Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Inšpektorát práce Nitra

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
60 458€ 70 898€ 53 695€ 60 709€ 62 119€ 58 333€ 57 399€ 68 691€ 53 750€ 49 314€ 43 835€ 49 389€ 68 993€
02
501
Spotreba materiálu
42 296€ 57 896€ 43 154€ 49 588€ 51 449€ 50 230€ 47 122€ 53 046€ 38 738€ 38 161€ 36 175€ 38 600€ 53 753€
03
502
Spotreba energie
18 162€ 13 002€ 10 541€ 11 120€ 10 671€ 8 103€ 10 276€ 15 645€ 15 011€ 11 154€ 7 660€ 10 789€ 15 240€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
117 057€ 138 634€ 142 764€ 132 757€ 111 559€ 90 798€ 89 170€ 84 877€ 79 186€ 91 443€ 92 602€ 108 906€ 117 551€
07
511
Opravy a udržiavanie
16 021€ 22 211€ 37 014€ 9 231€ 13 810€ 9 307€ 13 477€ 7 879€ 3 833€ 11 501€ 16 275€ 30 195€ 43 242€
08
512
Cestovné
16 122€ 14 253€ 21 421€ 22 989€ 22 339€ 23 298€ 29 164€ 32 650€ 37 495€ 39 329€ 35 011€ 33 275€ 29 471€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 313€ 1 690€ 2 019€ 1 081€ 1 840€ 1 345€ 984€ 623€ 667€ 448€ 597€ 570€ 666€
10
518
Ostatné služby
83 601€ 100 481€ 82 310€ 99 456€ 73 571€ 56 848€ 45 544€ 43 726€ 37 190€ 40 166€ 40 718€ 44 867€ 44 172€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 551 879€ 1 544 563€ 1 433 700€ 1 312 186€ 1 254 115€ 1 168 133€ 993 624€ 867 485€ 853 427€ 823 784€ 914 465€ 880 528€ 790 457€
12
521
Mzdové náklady
1 109 542€ 1 106 304€ 1 017 631€ 932 524€ 899 623€ 829 171€ 712 813€ 619 933€ 608 825€ 593 776€ 647 920€ 633 284€ 573 724€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
381 305€ 377 431€ 353 222€ 323 271€ 313 556€ 288 289€ 245 726€ 216 176€ 209 391€ 205 126€ 221 078€ 216 155€ 195 151€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
59 774€ 60 828€ 58 522€ 54 002€ 40 936€ 45 480€ 33 376€ 29 693€ 33 707€ 24 882€ 41 992€ 29 200€ 21 583€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 259€ 4 325€ 2 389€ 5 194€ 1 710€ 1 683€ 1 504€ 0€ 3 476€ 1 890€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 914€ 6 328€ 3 035€ 3 748€ 2 943€ 2 616€ 2 493€ 1 978€ 2 498€ 2 254€ 2 430€ 2 984€ 828€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 619€ 1 665€ 1 299€ 1 299€ 1 299€ 1 144€ 1 144€ 0€ 0€ 0€ 0€ 828€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 295€ 4 662€ 1 736€ 2 449€ 1 644€ 1 472€ 1 350€ 1 978€ 2 498€ 2 254€ 2 430€ 2 984€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 146 973€ 1 348 652€ 8 136€ 27 770€ 2 330€ 5 634€ 10 057€ 21 745€ 2 905€ 7 489€ 0€ 6 789€ 4 382€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
64€ 60€ 2 060€ 5 500€ 1 230€ 2 905€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
1 119 436€ 1 342 017€ 5 500€ 8 416€ 20 286€ 0€ 7 489€ 0€ 6 789€ 4 382€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
27 474€ 6 636€ 8 076€ 22 270€ 270€ 134€ 1 641€ 229€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 263 105€ 1 855 465€ 1 662 908€ 483 197€ 173 922€ 108 474€ 86 658€ 212 883€ 105 150€ 104 009€ 105 718€ 123 717€ 88 942€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
86 060€ 88 182€ 84 985€ 83 055€ 78 645€ 77 324€ 78 758€ 74 456€ 79 363€ 82 995€ 89 766€ 93 526€ 61 489€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 177 045€ 1 767 284€ 1 577 923€ 400 142€ 95 277€ 31 150€ 7 900€ 138 427€ 25 787€ 21 014€ 15 952€ 30 191€ 27 453€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
32 059€ 25 787€ 16 027€ 15 952€ 26 722€ 17 274€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 177 045€ 1 767 284€ 1 577 923€ 400 142€ 95 277€ 31 150€ 7 900€ 106 368€ 0€ 4 987€ 0€ 3 469€ 10 179€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
6 594€ 6 305€ 5 790€ 250€ 5 281€ 9 361€ 6 565€ 5 140€ 4 862€ 6 470€ 7 600€ 6 671€ 28€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 594€ 6 305€ 5 790€ 250€ 5 281€ 9 361€ 6 565€ 5 140€ 4 862€ 6 470€ 7 600€ 6 670€ 28€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
503 616€ 383 336€ 226 272€ 1 666 208€ 1 844 943€ 1 344 992€ 1 021 100€ 530 307€ 351 289€ 308 157€ 358 018€ 169 537€ 143 373€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
912 602€ 859 964€ 594 725€ 731 354€ 926 889€ 745 632€ 540 442€ 313 002€ 197 229€ 200 242€ 181 993€ 139 569€ 128 872€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-408 986€ -476 628€ -368 453€ 934 854€ 918 054€ 599 360€ 480 658€ 217 305€ 154 060€ 107 916€ 176 025€ 29 968€ 14 501€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 655 596€ 5 354 182€ 3 536 300€ 3 686 825€ 3 457 211€ 2 788 341€ 2 267 067€ 1 793 106€ 1 453 067€ 1 392 921€ 1 524 668€ 1 348 520€ 1 214 553€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 714 508€ 2 452 008€ 1 800 977€ 2 066 654€ 1 938 941€ 1 378 687€ 1 021 100€ 531 531€ 351 289€ 307 548€ 356 911€ 170 236€ 153 890€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 1 150€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
108€ 0€ 26€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 707 445€ 2 448 592€ 1 796 755€ 2 063 459€ 1 936 976€ 1 374 665€ 1 020 040€ 529 048€ 342 954€ 301 174€ 351 610€ 166 350€ 140 975€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
6 955€ 3 415€ 4 222€ 3 195€ 1 965€ 4 022€ 1 060€ 2 483€ 8 335€ 5 198€ 5 301€ 3 885€ 12 915€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 086 189€ 1 043 129€ 9 217€ 5 197€ 1 277€ 500€ 35 675€ 34 929€ 16 027€ 21 526€ 26 722€ 24 019€ 17 218€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 086 189€ 1 043 129€ 9 217€ 5 197€ 1 277€ 500€ 35 675€ 34 929€ 16 027€ 21 526€ 26 722€ 24 019€ 17 218€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
500€ 32 059€ 25 787€ 16 027€ 15 952€ 26 722€ 17 274€ 14 049€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 086 189€ 1 043 129€ 9 217€ 5 197€ 1 277€ 3 616€ 9 142€ 0€ 5 574€ 0€ 6 745€ 3 169€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 843 710€ 1 871 893€ 1 713 461€ 1 616 749€ 1 517 672€ 1 408 038€ 1 232 854€ 1 105 535€ 1 075 361€ 1 059 439€ 1 150 672€ 1 150 628€ 1 037 227€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 754 471€ 1 782 384€ 1 628 476€ 1 533 695€ 1 439 027€ 1 330 714€ 1 152 446€ 1 031 079€ 995 998€ 976 444€ 1 060 906€ 1 055 466€ 975 558€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
86 060€ 88 182€ 84 985€ 83 055€ 78 645€ 77 324€ 78 758€ 74 456€ 79 363€ 82 995€ 89 766€ 89 606€ 57 568€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
3 179€ 1 327€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 180€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 650€ 0€ 0€ 0€ 1 635€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 3 921€ 3 921€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 644 406€ 5 367 029€ 3 523 656€ 3 688 600€ 3 457 891€ 2 787 225€ 2 573 071€ 2 289 630€ 1 671 994€ 1 442 678€ 1 388 513€ 1 534 306€ 1 344 882€ 1 208 335€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-11 189€ 12 847€ -12 644€ 1 775€ 680€ -1 116€ 22 562€ -121 112€ -10 389€ -4 407€ 9 637€ -3 638€ -6 218€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-11 189€ 12 847€ -12 644€ 1 775€ 680€ -1 116€ 22 562€ -121 112€ -10 389€ -4 407€ 9 637€ -3 638€ -6 218€