Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
46 786 890€ 46 614 193€ 45 396 373€ 45 671 991€ 44 390 936€ 43 839 914€ 43 787 888€ 40 944 681€ 41 795 334€ 40 987 619€ 36 295 666€ 33 646 699€ 28 520 629€ 24 508 426€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
41 497 526€ 41 144 253€ 41 229 573€ 42 143 136€ 40 893 403€ 39 329 059€ 40 004 188€ 38 064 333€ 38 543 402€ 37 719 105€ 32 928 147€ 31 366 487€ 27 132 526€ 23 038 061€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
5 118€ 8 135€ 10 042€ 11 678€ 19 390€ 5 219€ 7 822€ 22 430€ 42 605€ 63 175€ 68 451€ 89 366€ 111 588€ 23 457€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
5 118€ 8 135€ 10 042€ 11 678€ 19 390€ 5 219€ 7 816€ 11 036€ 14 944€ 19 213€ 21 916€ 28 169€ 35 698€ 21 013€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 48€ 142€ 271€ 469€ 954€ 1 470€ 1 681€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 346€ 27 519€ 43 692€ 46 066€ 60 243€ 74 420€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 763€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
33 340 979€ 33 093 689€ 33 177 093€ 34 219 019€ 32 913 742€ 31 363 568€ 32 036 094€ 30 189 252€ 30 650 917€ 29 806 050€ 25 009 816€ 23 427 241€ 19 172 760€ 19 029 707€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
4 642 964€ 4 353 172€ 3 786 537€ 3 724 697€ 3 703 349€ 3 867 237€ 3 878 633€ 3 911 478€ 3 893 682€ 3 893 106€ 3 870 134€ 3 487 570€ 3 205 854€ 3 122 174€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
29 374€ 24 395€ 24 395€ 24 395€ 24 395€ 24 395€ 4 395€ 4 395€ 4 395€ 4 395€ 4 395€ 4 395€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
27 302 747€ 27 750 705€ 28 262 633€ 29 190 219€ 28 783 383€ 26 997 758€ 27 736 765€ 25 697 132€ 26 107 210€ 22 891 484€ 20 207 785€ 19 675 363€ 14 324 204€ 14 871 513€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
136 319€ 150 460€ 162 929€ 68 330€ 91 074€ 98 686€ 117 315€ 86 735€ 117 339€ 137 408€ 171 574€ 228 352€ 145 255€ 152 698€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
608 259€ 684 964€ 785 542€ 887 074€ 222 811€ 311 060€ 197 151€ 335 090€ 474 386€ 602 875€ 742 187€ 31 561€ 41 975€ 21 970€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
25 262€ 43 094€ 60 926€ 78 758€ 0€ 39 472€ 82 536€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
596 054€ 86 898€ 94 132€ 245 546€ 88 730€ 24 960€ 19 299€ 154 423€ 53 904€ 2 276 783€ 13 741€ 0€ 1 455 472€ 861 352€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
8 151 429€ 8 042 429€ 8 042 439€ 7 912 439€ 7 960 271€ 7 960 271€ 7 960 271€ 7 852 650€ 7 849 880€ 7 849 880€ 7 849 880€ 7 849 880€ 7 848 178€ 3 984 897€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
793 700€ 793 700€ 793 700€ 663 700€ 711 532€ 711 532€ 711 532€ 595 532€ 595 532€ 595 532€ 595 532€ 595 532€ 595 532€ 602 171€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
7 248 730€ 7 248 730€ 7 248 739€ 7 248 739€ 7 248 739€ 7 248 739€ 7 248 739€ 7 257 118€ 7 254 348€ 7 254 348€ 7 254 348€ 7 254 348€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 252 646€ 3 382 726€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
109 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
5 265 055€ 5 450 118€ 4 141 296€ 3 522 214€ 3 479 946€ 4 496 800€ 3 766 658€ 2 871 201€ 3 240 568€ 3 257 656€ 3 362 227€ 2 273 041€ 1 381 326€ 1 470 365€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
65 290€ 67 795€ 72 888€ 39 534€ 230€ 905€ 701€ 726€ 826€ 814€ 717€ 790€ 808€ 761€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
65 290€ 67 795€ 72 888€ 39 534€ 230€ 905€ 701€ 726€ 826€ 814€ 717€ 790€ 808€ 761€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
2 862 318€ 3 263 920€ 3 435 771€ 2 607 236€ 2 709 338€ 3 494 029€ 3 286 033€ 2 456 726€ 2 603 565€ 2 809 905€ 2 981 149€ 1 852 964€ 886 805€ 828 984€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
260€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 83€ 11 315€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 862 057€ 3 263 920€ 3 435 771€ 2 607 236€ 2 709 338€ 3 494 029€ 3 286 033€ 2 450 579€ 2 603 565€ 2 789 012€ 2 981 148€ 1 796 225€ 886 722€ 817 669€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 147€ 0€ 20 894€ 0€ 56 739€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 99€ 2 732€ 105 836€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 99€ 2 732€ 105 836€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
292 573€ 434 990€ 325 089€ 313 676€ 276 440€ 304 444€ 209 766€ 294 433€ 336 989€ 282 908€ 203 917€ 136 575€ 182 162€ 118 740€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
191 322€ 343 389€ 274 124€ 253 848€ 194 616€ 235 080€ 135 133€ 225 447€ 270 393€ 235 585€ 158 344€ 63 638€ 150 619€ 101 999€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
78 258€ 76 962€ 37 201€ 47 121€ 63 002€ 63 105€ 66 252€ 64 588€ 55 313€ 37 215€ 37 090€ 71 416€ 25 720€ 16 741€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
7 583€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 218€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
15 410€ 14 639€ 13 763€ 12 707€ 16 911€ 6 259€ 8 382€ 4 321€ 11 283€ 4 890€ 8 483€ 1 521€ 5 823€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 911€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 044 874€ 1 683 414€ 307 549€ 561 769€ 493 938€ 697 423€ 264 157€ 119 317€ 216 942€ 77 937€ 72 986€ 175 421€ 198 972€ 253 196€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 886€ 1 536€ 2 336€ 1 297€ 1 406€ 875€ 712€ 299€ 665€ 471€ 416€ 0€ 234€ 26 090€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 52 700€ 5 155€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 042 988€ 1 681 878€ 305 213€ 560 472€ 492 533€ 696 548€ 263 445€ 119 018€ 216 277€ 77 467€ 72 510€ 122 721€ 193 583€ 227 106€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 000€ 0€ 82 245€ 86 090€ 103 458€ 107 192€ 109 847€ 162 848€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 324€ 2 324€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 000€ 0€ 82 245€ 86 090€ 101 134€ 104 868€ 109 847€ 162 848€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
24 309€ 19 822€ 25 504€ 6 641€ 17 587€ 14 056€ 17 043€ 9 147€ 11 364€ 10 858€ 5 292€ 7 171€ 6 777€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
24 309€ 19 822€ 25 504€ 6 641€ 17 587€ 14 056€ 17 043€ 9 147€ 11 364€ 10 858€ 5 292€ 7 171€ 6 777€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
46 786 890€ 46 614 193€ 45 396 373€ 45 671 991€ 44 390 936€ 43 839 914€ 43 787 888€ 40 944 681€ 41 795 334€ 40 987 619€ 36 295 666€ 33 646 699€ 28 520 629€ 24 508 426€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
26 857 128€ 25 904 640€ 24 162 978€ 23 267 460€ 22 187 603€ 21 660 883€ 20 985 505€ 20 108 173€ 18 861 887€ 17 991 534€ 16 846 144€ 16 514 237€ 17 593 092€ 18 270 661€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
26 857 128€ 25 904 640€ 24 162 978€ 23 267 460€ 22 187 603€ 21 660 883€ 20 985 505€ 20 108 173€ 18 861 887€ 17 991 534€ 16 846 144€ 16 514 237€ 17 593 092€ 18 270 661€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
25 856 761€ 24 164 605€ 23 206 001€ 22 193 230€ 21 443 172€ 20 583 154€ 20 089 410€ 18 884 116€ 18 003 894€ 17 228 440€ 16 409 421€ 16 467 830€ 18 164 701€ 18 296 507€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 000 367€ 1 740 036€ 956 977€ 1 074 229€ 744 431€ 1 077 729€ 896 095€ 1 224 057€ 857 993€ 763 094€ 436 723€ 46 407€ -571 609€ -25 846€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
8 834 546€ 9 502 176€ 9 734 209€ 10 685 248€ 11 206 747€ 10 915 877€ 11 639 117€ 12 268 474€ 14 124 303€ 16 051 092€ 14 077 273€ 12 722 435€ 9 540 316€ 5 743 888€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
60 074€ 942€ 986€ 986€ 1 722€ 22 090€ 3 424€ 1 470€ 60 191€ 62 823€ 60 828€ 55 791€ 67 639€ 60 926€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
60 074€ 942€ 986€ 986€ 1 722€ 22 090€ 3 424€ 1 470€ 60 191€ 62 823€ 60 828€ 55 791€ 67 639€ 60 926€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
624 621€ 542 451€ 29 105€ 24 767€ 10 226€ 91 841€ 51 609€ 0€ 155 155€ 0€ 20 224€ 0€ 44 684€ 16 929€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
624 530€ 542 301€ 29 009€ 24 767€ 10 226€ 9 605€ 51 609€ 0€ 155 155€ 0€ 20 224€ 0€ 44 684€ 16 929€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
90€ 150€ 96€ 0€ 0€ 82 236€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
5 030 005€ 5 305 404€ 5 431 629€ 5 687 130€ 5 940 818€ 6 196 645€ 7 048 480€ 7 713 021€ 8 436 579€ 7 847 358€ 6 200 662€ 4 661 734€ 2 545 505€ 1 008 944€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
5 023 912€ 5 297 810€ 5 409 860€ 5 668 956€ 5 925 573€ 6 179 054€ 7 041 642€ 7 705 442€ 8 432 995€ 7 846 473€ 6 185 798€ 4 649 377€ 2 542 374€ 1 005 268€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
6 093€ 7 593€ 20 203€ 14 359€ 12 732€ 9 380€ 6 838€ 4 825€ 2 719€ 20€ 13 875€ 12 357€ 3 129€ 2 196€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 1€ 1 566€ 3 816€ 2 513€ 8 212€ 0€ 2 754€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 480€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 865€ 865€ 989€ 0€ 2€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 092 482€ 1 259 140€ 1 828 918€ 2 255 126€ 2 169 630€ 2 252 046€ 2 863 375€ 2 873 911€ 3 416 941€ 5 710 107€ 4 949 012€ 4 823 380€ 4 362 561€ 670 573€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
146 220€ 122 838€ 428 641€ 578 062€ 225 572€ 61 000€ 59 846€ 142 285€ 486 404€ 2 313 585€ 1 273 355€ 829 146€ 650 498€ 578 271€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 82 236€ 82 236€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
276 280€ 220 187€ 265 336€ 258 950€ 256 261€ 256 998€ 430 359€ 192 793€ 191 720€ 495 146€ 522 377€ 615 639€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 1 565€ 3 756€ 7 774€ 5 699€ 5 443€ 1 238€ 1 238€ 7 998€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 486€ 42 089€ 20 226€ 3 505€ 58 314€ 60 622€ 1 199€ 3 030€ 1 334€ 3 801€ 4 573€ 4 372€ 6 488€ 4 230€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
410 697€ 665 897€ 950 249€ 1 247 461€ 1 491 221€ 1 748 405€ 2 177 291€ 2 353 571€ 2 640 700€ 2 800 172€ 3 043 553€ 3 233 573€ 3 518 256€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
141 605€ 105 939€ 87 363€ 89 538€ 71 399€ 64 845€ 62 053€ 51 988€ 47 839€ 54 903€ 60 685€ 65 929€ 54 819€ 50 422€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
86 759€ 73 341€ 60 617€ 54 029€ 50 595€ 44 540€ 39 975€ 39 208€ 34 427€ 35 441€ 38 230€ 39 631€ 34 506€ 31 354€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
21 930€ 15 273€ 12 730€ 15 807€ 10 568€ 8 566€ 9 178€ 6 627€ 5 718€ 7 060€ 6 239€ 5 858€ 6 141€ 6 296€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
301€ 12 012€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
7 204€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 627€ 0€ 935€ 800€ 0€ 0€ 29 232€ 91 853€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
2 027 364€ 2 394 239€ 2 443 571€ 2 717 239€ 3 084 352€ 2 353 255€ 1 672 229€ 1 680 073€ 2 055 437€ 2 430 804€ 2 846 547€ 3 181 530€ 2 519 927€ 3 986 516€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
1 351 451€ 1 681 605€ 1 983 491€ 2 350 365€ 2 717 239€ 2 086 376€ 1 216 869€ 1 321 979€ 1 680 073€ 2 163 845€ 2 430 801€ 2 772 937€ 2 519 927€ 3 986 516€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
330 154€ 366 874€ 460 080€ 366 874€ 367 113€ 266 878€ 455 360€ 358 094€ 375 364€ 266 959€ 415 746€ 408 593€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
345 759€ 345 759€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
11 095 216€ 11 207 377€ 11 499 186€ 11 719 284€ 10 996 586€ 11 263 154€ 11 163 266€ 8 568 034€ 8 809 144€ 6 944 993€ 5 372 249€ 4 410 027€ 1 387 221€ 493 877€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
11 095 216€ 11 207 377€ 11 499 186€ 11 719 284€ 10 996 586€ 11 263 154€ 11 163 266€ 8 568 034€ 8 809 144€ 6 944 993€ 5 372 249€ 4 410 027€ 1 387 221€ 493 877€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€