Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

H E R A L I A spol. s r.o. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti H E R A L I A spol. s r.o. [zrušená]

 • Názov H E R A L I A spol. s r.o. [zrušená]
 • IČO 00615102
 • Sídlo Nová ul. 134, 017 01 Považská Bystrica
 • Dátum vzniku 1. augusta 1991, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 14698/R

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 21.augusta 2008
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ust. § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Spoločnosť zrušená od 10. júla 2008
Predmety podnikania
Názov Vznik
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 11.6.1992
výroba rôznych korenín, aromatických výťažkov 11.6.1992
výroba základných chemických látok 11.6.1992
výroba farmac. prípravkov, chem. a rastl. produktov pre lek. účely 11.6.1992
výroba základ. látok pre výrobu farmaceutických prípravkov 11.6.1992
výroba iných základných organických chemických látok 11.6.1992
výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov 11.6.1992
výroba biologických substancií 11.6.1992
veľkoobchod (okrem koncesov. živností) 11.6.1992
maloobchod (okrem koncesov. živností) 11.6.1992
Iné právne skutočnosti
1. Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 18CbR/11/2004-47 zo dňa 23.05.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.07.2008, zrušil spoločnosť bez likvidácie.
História zmien a podania
 • 2008
 • 21.8. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie názvu firmy H E R A L I A spol. s r.o.
  • zrušenie adresy firmy Nová ul. 134, 017 01 Považská Bystrica
  • zrušenie základného imania 3 319 €
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   • výroba rôznych korenín, aromatických výťažkov
   • výroba základných chemických látok
   • výroba farmac. prípravkov, chem. a rastl. produktov pre lek. účely
   • výroba základ. látok pre výrobu farmaceutických prípravkov
   • výroba iných základných organických chemických látok
   • výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov
   • výroba biologických substancií
   • veľkoobchod (okrem koncesov. živností)
   • maloobchod (okrem koncesov. živností)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 18CbR/11/2004-47 zo dňa 23.05.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.07.2008, zrušil spoločnosť bez likvidácie.
 • 1992
 • 11.6. 1992
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
   pôvodne
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje zakladateľ.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   • výroba rôznych korenín, aromatických výťažkov
   • výroba základných chemických látok
   • výroba farmac. prípravkov, chem. a rastl. produktov pre lek. účely
   • výroba základ. látok pre výrobu farmaceutických prípravkov
   • výroba iných základných organických chemických látok
   • výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov
   • výroba biologických substancií
   • veľkoobchod (okrem koncesov. živností)
   • maloobchod (okrem koncesov. živností)
   Zrušené predmety
   • poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti chovu hospodárskych zvierat, dažďoviek, slimákov a výroby biohumusov
   • výskum a vývoj technológií, projektovanie, konštruovanie, zabezpečovanie výroby a dodávanie jednotlivých výrobných zariadení alebo skupín a ucelených výrobných liniek v oblastiach uvedených v predchádzajúcom odseku, prípadne zabezpečovanie týchto činností
   • výskum, vývoj, výroba a predaj biologických substancií v zmysle platných predpisov
   • výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   • chov, spracovanie a predaj dažďoviek a slimákov
   • výroba a predaj biohumusov
   • nákup poľnohospodárskych produktov a surovín, ich spracovanie a predaj
   • výkon veterinárskej činnosti v zmysle platných predpisov
   • výkon veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti, vrátane zahraničného obchodu v zmysle platných právnych predpisov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločníci schválili Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, ktorým sa upravuje notárska zápisnica v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
 • 1991
 • 1.8. 1991
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy H E R A L I A spol. s r.o.
  • novú adresu firmy Nová ul. 134, 017 01 Považská Bystrica
  • nové základne imanie 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje zakladateľ.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti chovu hospodárskych zvierat, dažďoviek, slimákov a výroby biohumusov
   • výskum a vývoj technológií, projektovanie, konštruovanie, zabezpečovanie výroby a dodávanie jednotlivých výrobných zariadení alebo skupín a ucelených výrobných liniek v oblastiach uvedených v predchádzajúcom odseku, prípadne zabezpečovanie týchto činností
   • výskum, vývoj, výroba a predaj biologických substancií v zmysle platných predpisov
   • výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   • chov, spracovanie a predaj dažďoviek a slimákov
   • výroba a predaj biohumusov
   • nákup poľnohospodárskych produktov a surovín, ich spracovanie a predaj
   • výkon veterinárskej činnosti v zmysle platných predpisov
   • výkon veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti, vrátane zahraničného obchodu v zmysle platných právnych predpisov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou na Štátnom notárstve v Považskej Bystrici, pod čís. M 409/91, podľa § 106n zák. č. 103/90 Zb.