Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

N I K É , spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
641 247 408 € 553 246 405 € 467 020 073 € 409 699 703 € 312 180 680 € 238 740 534 € 202 395 806 € 183 493 629 € 182 919 775 € 185 331 790 € 179 535 011 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
638 450 654€ 551 018 604€ 465 225 497€ 408 271 378€ 310 997 109€ 237 738 522€ 202 066 431€ 183 493 629€ 182 919 775€ 185 331 790€ 179 535 011€
07
II.3
Aktivácia
2 796 754€ 2 227 801€ 1 794 576€ 1 428 325€ 1 183 571€ 1 002 012€ 329 375€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
26 262 767 € 22 458 116 € 22 032 813 € 20 645 754 € 18 159 354 € 16 640 616 € 13 888 025 € 11 185 157 € 10 655 267 € 11 785 299 € 11 240 672 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 174 077€ 3 786 566€ 3 399 393€ 3 343 754€ 2 978 331€ 3 321 296€ 3 177 365€ 2 938 487€ 2 485 746€ 3 307 838€ 3 264 115€
10
B.2
Služby
22 034 141€ 18 813 478€ 18 460 247€ 17 302 000€ 15 181 023€ 13 319 320€ 10 710 660€ 8 246 670€ 8 169 521€ 8 477 461€ 7 976 557€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
614 984 641 € 530 788 289 € 444 987 260 € 389 053 949 € 294 021 326 € 222 099 918 € 188 507 781 € 172 308 472 € 172 264 508 € 173 546 491 € 168 294 339 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
18 735 432 € 16 393 241 € 13 969 820 € 12 238 436 € 11 998 440 € 11 696 568 € 10 938 737 € 9 380 969 € 9 517 835 € 9 496 954 € 9 252 019 €
13
C.1
Mzdové náklady
13 665 185€ 11 599 743€ 10 230 020€ 8 962 935€ 8 811 707€ 8 651 729€ 7 977 608€ 6 777 466€ 6 909 844€ 6 910 114€ 6 755 322€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 556 063€ 4 344 153€ 3 321 781€ 2 890 938€ 2 788 629€ 2 656 025€ 2 576 720€ 2 236 645€ 2 234 743€ 2 221 300€ 2 134 089€
16
C.4
Sociálne náklady
514 184€ 449 345€ 418 019€ 384 563€ 398 104€ 388 814€ 384 409€ 366 858€ 373 248€ 365 540€ 362 608€
17
D
Dane a poplatky
38 937 605€ 33 076 305€ 27 575 588€ 24 319 828€ 18 362 794€ 13 586 356€ 11 460 850€ 9 508 198€ 9 063 609€ 8 922 403€ 8 636 221€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 116 264€ 2 764 668€ 2 013 685€ 2 740 611€ 2 260 216€ 1 691 144€ 1 071 414€ 777 311€ 769 078€ 766 825€ 966 661€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 850€ 9 767€ 2 700€ 27 975€ 35 200€ 23 010€ 1 700€ 1 700€ 10 000€ 600€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 000€ 22 702€ 5 698€ 100€ 1 700€ 471€ 2 796€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
123 180€ 105 879€ 72 622€ 32 070€ 10 960€ 21 158€ 59 197€ 65 652€ 32 334€ 11 493€ 6 610€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
209 481€ 463 572€ 204 987€ 193 948€ 156 989€ 149 857€ 137 502€ 125 075€ 163 671€ 157 781€ 178 827€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
539 583 697€ 466 458 304€ 386 658 690€ 341 218 828€ 251 402 628€ 179 318 436€ 154 231 732€ 140 469 778€ 140 883 336€ 144 544 320€ 142 616 672€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
14 700 794 € 12 463 231 € 14 901 842 € 8 700 824 € 10 148 550 € 15 965 615 € 10 906 363 € 12 233 239 € 12 161 987 € 9 971 806 € 6 992 787 €
38
X.
Výnosové úroky
239 813€ 195 905€ 26 526€ 56 605€ 111 549€ 156 241€ 199 711€ 388 343€ 403 840€ 180 533€ 206 380€
39
N
Nákladové úroky
7€ 4 337€
40
XI.
Kurzové zisky
580 655€ 536 068€ 2 626€ 547 577€ 1 212 348€ 1 256 447€ 7 234€ 115 790€
41
O
Kurzové straty
341 021€ 61 372€ 1 698 771€ 3 771€ 185 799€ 247 747€ 868 539€ 379 164€ 3€ 7 969€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
279€ 634€ 1 210€ 2 880€ 4 246€ 5 891€ 2 178€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
455 626€ 387 126€ 344 916€ 251 998€ 215 566€ 174 237€ 98 503€ 90 908€ 98 211€ 105 229€ 77 415€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
23 821 € 283 754 € -2 014 535 € 348 413 € 922 532 € 991 338 € -758 894 € 36 941 € 309 875 € 81 192 € 118 837 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
14 724 615 € 12 746 985 € 12 887 307 € 9 049 237 € 11 071 082 € 16 956 953 € 10 147 469 € 12 270 180 € 12 471 862 € 10 052 998 € 7 111 624 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 200 064 € 2 759 281 € 2 774 392 € 2 070 972 € 2 480 385 € 3 788 703 € 2 389 405 € 2 387 121 € 2 392 745 € 1 926 111 € 1 377 718 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 431 211€ 2 788 358€ 2 900 321€ 2 156 067€ 2 551 087€ 4 027 909€ 2 544 768€ 2 364 792€ 2 399 651€ 1 931 545€ 1 377 050€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-231 147€ -29 077€ -125 929€ -85 095€ -70 702€ -239 206€ -155 363€ 22 329€ -6 906€ -5 434€ 668€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
11 524 551 € 9 987 704 € 10 112 915 € 6 978 265 € 8 590 697 € 13 168 250 € 7 758 064 € 9 883 059 € 10 079 117 € 8 126 887 € 5 733 906 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
14 724 615 € 12 746 985 € 12 887 307 € 9 049 237 € 11 071 082 € 16 956 953 € 10 147 469 € 12 270 180 € 12 471 862 € 10 052 998 € 7 111 624 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
11 524 551 € 9 987 704 € 10 112 915 € 6 978 265 € 8 590 697 € 13 168 250 € 7 758 064 € 9 883 059 € 10 079 117 € 8 126 887 € 5 733 906 €