Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
101 221€ 104 952€ 134 469€ 136 057€ 121 078€ 113 229€ 69 561€ 115 294€ 106 948€ 136 247€ 301 033€ 201 157€ 175 098€
02
501
Spotreba materiálu
59 504€ 64 314€ 76 754€ 82 527€ 69 546€ 81 900€ 68 544€ 82 124€ 71 477€ 100 778€ 273 099€ 167 943€ 129 025€
03
502
Spotreba energie
41 717€ 40 638€ 57 715€ 53 529€ 51 532€ 31 329€ 1 017€ 33 170€ 35 471€ 35 469€ 27 934€ 33 214€ 46 073€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
126 860€ 166 056€ 109 450€ 122 922€ 81 240€ 113 585€ 133 063€ 92 231€ 58 553€ 104 234€ 156 692€ 129 582€ 137 855€
07
511
Opravy a udržiavanie
33 056€ 11 892€ 10 298€ 18 791€ 5 525€ 7 571€ 0€ 9 148€ 1 587€ 150€ 2 800€ 3 781€ 29 377€
08
512
Cestovné
1 123€ 1 190€ 2 009€ 2 440€ 2 171€ 3 729€ 131€ 10€ 102€ 0€ 27€ 628€ 1 195€
09
513
Náklady na reprezentáciu
12€ 178€ 53€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
92 668€ 152 797€ 97 090€ 101 675€ 73 545€ 102 285€ 132 932€ 83 072€ 56 864€ 104 084€ 153 865€ 125 173€ 107 283€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
377 720€ 396 612€ 377 874€ 348 341€ 348 095€ 327 178€ 334 416€ 254 891€ 251 940€ 289 883€ 272 825€ 256 104€ 240 125€
12
521
Mzdové náklady
272 940€ 283 457€ 270 581€ 251 136€ 251 683€ 236 059€ 242 903€ 186 342€ 187 886€ 211 117€ 205 119€ 193 209€ 176 592€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
89 399€ 98 762€ 93 447€ 88 394€ 87 406€ 82 431€ 82 266€ 62 229€ 62 475€ 68 794€ 67 706€ 62 895€ 59 384€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 801€ 11 449€ 10 829€ 8 162€ 8 663€ 8 249€ 8 447€ 6 021€ 1 579€ 9 972€ 0€ 0€ 1 726€
16
528
Ostatné sociálne náklady
2 580€ 2 944€ 3 017€ 650€ 343€ 439€ 800€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 423€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
66€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 135€ 0€ 0€ 773€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
66€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 135€ 0€ 0€ 773€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
17 425€ 8 356€ 14 519€ 2 543€ 7 204€ 3 764€ 6 084€ 548€ 3€ 1 146€ 0€ 38 180€ 266€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 717€ 3 356€ 0€ 988€ 0€ 1 837€ 0€ 448€ 0€ 1 146€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 5 375€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
14 709€ 5 000€ 9 144€ 1 555€ 7 204€ 1 927€ 6 084€ 100€ 3€ 0€ 0€ 38 180€ 266€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
184 752€ 166 568€ 118 595€ 114 572€ 103 826€ 178 279€ 33 553€ 26 334€ 42 167€ 0€ 0€ 0€ 173 803€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
139 338€ 122 902€ 106 443€ 80 459€ 71 189€ 175 879€ 33 553€ 26 334€ 26 334€ 0€ 0€ 0€ 173 803€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
45 414€ 43 666€ 10 782€ 34 112€ 32 637€ 2 400€ 0€ 0€ 15 833€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 2 400€ 0€ 0€ 0€ 15 833€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 2 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
45 414€ 43 666€ 10 782€ 34 112€ 30 237€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 1 370€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 1 370€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
13 448€ 8 900€ 6 438€ 1 301€ 815€ 2 011€ 2 030€ 712€ 4 014€ 1 653€ 0€ 74€ 1 992€
42
562
Úroky
7 299€ 5 017€ 1 469€ 126€ 350€ 1 113€ 569€ 102€ 3 601€ 434€ 0€ 0€ 133€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 149€ 3 883€ 4 970€ 1 175€ 466€ 898€ 1 461€ 609€ 413€ 1 219€ 0€ 74€ 1 859€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 797€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 797€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
67 127€ 73 077€ 60 941€ 57 888€ 47 188€ 56 091€ 44 551€ 44 978€ 49 992€ 55 900€ 40 637€ 30 740€ 41 625€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
66 127€ 62 377€ 54 141€ 51 388€ 43 888€ 50 591€ 34 001€ 37 578€ 45 592€ 45 900€ 0€ 0€ 35 318€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 1 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 000€ 10 700€ 5 000€ 6 500€ 3 300€ 5 500€ 10 250€ 7 400€ 4 400€ 10 000€ 40 637€ 30 740€ 6 307€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
888 619€ 924 521€ 822 285€ 783 627€ 709 446€ 794 138€ 623 259€ 534 987€ 513 752€ 589 063€ 771 187€ 656 610€ 771 561€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
14 062€ 9 746€ 10 689€ 21 667€ 15 688€ 12 834€ 25 067€ 14 087€ 33 972€ 25 001€ 14 506€ 53 479€ 69 973€
67
602
Tržby z predaja služieb
14 062€ 9 746€ 10 689€ 21 667€ 15 688€ 12 834€ 25 067€ 14 087€ 33 972€ 25 001€ 14 506€ 53 479€ 69 973€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
615 463€ 632 593€ 569 758€ 579 187€ 502 089€ 456 053€ 422 733€ 441 201€ 421 343€ 501 032€ 462 203€ 228 319€ 431 487€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
569 064€ 577 615€ 536 310€ 503 952€ 493 799€ 429 469€ 396 308€ 397 319€ 364 854€ 362 353€ 371 186€ 168 361€ 406 592€
82
633
Výnosy z poplatkov
46 398€ 54 978€ 33 448€ 75 235€ 8 290€ 26 584€ 26 425€ 43 881€ 56 489€ 138 679€ 91 017€ 59 958€ 24 895€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
90 426€ 36 721€ 63 167€ 19 213€ 31 865€ 33 996€ 59 654€ 7 900€ 141€ 41 108€ 3 942€ 58 215€ 187 446€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 717€ 4 500€ 284€ 13 128€ 323€ 1 837€ 0€ 2 448€ 0€ 39 976€ 0€ 0€ 183 496€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 232€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
9€ 25€ 0€ 26€ 0€ 0€ 30€ 0€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
87 700€ 32 196€ 62 883€ 6 059€ 31 542€ 32 159€ 59 624€ 5 452€ 71€ 1 112€ 3 942€ 58 215€ 3 718€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
43 666€ 10 782€ 34 112€ 32 637€ 2 400€ 3 183€ 1 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
43 666€ 10 782€ 34 112€ 32 637€ 2 400€ 3 183€ 1 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 2 400€ 0€ 1 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 2 400€ 0€ 3 183€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
43 666€ 10 782€ 34 112€ 30 237€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 1€ 58€ 2€ 5€ 34€ 45€ 807€ 10 366€ 1 029€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 1€ 58€ 2€ 5€ 34€ 45€ 807€ 7 145€ 1 029€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 221€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
160 081€ 209 787€ 129 448€ 150 584€ 138 527€ 164 681€ 69 339€ 82 666€ 55 391€ 4 337€ 314 889€ 341 130€ 130 684€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
54 413€ 106 679€ 56 452€ 64 842€ 73 462€ 73 626€ 26 706€ 40 730€ 31 050€ 4 337€ 314 889€ 341 130€ 130 684€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
38 386€ 35 936€ 8 769€ 833€ 833€ 208€ 29 633€ 24 345€ 24 341€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 16 500€ 0€ 25 000€ 13 000€ 13 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
63 353€ 63 353€ 63 540€ 63 772€ 63 441€ 63 911€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 1 714€ 15€ 2 018€ 0€ 1 935€ 0€ 4 592€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
3 929€ 2 105€ 672€ 2 618€ 790€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
923 697€ 899 629€ 807 175€ 803 289€ 690 570€ 670 805€ 577 946€ 545 859€ 510 880€ 571 523€ 796 347€ 691 509€ 820 685€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
35 079€ -24 892€ -15 110€ 19 662€ -18 876€ -123 333€ -45 313€ 10 871€ -2 872€ -17 540€ 25 160€ 34 899€ 49 124€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
35 079€ -24 892€ -15 110€ 19 662€ -18 876€ -123 333€ -45 313€ 10 871€ -2 972€ -17 540€ 25 160€ 34 899€ 49 124€