Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
76 387€ 65 745€ 68 772€ 37 918€ 44 915€ 45 088€ 47 657€ 44 260€ 44 885€ 85 600€ 66 988€ 70 826€ 52 795€ 49 031€ 53 493€ 74 985€
02
501
Spotreba materiálu
40 303€ 39 117€ 42 965€ 18 729€ 20 386€ 24 044€ 28 015€ 26 676€ 19 761€ 65 028€ 46 835€ 50 736€ 29 754€ 33 717€ 34 728€ 55 567€
03
502
Spotreba energie
36 084€ 26 627€ 25 808€ 19 189€ 24 529€ 21 044€ 19 642€ 17 584€ 25 124€ 20 572€ 20 153€ 20 090€ 23 041€ 15 314€ 18 765€ 19 418€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
69 483€ 104 386€ 65 148€ 56 322€ 75 072€ 61 486€ 61 620€ 55 943€ 57 721€ 107 140€ 83 760€ 122 986€ 44 671€ 61 977€ 51 739€ 60 413€
07
511
Opravy a udržiavanie
5 546€ 31 171€ 11 754€ 3 650€ 14 498€ 16 770€ 15 243€ 3 908€ 9 486€ 25 631€ 14 808€ 53 743€ 0€ 0€ 0€ 2 290€
08
512
Cestovné
82€ 28€ 8€ 46€ 172€ 89€ 35€ 353€ 10€ 13€ 85€ 175€ 27€ 19€ 27€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 852€ 2 131€ 3 095€ 1 923€ 2 849€ 2 046€ 2 750€ 3 449€ 5 254€ 7 355€ 2 546€ 3 524€ 2 666€ 2 001€ 3 402€ 332€
10
518
Ostatné služby
61 002€ 71 056€ 50 292€ 50 703€ 57 553€ 42 582€ 43 592€ 48 233€ 42 971€ 74 141€ 66 321€ 65 544€ 41 978€ 59 957€ 48 310€ 57 791€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
179 973€ 141 838€ 142 718€ 133 631€ 113 748€ 94 420€ 83 199€ 75 883€ 74 341€ 106 195€ 153 839€ 164 964€ 165 345€ 168 395€ 150 640€ 126 701€
12
521
Mzdové náklady
129 817€ 100 770€ 103 303€ 96 708€ 83 048€ 68 094€ 60 220€ 56 226€ 54 805€ 79 692€ 105 262€ 123 197€ 107 532€ 126 342€ 111 260€ 95 864€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
41 413€ 33 343€ 33 048€ 30 112€ 25 219€ 21 320€ 19 138€ 17 776€ 17 486€ 22 783€ 45 062€ 37 253€ 54 275€ 38 705€ 35 196€ 29 045€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 815€ 4 216€ 3 587€ 3 684€ 3 189€ 2 806€ 1 504€ 0€ 0€ 570€ 1 126€ 1 114€ 0€ 983€ 1 061€ 1 029€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 928€ 3 508€ 2 779€ 2 839€ 2 293€ 2 199€ 2 337€ 1 882€ 2 051€ 2 783€ 2 187€ 3 200€ 3 216€ 2 365€ 3 123€ 763€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 289€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 366€ 202€ 200€ 322€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 461€ 4 376€ 4 139€ 3 914€ 2 517€ 1 920€ 1 353€ 1 018€ 1 126€ 291€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 461€ 4 376€ 4 139€ 3 914€ 2 517€ 1 920€ 1 353€ 1 018€ 1 126€ 291€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
15 718€ 20 152€ 16 965€ 6 807€ 9 947€ 6 472€ 5 977€ 6 171€ 4 409€ 4 341€ 5 228€ 5 050€ 460€ 352€ 241€ 730€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
342€ 8 257€ 0€ 298€ 2 559€ 863€ 634€ 882€ 563€ 1 376€ 4 031€ 4 588€ 0€ 0€ 241€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 64€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 116€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 597€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 103€ 0€ 270€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
15 375€ 11 896€ 16 965€ 6 392€ 7 382€ 5 609€ 5 343€ 5 226€ 3 846€ 2 964€ 90€ 462€ 190€ 352€ 0€ 133€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
107 838€ 96 835€ 75 394€ 63 961€ 59 180€ 57 239€ 56 545€ 58 122€ 60 472€ 53 308€ 46 874€ 41 248€ 129 456€ 49 879€ 20 717€ 19 817€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
105 638€ 81 454€ 72 423€ 61 270€ 56 037€ 52 526€ 52 597€ 55 792€ 55 194€ 51 808€ 39 791€ 33 596€ 120 939€ 27 407€ 15 989€ 15 103€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 200€ 15 381€ 2 971€ 2 691€ 3 143€ 4 713€ 3 947€ 2 330€ 5 279€ 1 500€ 7 083€ 7 651€ 8 517€ 22 472€ 4 728€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 200€ 2 200€ 2 200€ 2 500€ 2 500€ 2 000€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 7 083€ 7 651€ 7 518€ 6 473€ 4 728€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 13 181€ 771€ 191€ 643€ 2 713€ 2 447€ 830€ 3 779€ 0€ 0€ 0€ 999€ 15 999€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 714€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
10 203€ 8 025€ 6 048€ 5 034€ 3 949€ 3 580€ 3 586€ 4 536€ 6 106€ 4 378€ 4 517€ 4 248€ 3 613€ 10 964€ 7 569€ 1 627€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
8 681€ 3 473€ 1 844€ 189€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 1 154€ 0€ 1 549€ 729€ 5 152€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 522€ 4 552€ 4 203€ 4 845€ 3 949€ 3 580€ 3 586€ 4 536€ 6 063€ 3 224€ 4 517€ 2 699€ 2 884€ 5 812€ 7 569€ 1 627€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
131 366€ 115 508€ 112 928€ 106 505€ 91 398€ 79 419€ 68 195€ 78 924€ 68 313€ 43 945€ 6 037€ 5 202€ 6 447€ 10 600€ 0€ 4 315€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
124 522€ 109 170€ 110 330€ 102 806€ 86 211€ 71 207€ 61 065€ 72 763€ 62 166€ 38 042€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
2 745€ 2 849€ 1 598€ 1 825€ 2 457€ 2 332€ 2 380€ 1 661€ 1 598€ 2 583€ 1 224€ 1 782€ 2 127€ 9 600€ 0€ 630€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
4 100€ 3 489€ 1 000€ 1 874€ 2 730€ 5 880€ 4 750€ 4 500€ 4 550€ 3 320€ 4 812€ 3 420€ 4 320€ 1 000€ 0€ 3 685€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
596 430€ 556 864€ 492 111€ 414 091€ 400 726€ 349 624€ 328 133€ 324 858€ 317 374€ 405 198€ 367 243€ 414 523€ 402 787€ 351 198€ 284 399€ 288 588€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
99€ 1 904€ 1 056€ 1 081€ 2 392€ 3 382€ 1 136€ 1 136€ 1 274€ 10 139€ 8 848€ 7 702€ 8 288€ 6 625€ 7 801€ 8 465€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 1 263€ 1 263€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
99€ 1 904€ 1 056€ 1 081€ 1 129€ 2 119€ 1 136€ 1 136€ 1 274€ 10 139€ 8 848€ 7 702€ 8 288€ 6 625€ 7 801€ 8 465€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
374 347€ 364 929€ 328 750€ 315 346€ 313 474€ 279 417€ 261 414€ 280 898€ 366 229€ 196 114€ 180 477€ 161 668€ 168 136€ 143 873€ 167 277€ 184 259€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
343 650€ 334 307€ 306 309€ 293 378€ 295 098€ 261 894€ 244 886€ 228 928€ 196 660€ 175 776€ 178 678€ 156 696€ 158 409€ 134 567€ 157 620€ 175 131€
82
633
Výnosy z poplatkov
30 696€ 30 622€ 22 441€ 21 968€ 18 376€ 17 523€ 16 528€ 51 971€ 169 569€ 20 337€ 1 800€ 4 973€ 9 727€ 9 306€ 9 657€ 9 128€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
168 508€ 497 274€ 236 791€ 68 974€ 84 364€ 43 257€ 51 804€ 52 355€ 15 720€ 91 807€ 226 063€ 199 787€ 182 043€ 84 993€ 134 553€ 79 101€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27 321€ 173 276€ 4€ 435€ 35 392€ 2 628€ 25 480€ 37 864€ 6 889€ 10 370€ 32 206€ 12 804€ 0€ 32€ 1 631€ 7 734€
85
642
Tržby z predaja materiálu
464€ 1 178€ 415€ 635€ 380€ 435€ 750€ 600€ 450€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 132€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 150€ 350€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
140 723€ 322 819€ 236 222€ 67 555€ 48 592€ 40 194€ 25 574€ 13 891€ 8 381€ 81 437€ 193 857€ 186 983€ 181 911€ 84 961€ 132 922€ 71 367€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 626€ 2 575€ 2 700€ 2 862€ 2 507€ 5 739€ 1 918€ 1 909€ 1 500€ 7 083€ 7 651€ 8 608€ 6 473€ 656€ 1 258€ 9 029€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 626€ 2 575€ 2 700€ 2 862€ 2 507€ 5 739€ 1 918€ 1 909€ 1 500€ 7 083€ 7 651€ 8 608€ 6 473€ 656€ 1 258€ 9 029€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 651€ 7 110€ 6 473€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 200€ 2 200€ 2 500€ 2 500€ 2 000€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 7 083€ 0€ 0€ 0€ 656€ 1 258€ 9 029€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
426€ 375€ 200€ 362€ 507€ 4 239€ 418€ 409€ 0€ 0€ 0€ 1 498€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 2 657€ 1 119€ 0€ 272€ 0€ 0€ 2 038€ 1 943€ 7€ 2 031€ 44€ 13€ 185€ 146€ 266€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 3€ 7€ 8€ 44€ 13€ 185€ 146€ 266€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 2 657€ 1 119€ 0€ 272€ 0€ 0€ 2 029€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 940€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 023€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 428€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 428€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
135 177€ 39 930€ 101 449€ 33 485€ 23 922€ 21 980€ 21 885€ 22 042€ 44 399€ 41 928€ 31 601€ 85 527€ 55 738€ 75 946€ 45 821€ 42 654€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
76 173€ 4 561€ 62 202€ 11 063€ 2 326€ 765€ 753€ 1 444€ 24 718€ 26 995€ 20 395€ 74 581€ 45 832€ 70 163€ 44 582€ 41 393€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
54 754€ 31 247€ 35 569€ 18 954€ 18 674€ 18 283€ 18 283€ 18 283€ 17 077€ 12 744€ 9 967€ 10 017€ 2 947€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 679€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41€ 231€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 239€ 1 239€ 1 239€ 1 239€ 1 239€ 1 239€ 1 239€ 1 239€ 1 239€ 1 239€ 1 239€ 929€ 1 239€ 5 552€ 1 239€ 1 261€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
3 011€ 2 883€ 2 439€ 2 230€ 1 683€ 1 694€ 1 611€ 1 076€ 1 367€ 951€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
680 757€ 909 268€ 671 865€ 421 749€ 426 932€ 353 775€ 338 585€ 360 379€ 431 066€ 347 079€ 456 671€ 463 336€ 420 691€ 312 278€ 356 856€ 323 774€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
84 327€ 352 404€ 179 754€ 7 658€ 26 206€ 4 151€ 10 452€ 35 521€ 113 692€ -58 119€ 89 429€ 48 813€ 17 904€ -38 920€ 72 457€ 35 186€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 1€ 1€ 1€ 4€ 1€ 33€ 15€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
84 327€ 352 404€ 179 754€ 7 658€ 26 206€ 4 151€ 10 452€ 35 519€ 113 691€ -58 120€ 89 427€ 48 809€ 17 903€ -38 953€ 72 442€ 35 186€