Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 520 756€ 4 661 315€ 4 818 913€ 4 683 705€ 4 876 134€ 5 017 814€ 5 270 013€ 5 475 094€ 4 781 811€ 4 937 102€ 4 833 474€ 4 980 119€ 5 002 096€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 301 357€ 4 139 697€ 4 256 406€ 4 372 866€ 4 544 787€ 4 726 789€ 5 045 123€ 5 233 838€ 4 566 068€ 4 710 106€ 4 617 099€ 4 740 954€ 4 743 991€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
3 760€ 0€ 0€ 0€ 0€ 379€ 5 004€ 9 629€ 18 658€ 30 641€ 48 433€ 72 862€ 101 413€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
3 760€ 0€ 0€ 0€ 0€ 379€ 5 004€ 9 629€ 18 658€ 12 141€ 40 433€ 69 862€ 101 413€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 500€ 8 000€ 3 000€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
4 297 597€ 4 139 697€ 4 256 406€ 4 372 866€ 4 544 787€ 4 724 771€ 5 033 480€ 5 217 570€ 4 540 770€ 4 672 826€ 4 562 027€ 4 661 453€ 4 635 939€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 628 329€ 1 622 184€ 1 622 511€ 1 627 327€ 1 627 654€ 1 630 722€ 1 627 440€ 1 621 282€ 1 620 373€ 1 612 730€ 1 780 320€ 1 774 597€ 1 966 093€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
62 894€ 61 694€ 61 694€ 61 694€ 61 694€ 63 089€ 35 189€ 16 369€ 14 969€ 14 969€ 14 969€ 14 580€ 14 420€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 412 751€ 2 236 213€ 2 136 543€ 2 640 686€ 2 809 822€ 2 978 953€ 3 286 960€ 3 565 787€ 2 894 404€ 3 031 203€ 2 543 274€ 2 687 752€ 2 532 678€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
784€ 1 658€ 4 421€ 7 439€ 10 955€ 11 095€ 14 080€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 595€ 2 673€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
143 466€ 167 723€ 180 452€ 25 720€ 32 690€ 18 080€ 4 370€ 5 090€ 6 010€ 6 730€ 8 511€ 9 543€ 1 765€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
3 751€ 3 493€ 3 447€ 2 081€ 1 973€ 1 833€ 0€ 7 453€ 3 834€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
45 622€ 46 732€ 247 338€ 7 920€ 0€ 21 000€ 65 441€ 1 590€ 1 180€ 7 194€ 214 953€ 173 386€ 118 310€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
216 071€ 517 294€ 558 004€ 306 581€ 327 602€ 287 998€ 222 073€ 238 080€ 214 359€ 224 043€ 214 291€ 236 905€ 256 774€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
10 366€ 320 379€ 359 547€ 2 343€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 540€ 0€ 0€ 194€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
4 847€ 0€ 0€ 2 343€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
5 494€ 320 369€ 359 543€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 194€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 540€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
26€ 10€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
63 787€ 80 465€ 58 670€ 47 504€ 62 226€ 49 063€ 51 289€ 38 817€ 46 991€ 65 607€ 50 210€ 71 664€ 50 270€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 4 462€ 839€ 11 428€ 19 591€ 16 887€ 17 395€ 9 291€ 10 933€ 19 775€ 3 736€ 21 331€ 5 839€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
2 032€ 2 032€ 18 978€ 4 674€ 11 273€ 2 370€ 3 209€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
44 010€ 60 970€ 29 030€ 23 200€ 25 212€ 19 869€ 18 876€ 18 179€ 20 597€ 15 409€ 16 800€ 26 947€ 16 342€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
9 956€ 5 191€ 7 249€ 8 182€ 6 130€ 9 916€ 11 809€ 11 347€ 15 462€ 30 423€ 29 664€ 23 386€ 28 089€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 20€ 174€ 20€ 21€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
7 789€ 7 789€ 2 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
141 897€ 116 450€ 139 788€ 256 734€ 265 376€ 238 936€ 170 784€ 199 263€ 167 368€ 131 896€ 164 081€ 165 241€ 206 310€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
141 875€ 116 450€ 139 763€ 256 734€ 265 376€ 238 936€ 170 784€ 199 263€ 167 368€ 131 896€ 164 081€ 165 241€ 206 310€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
3 328€ 4 323€ 4 503€ 4 257€ 3 745€ 3 027€ 2 817€ 3 176€ 1 384€ 2 953€ 2 084€ 2 260€ 1 331€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
3 272€ 4 323€ 4 503€ 4 257€ 3 745€ 3 027€ 2 817€ 2 296€ 1 384€ 2 953€ 2 084€ 2 260€ 1 331€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 879€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 520 756€ 4 661 315€ 4 818 913€ 4 683 705€ 4 876 134€ 5 017 814€ 5 270 013€ 5 475 094€ 4 781 811€ 4 937 102€ 4 833 474€ 4 980 119€ 5 002 096€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 582 650€ 2 611 003€ 2 631 723€ 2 558 690€ 2 598 188€ 2 634 569€ 2 666 381€ 2 686 666€ 2 864 242€ 2 937 213€ 3 191 380€ 3 292 281€ 3 459 779€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
2 582 650€ 2 611 003€ 2 631 723€ 2 558 690€ 2 598 188€ 2 634 569€ 2 666 381€ 2 686 666€ 2 864 242€ 2 937 213€ 3 191 380€ 3 292 281€ 3 459 779€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
2 581 844€ 2 632 232€ 2 558 690€ 2 598 188€ 2 634 464€ 2 665 044€ 2 694 540€ 2 731 199€ 2 937 214€ 3 191 313€ 3 291 650€ 3 459 271€ 3 446 903€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
805€ -21 229€ 73 033€ -39 499€ -36 276€ -30 475€ -28 159€ -44 533€ -72 972€ -254 100€ -100 270€ -166 990€ 12 876€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
818 788€ 867 472€ 940 214€ 928 319€ 998 519€ 1 021 003€ 1 030 848€ 1 073 527€ 1 119 821€ 1 150 097€ 1 185 943€ 1 195 430€ 1 130 821€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 680€ 1 680€ 1 680€ 130 333€ 130 333€ 130 333€ 97 432€ 107 458€ 107 295€ 91 235€ 77 247€ 59 752€ 51 635€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 128 665€ 128 665€ 128 665€ 94 764€ 94 764€ 94 764€ 84 687€ 71 227€ 58 332€ 38 707€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 798€ 6 795€ 320€ 320€ 320€ 320€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 896€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 680€ 1 680€ 1 680€ 1 668€ 1 668€ 1 668€ 2 668€ 0€ 5 736€ 6 228€ 5 700€ 1 100€ 12 608€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
0€ 13 184€ 30 459€ 511€ 25 491€ 551€ 543€ 2 012€ 1 011€ 0€ 715€ 601€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 13 184€ 30 459€ 511€ 25 491€ 551€ 543€ 2 012€ 1 011€ 0€ 715€ 601€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
665 040€ 662 044€ 697 220€ 733 527€ 770 610€ 805 608€ 853 957€ 877 150€ 908 886€ 976 383€ 1 012 063€ 1 043 221€ 969 349€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
664 130€ 661 721€ 670 991€ 708 282€ 744 913€ 781 050€ 829 261€ 851 025€ 885 191€ 952 353€ 985 521€ 1 017 787€ 944 235€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
910€ 323€ 1 125€ 694€ 1 188€ 52€ 6€ 4€ 129€ 15€ 15€ 7€ 19€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 25 104€ 24 551€ 24 509€ 24 506€ 24 691€ 26 121€ 23 567€ 24 015€ 26 527€ 25 427€ 25 095€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
23 332€ 65 434€ 64 509€ 62 070€ 58 969€ 60 153€ 43 315€ 40 065€ 44 547€ 13 155€ 15 352€ 49€ 6 788€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
4 774€ 6 319€ 7 749€ 5 599€ 9 414€ 13 259€ 2 199€ 2 711€ 10 966€ 4 818€ 15 334€ 49€ 6 788€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 9 364€ 10 930€ 11 642€ 5 639€ 3 408€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 38 272€ 37 717€ 37 142€ 36 672€ 35 562€ 35 068€ 33 581€ 33 581€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
9 802€ 73€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 591€ 18€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
234€ 234€ 97€ 188€ 282€ 270€ 0€ 0€ 0€ 800€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
6 957€ 9 020€ 6 640€ 6 124€ 5 860€ 6 141€ 4 547€ 3 053€ 0€ 2 939€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 565€ 2 152€ 1 376€ 1 374€ 1 101€ 1 513€ 1 502€ 720€ 0€ 1 007€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
128 737€ 125 129€ 146 345€ 1 878€ 13 116€ 24 358€ 35 599€ 46 841€ 58 083€ 69 324€ 80 566€ 91 807€ 103 049€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
103 913€ 103 913€ 125 129€ 0€ 1 875€ 13 116€ 24 358€ 35 599€ 46 841€ 69 324€ 80 566€ 91 807€ 103 049€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 21 216€ 21 216€ 1 878€ 11 242€ 11 242€ 11 242€ 11 242€ 11 242€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
24 824€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 119 318€ 1 182 840€ 1 246 977€ 1 196 696€ 1 279 427€ 1 362 242€ 1 572 785€ 1 714 901€ 797 748€ 849 792€ 456 151€ 492 408€ 411 496€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 19€ 601€ 64€ 84€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 119 318€ 1 182 840€ 1 246 977€ 1 196 696€ 1 279 408€ 1 361 640€ 1 572 721€ 1 714 817€ 797 748€ 849 792€ 456 151€ 492 408€ 411 496€