Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola služieb, Sv. Michala 36, Levice

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
159 638€ 125 172€ 100 119€ 164 737€ 160 988€ 182 988€ 178 164€ 195 022€ 246 632€ 219 216€ 227 960€ 269 821€ 226 388€ 218 932€
02
501
Spotreba materiálu
83 051€ 61 726€ 40 072€ 89 983€ 93 127€ 109 441€ 101 194€ 117 657€ 168 830€ 117 752€ 107 117€ 150 857€ 122 915€ 112 658€
03
502
Spotreba energie
76 587€ 63 446€ 60 047€ 74 754€ 67 861€ 73 548€ 76 971€ 77 365€ 77 802€ 101 464€ 120 842€ 118 964€ 103 473€ 106 274€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
87 146€ 78 174€ 43 750€ 86 669€ 98 708€ 89 729€ 71 425€ 106 165€ 64 551€ 85 375€ 83 958€ 85 968€ 81 928€ 54 748€
07
511
Opravy a udržiavanie
9 627€ 5 077€ 2 142€ 9 971€ 44 812€ 36 193€ 7 499€ 42 860€ 17 385€ 36 996€ 8 634€ 24 898€ 14 569€ 3 147€ 2 864€
08
512
Cestovné
26 778€ 35 348€ 270€ 31 098€ 1 692€ 3 301€ 5 341€ 5 934€ 1 867€ 2 139€ 6 763€ 3 582€ 11 152€ 9 004€ 3 119€
09
513
Náklady na reprezentáciu
89€ 3€ 11€ 97€ 1 329€ 71€ 173€ 43€ 41€ 286€ 148€ 116€ 323€ 329€
10
518
Ostatné služby
50 741€ 37 660€ 41 334€ 45 589€ 52 108€ 48 906€ 58 514€ 57 199€ 45 256€ 69 691€ 55 331€ 60 131€ 69 454€ 48 436€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 676 326€ 1 509 405€ 1 418 254€ 1 451 740€ 1 310 208€ 1 356 258€ 1 330 831€ 1 293 253€ 1 224 421€ 1 139 663€ 1 147 227€ 1 249 959€ 1 296 658€ 1 069 245€
12
521
Mzdové náklady
1 204 862€ 1 071 475€ 1 003 021€ 1 025 406€ 935 601€ 977 801€ 959 577€ 935 847€ 894 897€ 853 918€ 827 783€ 833 216€ 910 791€ 945 742€ 774 846€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
418 939€ 379 113€ 357 264€ 360 687€ 329 432€ 341 602€ 337 307€ 328 084€ 315 290€ 289 899€ 294 135€ 318 246€ 329 534€ 270 818€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
18 293€ 17 160€ 15 892€ 15 286€ 14 519€ 15 061€ 13 941€ 11 470€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 719€
15
527
Zákonné sociálne náklady
34 232€ 41 655€ 42 076€ 50 362€ 30 657€ 21 795€ 20 006€ 17 851€ 14 234€ 17 082€ 21 981€ 19 876€ 20 922€ 21 382€ 20 863€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
4 254€ 2 836€ 4 303€ 3 764€ 3 826€ 4 039€ 4 040€ 4 110€ 3 752€ 3 756€ 3 710€ 0€ 0€ 0€ 11€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
55€ 28€ 21€ 21€ 21€ 21€ 21€ 21€ 15€ 0€ 0€ 0€ 11€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 199€ 2 836€ 4 276€ 3 743€ 3 805€ 4 018€ 4 019€ 4 089€ 3 731€ 3 735€ 3 695€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
130 494€ 27 114€ 22 070€ 32 264€ 38 147€ 38 363€ 40 367€ 41 231€ 39 700€ 35 309€ 46 964€ 53 283€ 52 721€ 43 242€ 55 489€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
10€ 2€ 4€ 36€ 34€ 0€ 7€ 26€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
754€ 1 051€ 1 058€ 2 028€ 0€ 0€ 0€ 1 995€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
130 494€ 26 879€ 21 135€ 32 254€ 38 145€ 38 177€ 39 316€ 40 169€ 37 636€ 34 164€ 46 964€ 53 275€ 52 695€ 41 247€ 55 489€
28
549
Manká a škody
235€ 181€ 186€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
37 281€ 17 781€ 17 489€ 25 632€ 28 255€ 21 519€ 35 208€ 58 603€ 55 678€ 104 703€ 108 652€ 78 757€ 84 676€ 102 961€ 78 714€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 781€ 17 781€ 17 489€ 16 432€ 14 755€ 12 519€ 10 208€ 33 401€ 33 878€ 39 443€ 34 064€ 33 761€ 34 989€ 38 722€ 40 631€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
19 500€ 9 200€ 13 500€ 9 000€ 25 000€ 25 202€ 21 800€ 65 260€ 74 588€ 44 997€ 49 687€ 64 239€ 38 082€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
19 500€ 9 200€ 13 500€ 9 000€ 25 000€ 25 202€ 21 800€ 74 588€ 44 930€ 49 681€ 63 490€ 37 359€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 67€ 6€ 749€ 723€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
4 773€ 3 842€ 4 608€ 3 031€ 3 297€ 2 063€ 2 502€ 2 487€ 4 076€ 3 597€ 447€ 421€ 0€ 0€ 0€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 773€ 3 842€ 4 608€ 3 031€ 3 297€ 2 063€ 2 502€ 2 487€ 4 076€ 3 597€ 447€ 421€ 0€ 0€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 099 913€ 1 764 322€ 1 610 594€ 1 767 837€ 1 643 429€ 1 694 960€ 1 662 538€ 1 700 870€ 1 638 810€ 1 625 164€ 1 604 027€ 1 591 606€ 1 743 145€ 1 751 177€ 1 477 138€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
112 549€ 40 925€ 42 843€ 127 420€ 133 026€ 126 868€ 113 523€ 110 320€ 119 855€ 122 152€ 127 671€ 125 368€ 112 260€ 127 436€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
112 549€ 40 925€ 42 843€ 127 420€ 133 026€ 126 868€ 113 523€ 110 320€ 119 855€ 118 968€ 122 152€ 127 671€ 125 368€ 112 260€ 127 436€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
8 437€ 10 975€ 13 247€ 15 868€ 13 151€ 14 904€ 14 694€ 25 719€ 12 299€ 44 406€ 27 138€ 18 061€ 3 906€ 1 837€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
6€ 15€ 3€ 176€ 308€ 0€ 0€ 0€ 98€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
8 437€ 10 975€ 13 247€ 15 868€ 13 151€ 14 398€ 14 680€ 25 716€ 12 123€ 44 406€ 27 138€ 18 061€ 3 808€ 1 837€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
9 954€ 13 500€ 9 000€ 25 000€ 26 253€ 22 859€ 67 382€ 75 987€ 44 930€ 49 681€ 63 490€ 40 673€ 53 423€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
9 954€ 13 500€ 9 000€ 25 000€ 26 253€ 22 859€ 67 382€ 75 987€ 44 930€ 49 681€ 63 490€ 40 673€ 53 423€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 200€ 13 500€ 9 000€ 25 000€ 25 202€ 21 800€ 65 260€ 44 930€ 49 681€ 63 490€ 38 677€ 53 423€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
754€ 1 051€ 1 059€ 2 121€ 0€ 0€ 0€ 1 995€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
13€ 13€ 14€ 11€ 8€ 11€ 10€ 18€ 23€ 38€ 60€ 123€ 205€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
13€ 13€ 14€ 11€ 8€ 11€ 10€ 18€ 16€ 23€ 38€ 60€ 123€ 205€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 986 869€ 1 705 396€ 1 545 157€ 1 614 074€ 1 490 577€ 1 531 551€ 1 514 683€ 1 547 852€ 1 445 560€ 1 397 508€ 1 388 922€ 1 528 141€ 1 592 224€ 1 296 557€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
102 684€ 8 671€ 2 543€ 1 349€ 41 240€ 21 942€ 1 874€ 43 031€ 18 853€ 985€ 1 891€ 3 202€ 3 742€ 3 247€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
15 739€ 15 739€ 15 454€ 14 401€ 12 839€ 11 752€ 9 165€ 30 142€ 30 142€ 34 294€ 30 584€ 30 584€ 30 584€ 34 480€ 34 174€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 818 408€ 1 648 471€ 1 521 916€ 1 560 422€ 1 432 959€ 1 490 500€ 1 490 845€ 1 462 420€ 1 395 139€ 1 349 620€ 1 342 349€ 1 356 294€ 1 470 357€ 1 530 598€ 1 252 679€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 124€ 1 124€ 1 124€ 1 124€ 1 031€ 89€ 153€ 154€ 153€ 153€ 2 230€ 3 270€ 6 457€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
1 142€ 9 738€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
48 913€ 31 391€ 4 120€ 36 778€ 2 509€ 6 215€ 3 061€ 12 170€ 1 274€ 25 628€ 23 437€ 0€ 21 767€ 20 133€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 107 855€ 1 757 310€ 1 611 215€ 1 770 876€ 1 645 766€ 1 698 331€ 1 669 164€ 1 706 761€ 1 645 114€ 1 630 822€ 1 609 020€ 1 593 451€ 1 735 120€ 1 749 185€ 1 479 458€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
7 942€ -7 012€ 621€ 3 039€ 2 337€ 3 371€ 6 626€ 5 891€ 6 305€ 4 993€ 1 845€ -8 025€ -1 992€ 2 319€
136
591
Splatná daň z príjmov
704€ 1 176€ 2 274€ 1 792€ 656€ 842€ 1 850€ 1 339€ 1 291€ 878€ 882€ 870€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
7 238€ -8 187€ -1 653€ 1 247€ 1 681€ 2 529€ 4 776€ 4 552€ 5 013€ 4 781€ 4 110€ 975€ -8 025€ -1 992€ 2 319€