Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
88 421€ 167 036€ 69 953€ 79 469€ 76 001€ 74 562€ 70 153€ 69 298€ 68 331€ 80 587€ 64 109€ 73 571€ 96 077€
02
501
Spotreba materiálu
61 381€ 143 446€ 48 416€ 46 435€ 34 005€ 33 531€ 33 926€ 26 286€ 26 560€ 36 450€ 24 717€ 27 242€ 39 606€
03
502
Spotreba energie
27 040€ 23 590€ 21 537€ 33 034€ 41 997€ 41 031€ 36 226€ 43 012€ 41 771€ 44 137€ 39 392€ 46 329€ 56 471€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
210 837€ 191 848€ 175 680€ 221 454€ 208 452€ 134 846€ 142 471€ 138 780€ 122 081€ 134 999€ 147 222€ 120 954€ 112 130€
07
511
Opravy a udržiavanie
14 926€ 30 374€ 29 774€ 84 557€ 59 004€ 16 396€ 38 380€ 28 952€ 18 396€ 14 415€ 26 000€ 29 805€ 14 937€
08
512
Cestovné
59€ 157€ 216€ 315€ 225€ 318€ 228€ 128€ 209€ 117€ 230€ 189€ 921€
09
513
Náklady na reprezentáciu
971€ 2 762€ 2 385€ 2 851€ 2 745€ 2 050€ 2 831€ 3 622€ 3 075€ 1 966€ 3 152€ 4 234€ 2 971€
10
518
Ostatné služby
194 881€ 158 555€ 143 305€ 133 732€ 146 479€ 116 083€ 101 033€ 106 079€ 100 402€ 118 501€ 117 840€ 86 726€ 93 301€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
329 866€ 306 150€ 244 729€ 266 905€ 255 321€ 238 911€ 228 036€ 218 422€ 207 580€ 213 921€ 208 477€ 209 160€ 202 099€
12
521
Mzdové náklady
240 317€ 224 477€ 177 288€ 194 235€ 186 073€ 175 080€ 167 047€ 159 686€ 152 389€ 160 291€ 157 770€ 159 891€ 153 520€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
82 401€ 74 392€ 61 423€ 67 190€ 64 465€ 58 354€ 55 759€ 54 029€ 51 285€ 49 664€ 46 955€ 48 026€ 47 392€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
7 126€ 7 281€ 6 018€ 5 480€ 4 783€ 5 477€ 5 229€ 4 707€ 3 906€ 3 966€ 3 752€ 1 243€ 1 187€
16
528
Ostatné sociálne náklady
22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
224€ 303€ 273€ 111€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
224€ 303€ 273€ 111€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
15 491€ 9 403€ 1 743 496€ 7 847€ 3 833€ 3 265€ 16 509€ 3 169€ 1 820€ 5 580€ 65 016€ 7 611€ 2 953€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 187€ 463€ 1 736 074€ 1 185€ 0€ 359€ 14 733€ 1 324€ 0€ 1 838€ 61 893€ 7 263€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 472€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 790€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
13 803€ 8 941€ 7 422€ 6 663€ 3 833€ 2 907€ 1 707€ 1 785€ 1 820€ 3 742€ 3 123€ 318€ 1 691€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
287 037€ 280 792€ 262 874€ 252 819€ 226 878€ 189 359€ 206 573€ 193 350€ 183 299€ 156 559€ 137 625€ 142 509€ 101 456€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
284 637€ 278 392€ 260 674€ 250 819€ 224 878€ 187 517€ 204 731€ 179 550€ 171 088€ 144 400€ 124 664€ 129 522€ 89 414€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 400€ 2 400€ 2 200€ 2 000€ 2 000€ 1 842€ 1 842€ 13 800€ 12 211€ 12 159€ 12 961€ 12 987€ 12 042€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 400€ 2 400€ 2 200€ 2 000€ 2 000€ 1 842€ 1 842€ 13 800€ 12 211€ 12 159€ 12 961€ 12 987€ 12 042€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
13 067€ 13 792€ 12 895€ 13 264€ 17 244€ 16 044€ 17 074€ 15 145€ 19 342€ 33 713€ 23 916€ 36 247€ 20 133€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
7 613€ 7 808€ 8 264€ 8 899€ 12 964€ 10 908€ 11 313€ 11 404€ 14 149€ 26 661€ 14 674€ 18 381€ 8 550€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 55€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 454€ 5 984€ 4 630€ 4 366€ 4 280€ 5 136€ 5 761€ 3 742€ 5 193€ 7 052€ 9 242€ 17 811€ 11 583€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 450€ 200€ 456€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 450€ 200€ 456€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
317 589€ 264 802€ 242 779€ 239 138€ 228 889€ 215 764€ 180 753€ 173 773€ 151 975€ 143 213€ 108 333€ 94 079€ 109 857€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
300 689€ 242 702€ 222 529€ 219 838€ 202 102€ 193 564€ 157 473€ 150 611€ 137 267€ 124 878€ 87 065€ 77 304€ 95 750€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
16 900€ 22 100€ 20 250€ 19 300€ 26 787€ 22 200€ 23 280€ 23 162€ 14 708€ 18 335€ 21 268€ 16 775€ 14 107€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 262 532€ 1 234 126€ 2 752 679€ 1 081 007€ 1 016 619€ 872 752€ 861 569€ 812 387€ 754 628€ 769 028€ 754 698€ 684 131€ 644 749€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
428€ 594€ 558€ 664€ 756€ 233€ 238€ 192€ 207€ 228€ 256€ 225€ 249€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
428€ 594€ 558€ 664€ 756€ 233€ 238€ 192€ 207€ 228€ 256€ 225€ 249€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 005 227€ 1 012 081€ 971 872€ 891 586€ 847 489€ 774 845€ 704 694€ 675 983€ 620 158€ 595 654€ 514 321€ 587 133€ 620 515€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
884 728€ 900 419€ 838 313€ 739 495€ 711 123€ 652 235€ 585 634€ 559 782€ 535 684€ 518 931€ 442 034€ 521 280€ 530 326€
82
633
Výnosy z poplatkov
120 499€ 111 662€ 133 559€ 152 091€ 136 366€ 122 610€ 119 060€ 116 201€ 84 474€ 76 723€ 72 287€ 65 853€ 90 189€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
71 581€ 60 937€ 52 792€ 58 267€ 52 126€ 56 862€ 56 414€ 52 171€ 50 167€ 668 628€ 101 161€ 59 961€ 10 370€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 660€ 2 521€ 3€ 6 150€ 0€ 1 720€ 1 410€ 1 295€ 1 952€ 22 865€ 58 763€ 17 263€ 398€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 44€ 50€ 205€ 313€ 280€ 194€ 103€ 364€ 100€ 400€ 179€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
63 921€ 58 416€ 52 745€ 52 066€ 51 922€ 54 829€ 54 724€ 50 682€ 48 112€ 645 399€ 42 298€ 42 298€ 9 790€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 400€ 2 200€ 2 000€ 2 000€ 1 842€ 1 842€ 13 800€ 12 211€ 12 159€ 12 961€ 12 987€ 12 042€ 9 081€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 400€ 2 200€ 2 000€ 2 000€ 1 842€ 1 842€ 13 800€ 12 211€ 12 159€ 12 961€ 12 987€ 12 042€ 9 081€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 081€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 400€ 2 200€ 2 000€ 2 000€ 1 842€ 1 842€ 13 800€ 12 211€ 12 159€ 12 961€ 12 987€ 12 042€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
25€ 102€ 73€ 62€ 60€ 26€ 49€ 38€ 37€ 38€ 37€ 7 413€ 403€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
25€ 102€ 73€ 62€ 60€ 26€ 49€ 38€ 37€ 38€ 37€ 202€ 216€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 211€ 187€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 338€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 338€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
150 249€ 198 372€ 699 614€ 150 213€ 118 871€ 81 780€ 78 573€ 69 051€ 71 267€ 51 318€ 54 976€ 56 364€ 188 792€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
44 562€ 115 328€ 17 359€ 68 060€ 38 507€ 16 875€ 21 739€ 16 834€ 21 105€ 24 605€ 44 632€ 55 026€ 187 298€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
76 193€ 75 503€ 674 044€ 71 511€ 75 370€ 57 566€ 50 864€ 47 194€ 46 472€ 24 943€ 8 770€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 182€ 312€ 234€ 312€ 208€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
29 494€ 7 542€ 8 211€ 10 460€ 4 682€ 7 106€ 5 658€ 4 815€ 3 689€ 1 770€ 1 574€ 1 338€ 1 494€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 229 909€ 1 274 287€ 1 726 909€ 1 102 791€ 1 021 144€ 915 588€ 853 770€ 809 647€ 753 994€ 1 328 827€ 693 076€ 723 138€ 829 410€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-32 622€ 40 161€ -1 025 770€ 21 784€ 4 526€ 42 836€ -7 799€ -2 739€ -634€ 559 799€ -61 622€ 39 007€ 184 661€
136
591
Splatná daň z príjmov
5€ 18€ 12€ 12€ 11€ 4€ 9€ 6€ 5€ 4€ 33€ 8€ 39€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-32 627€ 40 143€ -1 025 782€ 21 772€ 4 515€ 42 832€ -7 808€ -2 745€ -638€ 559 795€ -61 655€ 38 999€ 184 622€