Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Management International a. s. [zrušená]

 • Vydaný 2.3.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 62 z roku 2012 28.3.2012
 • Úpadca Management International a. s.
  IČO: 00584487
  Bajkalská 24
  827 13   Bratislava
Oznam

Sa 25/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti

Management International a.s., Bajkalská 24, Bratislava, IČO : 00 584 487bez likvidácie v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 34CbR/236/2011
 • ICS 1111222074
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Iveta Muránská

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 3.9.2012
Výmaz 13.11.2012

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
28.3.2012
Rozhodnutie Zrušenie