 824€ 24 108€ 43 971€ 42 089€ 46 901€ 50 550€ 52 256€ 51 560€ 88 614€ 53 874€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
23 818€ 23 402€ 21 708€ 18 922€ 20 188€ 21 265€ 24 508€ 27 356€ 32 418€ 35 155€ 28 733€ 32 403€ 25 640€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 598€ 4 216€ 3 160€ 3 903€ 3 919€ 22 706€ 17 581€ 19 545€ 18 132€ 17 101€ 22 827€ 56 211€ 28 234€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
70 474€ 70 999€ 84 283€ 85 372€ 84 564€ 82 922€ 66 645€ 55 902€ 57 834€ 75 953€ 115 481€ 185 235€ 94 755€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
23 964€ 23 824€ 23 884€ 23 329€ 23 028€ 22 907€ 13 575€ 6 618€ 6 685€ 6 750€ 55 776€ 142 945€ 42 568€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
46 510€ 47 175€ 60 399€ 62 043€ 61 536€ 60 015€ 53 070€ 49 284€ 51 148€ 69 203€ 59 705€ 42 290€ 52 187€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 037 646€ 1 763 094€ 1 716 273€ 1 376 621€ 1 273 991€ 1 216 249€ 1 329 417€ 1 218 328€ 1 201 782€ 1 245 899€ 1 338 893€ 1 338 331€ 1 623 627€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
15 396€ 26 289€ 29 105€ 28 387€ 27 211€ 27 907€ 28 182€ 27 268€ 25 867€ 24 074€ 21 145€ 20 228€ 28 175€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
15 396€ 26 289€ 29 105€ 28 387€ 27 211€ 27 907€ 28 182€ 27 268€ 25 867€ 24 074€ 21 145€ 20 228€ 28 175€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 197 225€ 1 172 509€ 1 129 805€ 959 460€ 918 695€ 859 441€ 771 483€ 751 625€ 702 950€ 659 086€ 594 912€ 723 317€ 794 572€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 117 393€ 1 105 184€ 989 369€ 891 216€ 893 244€ 828 408€ 756 012€ 744 373€ 680 154€ 635 449€ 573 109€ 694 726€ 746 813€
82
633
Výnosy z poplatkov
79 832€ 67 325€ 140 435€ 68 243€ 25 452€ 31 033€ 15 471€ 7 251€ 22 797€ 23 637€ 21 803€ 28 591€ 47 759€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
882 259€ 257 121€ 238 100€ 416 359€ 428 012€ 240 457€ 311 159€ 263 426€ 316 554€ 186 982€ 280 091€ 406 570€ 291 634€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 743€ 73 490€ 49 614€ 163 622€ 240 760€ 49 310€ 138 450€ 78 265€ 123 237€ 160€ 105 465€ 208 297€ 99 817€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
853 516€ 183 631€ 188 486€ 252 737€ 187 252€ 191 147€ 172 709€ 185 161€ 193 317€ 186 822€ 174 626€ 198 273€ 191 817€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 920€ 1 800€ 1 500€ 1 300€ 1 200€ 1 200€ 22 932€ 20 765€ 20 117€ 0€ 475€ 14 884€ 14 861€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 920€ 1 800€ 1 500€ 1 300€ 1 200€ 1 200€ 22 932€ 20 765€ 20 117€ 0€ 475€ 14 884€ 14 861€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 212€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 920€ 1 800€ 1 500€ 1 300€ 1 200€ 1 200€ 22 932€ 20 765€ 20 117€ 0€ 475€ 14 672€ 14 861€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 1€ 11€ 43€ 93€ 152€ 723€ 170€ 191€ 192€ 36€ 2 766€ 70€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1€ 1€ 11€ 43€ 93€ 92€ 161€ 170€ 171€ 192€ 30€ 501€ 48€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 63€ 0€ 20€ 0€ 0€ 2 265€ 22€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
967€ 0€ 293€ 287€ 0€ 0€ 253€ 0€ 0€ 347€ 0€ 0€ 119 174€
110
672
Náhrady škôd
967€ 0€ 293€ 287€ 0€ 0€ 253€ 0€ 0€ 347€ 0€ 0€ 119 174€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
527 245€ 196 785€ 154 339€ 170 137€ 149 834€ 201 882€ 198 899€ 202 122€ 173 847€ 183 970€ 386 784€ 219 845€ 183 380€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
116 700€ 83 453€ 99 581€ 71 428€ 87 163€ 97 449€ 75 762€ 82 383€ 59 472€ 74 681€ 309 378€ 99 315€ 27 165€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
88 209€ 62 539€ 48 873€ 94 954€ 60 771€ 59 994€ 102 511€ 81 212€ 83 206€ 82 925€ 76 018€ 117 690€ 58 199€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
312 714€ 42 209€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 694€ 37 031€ 29 749€ 24 892€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
169€ 0€ 949€ 0€ 0€ 41 883€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 98 016€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 572€ 5 572€ 2 438€ 156€ 156€ 933€ 286€ 156€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
3 880€ 3 011€ 2 499€ 3 599€ 1 743€ 1 622€ 1 646€ 1 340€ 1 408€ 1 472€ 1 388€ 2 840€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 625 013€ 1 654 505€ 1 553 152€ 1 575 974€ 1 525 046€ 1 331 038€ 1 333 632€ 1 265 376€ 1 239 528€ 1 054 651€ 1 283 443€ 1 387 610€ 1 431 866€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
587 368€ -108 589€ -163 120€ 199 353€ 251 054€ 114 790€ 4 215€ 47 049€ 37 746€ -191 248€ -55 450€ 49 279€ -191 761€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
587 368€ -108 589€ -163 120€ 199 353€ 251 054€ 114 790€ 4 215€ 47 049€ 37 746€ -191 278€ -55 450€ 49 279€ -191 761€