Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
92 653€ 90 701€ 125 200€ 90 257€ 84 478€ 61 825€ 80 342€ 81 972€ 80 705€ 74 042€ 88 202€ 68 048€ 84 872€
02
501
Spotreba materiálu
56 065€ 67 819€ 100 332€ 57 061€ 48 044€ 29 757€ 43 191€ 48 519€ 46 074€ 41 999€ 53 098€ 32 937€ 59 173€
03
502
Spotreba energie
36 588€ 22 882€ 24 868€ 33 196€ 36 434€ 32 069€ 37 151€ 33 452€ 34 631€ 32 043€ 35 104€ 35 111€ 25 699€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
81 681€ 71 046€ 109 084€ 79 033€ 66 325€ 90 261€ 53 201€ 54 347€ 57 488€ 51 502€ 82 180€ 82 134€ 95 437€
07
511
Opravy a udržiavanie
37 684€ 21 530€ 34 249€ 20 099€ 1 772€ 43 412€ 6 612€ 13 854€ 7 326€ 6 665€ 2 938€ 5 720€ 11 365€
08
512
Cestovné
57€ 100€ 57€ 32€ 25€ 176€ 965€ 1 072€ 1 155€ 1 390€ 1 225€ 1 111€ 1 640€
09
513
Náklady na reprezentáciu
894€ 4 130€ 1 308€ 1 051€ 1 298€ 1 610€ 1 567€ 1 212€ 5 472€ 845€ 2 571€ 3 992€ 2 954€
10
518
Ostatné služby
43 046€ 45 286€ 73 470€ 57 851€ 63 229€ 45 064€ 44 056€ 38 208€ 43 535€ 42 602€ 75 446€ 71 311€ 79 478€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
338 773€ 302 694€ 272 144€ 271 890€ 231 042€ 266 029€ 254 518€ 215 541€ 227 543€ 246 415€ 254 398€ 258 933€ 163 054€
12
521
Mzdové náklady
214 042€ 193 954€ 187 066€ 174 318€ 142 036€ 178 026€ 164 124€ 136 482€ 157 396€ 171 891€ 189 758€ 186 937€ 101 636€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
105 860€ 91 589€ 77 551€ 75 752€ 71 962€ 73 784€ 74 523€ 65 499€ 58 970€ 62 942€ 61 910€ 59 041€ 52 243€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 723€ 3 080€ 2 859€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
17 148€ 14 072€ 4 668€ 21 820€ 17 044€ 14 220€ 15 870€ 13 560€ 11 177€ 11 582€ 2 730€ 12 955€ 9 175€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 901€ 2 349€ 2 434€ 1 993€ 1 426€ 1 989€ 1 674€ 1 019€ 532€ 0€ 18€ 1 218€ 844€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 901€ 2 349€ 2 434€ 1 993€ 1 426€ 1 989€ 1 674€ 1 019€ 527€ 0€ 18€ 1 218€ 844€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
11 596€ 4 473€ 5 352€ 14 747€ 16 107€ 15 050€ 9 426€ 41 804€ 7 323€ 12 469€ 2 765€ 7 341€ 29 719€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 909€ 1 322€ 825€ 0€ 0€ 72€ 0€ 0€ 5 102€ 0€ 0€ 28 804€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
109€ 130€ 340€ 28€ 1 038€ 19€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ 33€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 578€ 3 021€ 4 187€ 14 719€ 15 069€ 15 030€ 9 353€ 41 804€ 7 319€ 7 367€ 2 735€ 7 341€ 882€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
174 005€ 167 388€ 150 823€ 122 567€ 121 673€ 99 762€ 83 336€ 126 136€ 93 451€ 94 759€ 119 809€ 85 100€ 54 687€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
172 232€ 164 534€ 148 007€ 119 960€ 119 818€ 98 511€ 81 908€ 80 148€ 79 540€ 80 258€ 80 158€ 58 842€ 35 462€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 774€ 2 853€ 2 816€ 2 607€ 1 855€ 1 252€ 1 428€ 45 987€ 13 910€ 14 501€ 39 651€ 26 258€ 19 225€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 427€ 1 500€ 1 400€ 1 400€ 1 400€ 1 200€ 1 200€ 13 571€ 13 910€ 11 995€ 9 313€ 10 811€ 9 779€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
347€ 1 353€ 1 416€ 1 207€ 455€ 52€ 228€ 32 417€ 0€ 2 506€ 30 338€ 15 447€ 9 446€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
17 806€ 16 183€ 11 597€ 1 297€ 3 700€ 2 004€ 3 053€ 2 919€ 3 588€ 4 327€ 3 869€ 11 914€ 2 588€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
1 172€ 1 378€ 1 251€ 264€ 2 462€ 439€ 1 408€ 1 181€ 2 153€ 2 862€ 3 300€ 11 087€ 1 399€
43
563
Kurzové straty
20€ 1€ 0€ 0€ 2€ 81€ 0€ 0€ 14€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
16 614€ 14 806€ 10 345€ 1 033€ 1 238€ 1 565€ 1 643€ 1 657€ 1 435€ 1 465€ 555€ 826€ 1 189€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
206 714€ 321 753€ 203 988€ 169 240€ 183 245€ 156 016€ 145 986€ 143 731€ 158 208€ 139 807€ 101 125€ 136 086€ 153 115€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
203 527€ 312 838€ 196 307€ 167 185€ 181 037€ 150 860€ 143 337€ 143 267€ 155 390€ 137 543€ 99 668€ 133 098€ 152 849€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
431€ 5 476€ 6 325€ 500€ 2 208€ 5 156€ 2 649€ 464€ 2 768€ 2 264€ 1 457€ 15€ 266€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
356€ 2 904€ 150€ 1 307€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
2 400€ 535€ 1 205€ 249€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 2 973€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
925 130€ 976 586€ 880 622€ 751 024€ 707 997€ 692 938€ 631 535€ 667 469€ 628 838€ 623 321€ 652 366€ 650 774€ 584 316€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
12 562€ 20 226€ 42 812€ 11 650€ 14 539€ 45 561€ 22 071€ 35 950€ 69 479€ 25 143€ 81 949€ 77 656€ 29 633€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 26€ 99€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
12 530€ 20 226€ 42 812€ 11 650€ 14 539€ 45 536€ 21 973€ 35 950€ 69 479€ 25 143€ 81 949€ 77 656€ 29 633€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
3 061€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
3 061€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
678 232€ 701 538€ 641 252€ 582 992€ 579 938€ 501 670€ 461 507€ 410 085€ 445 497€ 446 932€ 367 932€ 412 442€ 460 715€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
641 816€ 670 915€ 610 775€ 551 593€ 573 185€ 494 639€ 452 969€ 398 377€ 419 988€ 415 403€ 341 195€ 388 505€ 449 683€
82
633
Výnosy z poplatkov
36 415€ 30 623€ 30 477€ 31 399€ 6 753€ 7 031€ 8 539€ 11 708€ 25 509€ 31 529€ 26 737€ 23 937€ 11 032€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
14 445€ 10 752€ 14 662€ 15 382€ 16 651€ 16 174€ 19 592€ 17 947€ 12 954€ 19 056€ 2 281€ 3 159€ 24 965€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 574€ 4 282€ 5 123€ 0€ 0€ 72€ 425€ 743€ 8 448€ 1 318€ 1 918€ 9 631€
85
642
Tržby z predaja materiálu
300€ 0€ 35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
650€ 50€ 132€ 217€ 130€ 116€ 15€ 300€ 418€ 0€ 0€ 0€ 17€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 221€ 6 120€ 9 407€ 15 166€ 16 522€ 16 023€ 19 505€ 17 223€ 11 793€ 10 608€ 913€ 1 241€ 15 317€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 181€ 1 400€ 1 400€ 1 200€ 0€ 12 371€ 14 354€ 11 496€ 8 288€ 25 243€ 19 225€ 11 120€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 181€ 1 400€ 1 400€ 1 200€ 0€ 12 371€ 14 354€ 11 496€ 8 288€ 25 243€ 19 225€ 11 120€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 427€ 1 400€ 1 400€ 1 200€ 0€ 12 371€ 12 649€ 10 695€ 8 113€ 9 971€ 9 779€ 11 120€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
754€ 0€ 0€ 0€ 1 705€ 801€ 175€ 15 272€ 9 446€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
14 738€ 44 544€ 46 016€ 8 250€ 16 043€ 43 689€ 20 209€ 21 550€ 13 999€ 6 690€ 25€ 2 916€ 1 525€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
2€ 37€ 52€ 40€ 13€ 6€ 10€ 37€ 26€ 10€ 25€ 116€ 1 372€
103
663
Kurzové zisky
2€ 10€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
3 300€ 35 386€ 45 300€ 8 200€ 16 030€ 43 678€ 20 120€ 21 513€ 13 973€ 6 680€ 0€ 0€ 153€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
11 436€ 9 118€ 664€ 0€ 0€ 80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 800€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
156 540€ 223 078€ 149 594€ 104 401€ 96 927€ 109 891€ 75 090€ 91 888€ 67 913€ 61 130€ 81 186€ 90 060€ 44 579€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
38 902€ 13 376€ 11 049€ 10 589€ 9 484€ 42 738€ 20 819€ 38 880€ 15 223€ 21 325€ 41 117€ 70 303€ 22 474€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
105 749€ 105 642€ 87 830€ 75 305€ 75 583€ 56 895€ 44 115€ 42 667€ 41 532€ 29 799€ 29 799€ 11 146€ 3 230€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 400€ 0€ 0€ 633€ 0€ 8 284€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
11 889€ 104 060€ 50 715€ 18 508€ 11 860€ 10 257€ 10 156€ 9 941€ 11 157€ 10 006€ 9 637€ 8 611€ 10 591€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
878 697€ 1 003 199€ 895 735€ 724 076€ 725 297€ 716 985€ 610 841€ 591 775€ 621 338€ 567 239€ 558 616€ 605 458€ 572 537€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-46 433€ 26 613€ 15 114€ -26 948€ 17 300€ 24 048€ -20 694€ -75 694€ -7 499€ -56 082€ -93 750€ -45 316€ -11 779€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 4€ 8€ 5€ 2€ 72€ 2€ 88€ 94€ 921€ 0€ 0€ 6€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-46 433€ 26 608€ 15 106€ -26 953€ 17 298€ 23 976€ -20 696€ -75 782€ -7 593€ -57 003€ -93 750€ -45 316€ -11 785€