Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
125 500€ 120 759€ 85 601€ 83 667€ 63 470€ 65 037€ 46 200€ 50 406€ 47 591€ 51 690€ 52 354€ 56 136€ 69 583€ 54 323€ 57 376€ 47 324€
02
501
Spotreba materiálu
55 988€ 57 999€ 55 050€ 48 391€ 32 733€ 41 636€ 24 262€ 25 140€ 17 097€ 12 050€ 14 785€ 20 970€ 18 970€ 17 583€ 13 227€ 12 300€
03
502
Spotreba energie
69 511€ 62 761€ 30 551€ 35 276€ 30 737€ 23 401€ 21 938€ 25 266€ 30 494€ 39 640€ 37 568€ 35 166€ 50 613€ 36 740€ 44 149€ 35 024€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
235 837€ 218 929€ 231 074€ 233 104€ 238 612€ 236 279€ 150 352€ 173 416€ 188 900€ 121 116€ 127 537€ 87 475€ 93 467€ 75 576€ 146 929€ 99 526€
07
511
Opravy a udržiavanie
58 515€ 62 187€ 60 729€ 71 994€ 87 515€ 97 473€ 27 921€ 11 898€ 65 073€ 22 932€ 41 373€ 10 440€ 17 771€ 12 035€ 90 060€ 44 538€
08
512
Cestovné
0€ 45€ 48€ 380€ 2 252€ 2 491€ 2 277€ 1 749€ 1 573€ 1 563€ 2 196€ 1 779€ 2 079€ 1 985€ 2 069€ 1 903€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 194€ 1 856€ 1 017€ 5 738€ 3 256€ 5 718€ 4 460€ 10 967€ 12 297€ 4 377€ 5 202€ 4 777€ 3 420€ 3 765€ 2 504€ 2 732€
10
518
Ostatné služby
176 128€ 154 842€ 169 280€ 154 993€ 145 589€ 130 596€ 115 694€ 148 803€ 109 957€ 92 245€ 78 767€ 70 479€ 70 197€ 57 791€ 52 296€ 50 353€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
239 535€ 212 950€ 201 814€ 180 193€ 164 414€ 144 845€ 151 897€ 140 804€ 122 198€ 110 374€ 108 097€ 103 683€ 118 510€ 136 619€ 105 217€ 91 437€
12
521
Mzdové náklady
167 130€ 153 026€ 144 728€ 129 480€ 116 928€ 102 194€ 107 589€ 100 242€ 87 240€ 80 199€ 77 011€ 73 382€ 84 811€ 92 223€ 78 000€ 67 823€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
58 398€ 52 328€ 49 419€ 44 280€ 40 106€ 35 576€ 37 277€ 33 757€ 29 317€ 26 474€ 26 996€ 25 300€ 28 833€ 29 194€ 23 376€ 20 314€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 079€ 996€ 996€ 946€ 946€ 996€ 979€ 996€ 996€ 880€ 996€ 996€ 863€ 797€ 797€ 797€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 297€ 6 067€ 5 592€ 4 866€ 5 812€ 5 539€ 5 440€ 5 203€ 4 260€ 2 820€ 3 094€ 4 006€ 4 003€ 14 266€ 3 044€ 2 503€
16
528
Ostatné sociálne náklady
630€ 534€ 1 080€ 621€ 622€ 540€ 612€ 606€ 386€ 0€ 0€ 0€ 0€ 139€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 550€ 3 099€ 2 984€ 2 905€ 2 962€ 2 819€ 2 534€ 2 661€ 2 377€ 2 097€ 2 349€ 2 119€ 2 256€ 3 181€ 2 652€ 2 171€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 550€ 3 099€ 2 984€ 2 905€ 2 962€ 2 819€ 2 534€ 2 661€ 2 377€ 2 097€ 2 349€ 2 119€ 2 256€ 3 181€ 2 652€ 2 171€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
33 434€ 20 925€ 39 951€ 17 044€ 116 406€ 11 163€ 12 121€ 14 147€ 9 175€ 10 000€ 14 199€ 11 997€ 9 453€ 9 538€ 6 758€ 6 493€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32€ 0€ 22€ 22€ 645€ 315€ 1 226€ 4 018€ 0€ 761€ 72€ 890€ 400€ 0€ 449€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
253€ 1 000€ 100€ 550€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
3 453€ 1 415€ 0€ 0€ 82 184€ 0€ 137€ 207€ 40€ 0€ 5 709€ 676€ 918€ 7€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
29 696€ 18 511€ 39 828€ 16 472€ 33 578€ 10 849€ 10 658€ 9 922€ 9 135€ 9 239€ 8 415€ 10 432€ 8 135€ 9 531€ 6 309€ 6 493€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
100 794€ 106 187€ 118 080€ 114 559€ 103 449€ 99 335€ 97 447€ 93 138€ 85 511€ 90 180€ 74 003€ 92 898€ 71 499€ 87 716€ 152 295€ 137 605€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
94 559€ 103 164€ 110 959€ 112 559€ 98 960€ 95 465€ 95 847€ 91 106€ 83 911€ 88 580€ 67 018€ 74 932€ 66 805€ 81 647€ 67 146€ 130 105€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
6 235€ 3 023€ 7 121€ 2 000€ 4 489€ 3 870€ 1 600€ 2 032€ 1 600€ 1 600€ 6 985€ 17 965€ 4 694€ 6 069€ 85 149€ 7 500€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 4 445€ 3 870€ 1 600€ 2 032€ 1 600€ 1 600€ 6 985€ 6 042€ 4 694€ 6 069€ 7 351€ 7 500€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 235€ 1 023€ 5 121€ 0€ 44€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 924€ 0€ 0€ 77 798€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
4 066€ 6 680€ 6 532€ 6 725€ 5 583€ 4 934€ 4 907€ 3 804€ 5 387€ 4 268€ 4 206€ 4 165€ 3 143€ 3 678€ 3 839€ 1 376€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 066€ 6 680€ 6 532€ 6 725€ 5 583€ 4 934€ 4 907€ 3 804€ 5 387€ 4 268€ 4 206€ 4 165€ 3 143€ 3 678€ 3 838€ 1 376€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
607 823€ 506 377€ 458 800€ 377 530€ 344 662€ 262 593€ 246 862€ 227 813€ 214 898€ 210 276€ 194 133€ 183 154€ 203 411€ 195 662€ 199 739€ 165 565€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
549 836€ 472 210€ 424 283€ 347 772€ 315 728€ 235 290€ 216 839€ 199 038€ 187 870€ 181 988€ 168 568€ 162 252€ 187 711€ 181 488€ 162 559€ 162 696€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
24 324€ 1 551€ 1 771€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 920€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
33 662€ 32 615€ 32 746€ 29 758€ 28 933€ 27 304€ 30 023€ 28 775€ 27 028€ 28 288€ 25 565€ 20 902€ 15 696€ 14 174€ 36 260€ 2 869€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 349 538€ 1 195 907€ 1 144 837€ 1 015 727€ 1 039 557€ 827 006€ 712 321€ 706 190€ 676 038€ 600 001€ 576 878€ 541 627€ 571 322€ 566 293€ 674 805€ 551 497€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
59 175€ 27 746€ 56 895€ 49 372€ 40 814€ 44 830€ 40 375€ 34 332€ 34 979€ 30 840€ 33 835€ 26 187€ 29 621€ 26 773€ 22 431€ 18 614€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
59 175€ 27 746€ 56 895€ 49 372€ 40 814€ 44 830€ 40 375€ 34 332€ 34 979€ 30 840€ 33 835€ 26 187€ 29 621€ 26 773€ 22 431€ 18 614€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 326 009€ 1 183 467€ 1 074 647€ 1 010 624€ 913 739€ 808 563€ 731 799€ 694 112€ 630 807€ 579 426€ 550 999€ 491 663€ 497 305€ 424 720€ 506 894€ 488 001€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 248 164€ 1 112 173€ 1 005 789€ 942 274€ 856 820€ 754 209€ 680 930€ 641 393€ 579 723€ 530 759€ 501 876€ 444 859€ 450 802€ 387 125€ 467 109€ 454 382€
82
633
Výnosy z poplatkov
77 846€ 71 294€ 68 858€ 68 350€ 56 919€ 54 354€ 50 870€ 52 718€ 51 084€ 48 667€ 49 123€ 46 804€ 46 503€ 37 595€ 39 785€ 33 619€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
12 802€ 9 763€ 7 144€ 9 946€ 16 247€ 13 025€ 21 971€ 12 212€ 58 313€ 32 216€ 9 525€ 115 095€ 134 755€ 9 632€ 38 098€ 13 001€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
910€ 0€ 84€ 84€ 4 202€ 1 190€ 7 889€ 1 933€ 0€ 22 507€ 273€ 786€ 1 436€ 0€ 24 671€ 2 251€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 2€ 2€ 114€ 0€ 0€ 0€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 072€ 316€ 40€ 90€ 220€ 344€ 2 233€ 241€ 315€ 1 124€ 745€ 819€ 0€ 68€ 176€ 262€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
10 820€ 9 445€ 7 018€ 9 659€ 11 825€ 11 491€ 11 848€ 10 014€ 57 997€ 8 585€ 8 507€ 113 490€ 133 319€ 9 564€ 13 251€ 10 488€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 000€ 2 399€ 2 000€ 4 489€ 81 055€ 2 735€ 2 032€ 1 600€ 1 600€ 1 300€ 13 790€ 5 315€ 6 069€ 7 351€ 7 500€ 6 074€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 000€ 2 399€ 2 000€ 4 489€ 81 055€ 2 735€ 2 032€ 1 600€ 1 600€ 1 300€ 13 790€ 5 315€ 6 069€ 7 351€ 7 500€ 6 074€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 498€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 000€ 2 000€ 2 000€ 4 445€ 3 870€ 1 600€ 2 032€ 1 600€ 1 600€ 1 300€ 6 049€ 4 703€ 6 069€ 7 351€ 7 500€ 5 576€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 399€ 0€ 44€ 77 185€ 1 135€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 741€ 612€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
298€ 0€ 607€ 607€ 604€ 402€ 700€ 1 115€ 2 807€ 3 967€ 3 516€ 1 144€ 507€ 243€ 666€ 1 521€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
298€ 0€ 607€ 607€ 604€ 402€ 700€ 1 115€ 2 807€ 3 967€ 3 516€ 1 144€ 507€ 243€ 666€ 1 521€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
182 878€ 95 053€ 172 588€ 93 357€ 77 814€ 67 363€ 80 900€ 99 842€ 89 294€ 61 134€ 60 192€ 52 042€ 55 169€ 83 022€ 50 601€ 206 369€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
81 560€ 20 413€ 101 669€ 22 746€ 10 578€ 7 294€ 24 733€ 26 452€ 36 443€ 8 088€ 7 349€ 6 232€ 19 583€ 46 099€ 23 485€ 2 715€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
17 399€ 29 035€ 31 253€ 28 227€ 24 471€ 24 234€ 23 543€ 23 182€ 22 500€ 21 200€ 21 200€ 21 199€ 14 463€ 13 855€ 13 855€ 189 404€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 000€ 0€ 1 405€ 120€ 3 454€ 1 800€ 1 426€ 17 336€ 600€ 476€ 1 548€ 2 732€ 1 333€ 773€ 2 839€ 2 333€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
298€ 300€ 300€ 302€ 303€ 303€ 303€ 481€ 584€ 1 715€ 612€ 136€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
81 620€ 45 306€ 37 961€ 41 963€ 39 009€ 33 733€ 30 895€ 32 390€ 29 167€ 29 656€ 29 483€ 21 743€ 19 790€ 22 295€ 10 422€ 11 917€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 583 162€ 1 318 428€ 1 313 880€ 1 168 396€ 1 130 273€ 936 919€ 877 777€ 843 212€ 817 799€ 708 883€ 671 857€ 691 448€ 723 426€ 551 741€ 626 190€ 733 580€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
233 624€ 122 520€ 169 044€ 152 669€ 90 716€ 109 913€ 165 456€ 137 022€ 141 761€ 108 882€ 94 979€ 149 821€ 152 104€ -14 552€ -48 615€ 182 083€
136
591
Splatná daň z príjmov
57€ 0€ 115€ 115€ 115€ 76€ 133€ 211€ 532€ 753€ 667€ 212€ 292€ 46€ 126€ 288€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
233 568€ 122 520€ 168 928€ 152 554€ 90 601€ 109 837€ 165 323€ 136 811€ 141 229€ 108 130€ 94 312€ 149 608€ 151 812€ -14 598€ -48 741€ 181 795€