Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

V A H E T I, spol. v.o.s. [zrušená]

 • Vydaný 19.1.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 15 z roku 2016 25.1.2016
 • Úpadca V A H E T I, spol. v.o.s.
  IČO: 00611786
  ČSA 1409/40
  924 01   Galanta
Oznam

Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Trnava v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti: V A H E T I spol. v.o.s., so sídlom

924 01 Galanta, ČSA 1409/40, IČO: 00 611 786, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 357/2013 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 357/2013 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 9CbR/15/2007
 • ICS 2107228785
 • Vydal JUDr. Jana Tóthová
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Monika Pekarovičová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 18.5.2017
Výmaz 26.5.2017

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
25.1.2016
Rozhodnutie Zrušenie