Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
7 666 213€ 7 975 971€ 8 067 510€ 8 175 256€ 8 011 544€ 8 088 796€ 8 099 199€ 6 707 103€ 6 789 154€ 7 075 111€ 7 277 985€ 7 160 618€ 8 512 808€ 6 436 674€ 5 619 237€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
6 785 849€ 6 975 327€ 7 174 897€ 7 467 450€ 7 177 772€ 7 312 044€ 7 495 422€ 6 073 089€ 6 046 949€ 6 315 853€ 6 558 615€ 6 426 645€ 7 219 196€ 5 312 467€ 5 340 627€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 528€ 1 055€ 1 583€ 1 172 790€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 124 207€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 528€ 1 055€ 1 583€ 2 111€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46 472€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
5 717 072€ 6 062 125€ 6 261 696€ 6 554 248€ 6 264 570€ 6 448 718€ 6 632 095€ 5 209 763€ 5 183 622€ 5 594 793€ 5 828 187€ 5 695 689€ 5 305 775€ 4 444 062€ 4 472 222€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
435 035€ 429 215€ 429 152€ 427 738€ 423 772€ 460 104€ 442 259€ 442 259€ 456 434€ 452 350€ 452 320€ 93 765€ 92 873€ 92 850€ 91 930€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
10 000€ 10 000€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
5 034 146€ 5 377 128€ 4 967 597€ 5 309 767€ 5 555 820€ 5 888 149€ 5 068 881€ 4 580 024€ 4 556 173€ 4 849 099€ 5 207 523€ 5 295 124€ 4 494 047€ 4 140 947€ 4 263 990€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
36 901€ 47 775€ 45 030€ 57 302€ 69 222€ 44 645€ 66 713€ 97 359€ 105 440€ 117 236€ 121 086€ 123 310€ 140 461€ 110 988€ 29 735€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
51 597€ 63 226€ 0€ 0€ 165€ 1 878€ 5 583€ 958€ 688€ 1 063€ 1 438€ 197€ 461€ 5 078€ 10 906€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
6 857€ 7 144€ 1 544€ 6 934€ 12 789€ 20 500€ 20 937€ 25 047€ 27 805€ 7 924€ 9 941€ 10 902€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 464€ 10 464€ 10 464€ 10 464€ 10 464€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
142 536€ 127 639€ 808 372€ 752 507€ 202 802€ 33 441€ 1 017 259€ 53 651€ 26 619€ 156 658€ 25 415€ 172 391€ 577 933€ 94 199€ 75 661€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
1 068 777€ 913 202€ 913 202€ 913 202€ 913 202€ 863 327€ 863 327€ 863 327€ 863 327€ 720 532€ 729 373€ 729 373€ 740 631€ 868 405€ 868 405€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
649 288€ 493 713€ 493 713€ 493 713€ 493 713€ 443 838€ 443 838€ 443 838€ 443 838€ 301 044€ 309 885€ 309 885€ 314 454€ 442 228€ 442 228€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
419 488€ 419 488€ 419 488€ 419 488€ 419 488€ 419 488€ 419 488€ 419 488€ 419 488€ 419 488€ 419 488€ 419 488€ 419 538€ 419 538€ 419 538€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
879 834€ 1 000 644€ 892 604€ 707 433€ 831 505€ 774 657€ 600 772€ 629 693€ 740 428€ 756 954€ 719 057€ 733 274€ 1 292 902€ 1 123 497€ 277 900€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 957€ 2 957€ 2 957€ 2 957€ 2 957€ 0€ 95€ 3 205€ 3 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 957€ 2 957€ 2 957€ 2 957€ 2 957€ 0€ 95€ 3 205€ 3 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
243 798€ 291 931€ 340 063€ 385 883€ 438 485€ 482 261€ 370 431€ 424 696€ 473 820€ 546 590€ 609 412€ 687 014€ 781 470€ 780 768€ 102 396€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 557€ 62€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
243 798€ 291 931€ 340 063€ 385 883€ 438 485€ 482 261€ 370 431€ 424 696€ 473 820€ 546 590€ 609 412€ 687 014€ 726 515€ 780 706€ 102 396€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 54 398€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
14 914€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 262 397€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
14 184€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
730€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 112€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 262 285€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
3€ 20 721€ 15 767€ 11 757€ 21 487€ 23 586€ 36 517€ 35 683€ 33 530€ 34 998€ 20 022€ 12 163€ 15 329€ 283 150€ 62 673€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 1 282€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
3€ 542€ 2 907€ 4 775€ 4 442€ 9 186€ 9 677€ 10 200€ 8 924€ 11 294€ 12 097€ 11 050€ 8 724€ 7 620€ 17 966€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 19 883€ 11 908€ 6 528€ 12 089€ 10 261€ 25 736€ 24 120€ 23 581€ 19 324€ 7 925€ 1 113€ 1 251€ 13 307€ 44 531€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 258€ 173€ 0€ 0€ 0€ 0€ 112€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 354€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 296€ 952€ 453€ 777€ 1 784€ 1 104€ 1 104€ 852€ 3 098€ 0€ 0€ 0€ 262 111€ 143€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 4 179€ 2 355€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
618 163€ 685 035€ 533 817€ 306 836€ 368 576€ 268 810€ 193 824€ 169 053€ 229 707€ 171 901€ 89 457€ 33 931€ 233 540€ 59 263€ 112 665€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 353€ 698€ 920€ 2 661€ 414€ 121€ 230€ 479€ 383€ 218€ 92€ 340€ 125€ 106€ 187€
087
2.
Ceniny (213)
267€ 8 918€ 5 012€ 5 534€ 6 265€ 7 002€ 8 051€ 8 971€ 9 585€ 9 941€ 8 552€ 4€ 62€ 3€ 3€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
615 542€ 675 420€ 527 885€ 298 641€ 361 897€ 261 688€ 185 543€ 159 603€ 219 738€ 161 742€ 80 813€ 33 587€ 233 353€ 59 154€ 112 475€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€ 166€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€ 166€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€ 166€ 166€ 166€ 0€ 0€ 316€ 166€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€ 166€ 166€ 166€ 0€ 0€ 316€ 166€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
529€ 0€ 9€ 373€ 2 267€ 2 095€ 3 006€ 4 320€ 1 777€ 2 303€ 314€ 699€ 710€ 710€ 710€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
529€ 0€ 9€ 373€ 2 267€ 2 095€ 3 006€ 4 320€ 1 777€ 2 303€ 314€ 699€ 710€ 710€ 710€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
7 666 213€ 7 975 971€ 8 067 510€ 8 175 256€ 8 011 544€ 8 088 796€ 8 099 199€ 6 707 103€ 6 789 154€ 7 075 111€ 7 277 985€ 7 160 618€ 8 512 808€ 6 436 674€ 5 619 237€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
3 819 266€ 3 742 110€ 3 590 815€ 3 389 042€ 3 208 073€ 3 075 527€ 2 977 761€ 2 919 723€ 2 847 212€ 2 700 872€ 2 688 624€ 2 591 046€ 3 708 750€ 2 542 987€ 2 697 911€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
-44 728€ -44 728€ -44 728€ -44 728€ -44 728€ 0€ 0€ 0€ -141 234€ -132 393€ -132 393€ -127 774€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -141 234€ -132 393€ -132 393€ -127 774€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
-44 728€ -44 728€ -44 728€ -44 728€ -44 728€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
3 863 994€ 3 786 838€ 3 635 543€ 3 433 769€ 3 252 801€ 3 075 527€ 2 977 761€ 2 919 723€ 2 847 212€ 2 842 106€ 2 821 017€ 2 723 439€ 3 836 524€ 2 542 987€ 2 697 911€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
3 786 838€ 3 605 543€ 3 433 769€ 3 252 801€ 3 075 527€ 2 986 339€ 2 919 723€ 2 847 212€ 2 888 605€ 2 820 274€ 2 802 264€ 2 557 373€ 3 836 524€ 2 698 687€ 2 753 707€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
77 156€ 181 295€ 201 773€ 180 968€ 177 274€ 89 188€ 58 038€ 72 512€ -41 394€ 21 833€ 18 753€ 166 066€ 0€ -155 700€ -55 796€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 849 536€ 2 022 079€ 2 137 505€ 2 231 871€ 2 049 144€ 2 127 126€ 2 556 270€ 1 315 559€ 1 299 398€ 1 455 150€ 1 456 051€ 1 364 064€ 1 357 829€ 1 699 377€ 1 538 251€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
17 920€ 19 239€ 14 977€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 2 500€ 15 581€ 18 687€ 14 270€ 7 844€ 10 493€ 11 580€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
14 920€ 19 239€ 14 977€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 270€ 7 844€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 500€ 15 581€ 18 687€ 0€ 0€ 10 493€ 11 580€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
3 172€ 17 531€ 4 526€ 2 384€ 30 000€ 0€ 70 237€ 8 000€ 584€ 0€ 0€ 0€ 684€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
3 172€ 17 531€ 4 526€ 2 384€ 30 000€ 0€ 70 237€ 8 000€ 584€ 0€ 0€ 0€ 684€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 242 793€ 1 301 750€ 1 355 809€ 1 414 724€ 1 468 545€ 1 523 345€ 1 570 508€ 966 750€ 968 149€ 1 032 522€ 1 066 241€ 1 105€ 5 140€ 1 074 368€ 1 107 471€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
1 242 280€ 1 301 511€ 1 355 759€ 1 414 724€ 1 468 439€ 1 522 848€ 1 502 350€ 914 396€ 914 092€ 976 329€ 1 006 933€ 0€ 0€ 1 073 439€ 1 106 671€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 67 243€ 52 193€ 53 698€ 55 567€ 58 421€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
514€ 239€ 50€ 0€ 106€ 497€ 915€ 161€ 358€ 627€ 887€ 523€ 166€ 929€ 800€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 582€ 4 974€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
51 796€ 61 695€ 52 322€ 53 884€ 42 420€ 38 308€ 363 105€ 36 773€ 62 121€ 131 331€ 79 539€ 1 041 231€ 1 065 275€ 23 922€ 24 300€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
16 782€ 17 820€ 13 866€ 16 271€ 9 382€ 12 587€ 339 062€ 10 533€ 8 373€ 112 086€ 64 974€ 11 051€ 17 544€ 11 246€ 11 387€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
1 560€ 4 193€ 3 183€ 7 579€ 8 624€ 4 206€ 2 134€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 762€ 629€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35 250€ 0€ 0€ 1 017 803€ 1 046 869€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 157€ 1 013€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 042€ 8 671€ 1 765€ 1 412€ 1 159€ 1 184€ 943€ 655€ 2 128€ 644€ 582€ 0€ 0€ 90€ 88€
163
12.
Zamestnanci (331)
17 481€ 17 366€ 18 144€ 15 440€ 12 737€ 10 876€ 10 714€ 13 322€ 8 399€ 9 615€ 7 648€ 6 607€ 0€ 6 968€ 7 785€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
10 799€ 10 342€ 11 794€ 10 120€ 8 218€ 7 551€ 8 109€ 8 997€ 6 607€ 7 375€ 5 086€ 4 381€ 0€ 3 829€ 3 693€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 252€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
3 132€ 3 302€ 3 522€ 3 062€ 2 300€ 1 904€ 1 987€ 2 254€ 1 365€ 1 611€ 1 249€ 1 137€ 0€ 1 160€ 1 347€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 47€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
533 855€ 621 863€ 709 871€ 757 879€ 508 179€ 565 473€ 622 657€ 241 798€ 258 628€ 275 132€ 291 585€ 307 458€ 279 570€ 589 910€ 394 900€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
493 855€ 581 863€ 669 871€ 757 879€ 508 179€ 565 473€ 622 657€ 241 798€ 242 128€ 275 132€ 291 585€ 307 458€ 0€ 343 417€ 394 900€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 500€ 0€ 0€ 0€ 279 570€ 246 493€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
40 000€ 40 000€ 40 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 997 410€ 2 211 782€ 2 339 190€ 2 554 343€ 2 754 327€ 2 886 143€ 2 565 168€ 2 471 821€ 2 642 545€ 2 919 088€ 3 133 310€ 3 205 508€ 3 446 229€ 2 194 310€ 1 383 075€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 997 410€ 2 211 782€ 2 339 190€ 2 554 343€ 2 754 327€ 2 886 143€ 2 565 168€ 2 471 821€ 2 642 545€ 2 919 088€ 3 133 310€ 3 205 508€ 3 446 229€ 2 194 310€ 1 383 075€